Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật bao nhiêu lần ?

A. 3 - 20 lần

B. 25 - 50 lần

C. 100 - 200 lần

D. 2 - 3 lần

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK trang 17

Câu 2. Kính hiển vi điện tử có khả năng phóng to ảnh của vật từ

A. 5 000 - 8 000 lần.

B. 40 - 3 000 lần.

C. 10 000 - 40 000 lần.

D. 100 - 500 lần.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK trang 18

Câu 3. Em hãy sắp xếp các thao tác sau theo trình tự từ sớm đến muộn trong kĩ thuật quan sát vật mẫu bằng kính hiển vị:

1. Mắt nhìn vào thị kính, tay từ từ vặn ốc to ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

2. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

3. Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.

4. Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi, tay vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

5. Đặt tiêu bản lên bàn kính sau cho vật mẫu nằm ở đúng vị trí trung tâm, sau đó dùng kẹp giữ tiêu bản.

A. 2 - 5 - 4 - 1 - 3

B. 2 - 4 - 5 - 1 - 3

C. 2 - 1 - 4 - 5 - 3

D. 2 - 4 - 1 - 5 - 3

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK trang 19

Câu 4. Trong cấu tạo của kính hiển vi, bộ phận nào nằm ở trên cùng ?

A. Vật kính

B. Gương phản chiếu ánh sáng

C. Bàn kính

D. Thị kính

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: hình 5.3. Kính hiển vi - SGK trang 18

Câu 5. Khi quan sát vật mẫu, tiêu bản được đặt lên bộ phận nào của kính hiển vi ?

A. Vật kính       B. Thị kính

C. Bàn kính      D. Chân kính

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: 2. Kính hiển vi và cách sử dụng - SGK trang 18

Câu 6. Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính, đó là

A. chân kính, ống kính và bàn kính.

B. thị kính, gương phản chiếu ánh sáng và vật kính.

C. thị kính, đĩa quay và vật kính.

D. chân kính, thị kính và bàn kính.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: 2. Kính hiển vi và cách sử dụng - SGK trang 18

Câu 7. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong cấu tạo của kính hiển vi, ... là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu.

A. Vật kính      B. Chân kính

C. Bàn kính      D. Thị kính

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: 2. Kính hiển vi và cách sử dụng - SGK trang 18

Câu 8. Trong việc sử dụng và bảo quản kính hiển vi, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Khi di chuyển kính thì phải dùng cả 2 tay : một tay đỡ chân kính, một tay cầm chắc thân kính

B. Sau khi dùng cần lấy khăn bông lau bàn kính, chân kính, thân kính

C. Sau khi dùng thì cần lấy giấy thấm lau thị kính, vật kính

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phần em có biết? – Bảo quản kính hiển vi - SGK trang 20

Câu 9. Kính lúp có đặc điểm nào sau đây ?

A. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai mặt lồi.

B. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai lõm.

C. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có hai mặt lõm.

D. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có một mặt lồi, một mặt lõm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: 1. Kính lúp và cách sử dụng - SGK trang 17

Câu 10. Kính lúp không được dùng để quan sát vật mẫu nào sau đây ?

A. Virut      B. Cánh hoa

C. Quả dâu tây      D. Lá bàng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vì virut có kích thước rất nhỏ bé nên chỉ quan sát được bằng kính hiển vi điện tử mà không thể quan sát bằng kính lúp

Nguồn: https://vietjack.com/ /