Danh sách bài viết

40 câu ôn tập kiến thức Lịch sử 11

Cập nhật: 28/08/2020 | Lượt xem: 796

1.

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

A:

Hà Huy Tập

B:

Trần Phú

C:

Lê Hồng Phong

D:

Trịnh Đình Cửu

Đáp án: D

2.

Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

A:

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

B:

Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

C:

Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

D:

Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Đáp án: A

3.

Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào?

A:

1940

B:

1941

C:

1942

D:

1943

Đáp án: B

4.

Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

A:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng

B:

Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng

C:

Hội nghị toàn quốc của Đảng

D:

Hội nghị Tổng bộ Việt Minh

Đáp án: C

5.

Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:

A:

Nước sôi lửa nóng

B:

Nước bỏng lửa sôi:D

C:

Ngàn cân treo sợi tóc

D:

Trứng nước

Đáp án: C

6.

Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết:

A:

Chống ngoại xâm

B:

Chống ngoại xâm và nội phản

C:

Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm

D:

Cả ba phương án trên

Đáp án: C

7.

Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945 :

A:

Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp

B:

Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh

C:

Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân

D:

Tất cả các phương án trên

Đáp án: D

8.

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?

A:

9/11/1945

B:

10/10/1946

C:

9/11/1946

D:

9/11/1947

Đáp án: C

9.

Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương:

A:

Dĩ hoà vi quý

B:

Hoa Việt thân thiện

C:

Biến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột

D:

Cả hai phương án B và C

Đáp án: C

10.

Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

A:

Tiêu diệt 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiều phương tiện chiến tranh khác

B:

Bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến

C:

Lực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng thành

D:

Cả 3 phương án trên

Đáp án: D

11.

Công xã Pa -ri được thành lập vào thời gian nào? Cơ quan cao nhất của là gì?

A:

Ngày 2 6 - 3 - 1871. Cơ quan cao nhất là Hội đồng công xã

B:

Ngày 24 - 3- 1871. Cơ quan cao nhất của hội đồng công xã

C:

Ngày 25 - 3- 1871. Cơ quan cao nhất là chính phủ Lâm thời

D:

Ngày 26 - 3 - 1871. cơ quan cao nhất là chỉnh phủ vệ quốc

Đáp án: A

12.

Nguyên nhân chung và có tính chất quyết định làm cho nền kinh tế của Đức Mĩ phát triển nhanh chóng là gì?

A:

Thị trường dân tộc thống nhất, giàu tài nguyên

B:

Có nguồn nhân lực dồi dào

C:

Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của những nước đi trước

D:

Nhờ tiền bồi thường chiến tranh

Đáp án: C

13.

Trương Vĩnh Ký được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Bạn có biết ông thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ?

A:

12

B:

18

C:

27

D:

32

Đáp án: C

 • Trương Vĩnh Ký (6 tháng 12 năm 1837 – 1 tháng 9 năm 1898) khi mới sinh có tên là Trương Chánh Ký, tự Sĩ Tải, theo đạo Công giáo nên có tên thánh: Jean - Baptiste Pétrus, nên còn gọi tắt là Pétrus Ký. 
 • Ông là một nhà giáo, nhà báo, nhà văn và là nhà bác học Việt Nam, thông thạo 26 ngôn ngữ, được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật.

14.

Theo Điều 1, Công ước Montevideo, một quốc gia có chủ quyền phải có những đặc điểm sau: (a) dân số ổn định, (b) lãnh thổ xác định, (c) chính phủ, và (d) khả năng quan hệ với các quốc gia khác. Bạn có biết công ước này có từ năm nào?

A:

1733

B:

1833

C:

1933

D:

1945

Đáp án: C

 • 1933 là một năm thường bắt đầu vào Chủ Nhật trong lịch Gregory.
 • Thực tế có một vài nước trên thực tế là độc lập nhưng không được quốc tế công nhận (không đáp ứng điểm d). Ngược lại có vài nước đã được công nhận rộng rãi (chính danh) nhưng chính phủ không có đủ quyền hạn (điểm c bị hạn chế). Danh sách này gồm cả các nước đó, với chú thích cho từng trường hợp.
 • Các giải Nobel năm 1933
  • Vật lý - Erwin Schrödinger, Paul Adrien Maurice Dirac
  • Y học - Thomas Hunt Morgan
  • Văn học - Ivan Alekseyevich Bunin
  • Hòa bình - Sir Norman Angell (Ralph Lane)

15.

Vào khoảng thời gian nào nên văn minh của Maya bị suy tàn?

A:

Thế kỷ 6 , 7

B:

Thế kỷ 8, 9

C:

Thế kỷ 10, 11

D:

Thế kỷ 12, 13

Đáp án: B

 • Vào khoảng thế kỷ thứ 8 và 9, nền văn minh Maya bắt đầu suy tàn, với rất nhiều các thành phố ở các vùng đất thấp bị bỏ hoang. Các cuộc chiến tranh đã nhanh chóng vắt kiệt nguồn lực và con người Maya, cộng với khí hậu thay đổi, dẫn đến hạn hán và kết hợp nhiều lý do mà dẫn đến sự suy vong của văn minh Maya. Các khảo cổ đã chứng minh các yếu tố như xung đột, đói kém và các cuộc nổi dậy từ trung tâm quyền lực và ở các vùng đất thấp. Những chứng cứ mà các nhà khoa học chứng minh được rằng vào thế kỷ thứ 9 ở đây có một biến động gây hạn hán tồi tệ nhất trong 7000 năm mới xảy ra một lần này đã góp phần làm suy kiệt văn minh Maya. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự suy tàn của văn minh Maya.
 • Nền văn minh Maya.
 • Apocalypto là một bi kịch dã sử lấy bối cảnh 600 năm trước kể về ngày cùng tháng tận của nền văn minh Maya ở Trung Mỹ từng một thời huy hoàng. Đây là một bộ phim rất hay bạn có thể xem trailer tại đây.
 • Người giữ kỷ lục về số lần đề cử mà chưa giành giải là nhà hòa âm Kevin O'Connell với 19 đề cử, trong đó lần gần đây nhất là cho phim Apocalypto (2006)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1089 Đọc tiếp