Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu ?

A. Nằm chìm trong lớp thịt vỏ

B. Nằm xen giữa mạch rây và mạch gỗ

C. Nằm phía ngoài mạch rây

D. Nằm bên trong mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây – hình 16.1 SGK trang 51

Câu 2. Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có mấy loại ?

A. 5 loại      B. 2 loại

C. 3 loại      D. 4 loại

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tầng phát sinh của thân cây trưởng thành gồm tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành ?

A. Mô phân sinh gióng

B. Tầng sinh trụ

C. Tầng sinh vỏ

D. Ruột

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thân cây trưởng thành gồm: Thịt vỏ, tầng sinh vỏ, mạch rây, tầng sinh trụ, mạch gỗ, ruột – hình 16.1 SGK trang 51

Câu 4. Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, bộ phận nào dưới đây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ ?

A. Mạch gỗ      B. Ruột

C. Lớp biểu bì      D. Mạch rây

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, mạch rây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ – hình 16.1 SGK trang 51

Câu 5. Cây nào dưới đây không có tầng sinh trụ ?

A. Bạch đàn      B. Sưa

C. Dừa      D. Đào

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây dừa là cây phát triển chiều dài, vì vậy mà chúng có mô phân sinh ngọn, mô phân sinh lóng mà không có tầng sinh trụ.

Câu 6. Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?

A. Biểu bì và thịt vỏ

B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ

C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây

D. Mạch rây và mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì biểu bì, thịt vỏ và mạch rây sẽ bị bóc theo

Câu 7. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp ... (1)..., phía trong một lớp ...(2)....

A. (1) : mạch rây ; (2) : thịt vỏ

B. (1) : thịt vỏ ; (2) : mạch rây

C. (1) : mạch gỗ ; (2) : mạch rây

D. (1) : mạch rây ; (2) : mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ - SGK trang 51

Câu 8. Vòng gỗ hằng năm được biểu hiện rõ nét nhất ở những cây thân gỗ sống ở

A. vùng cận nhiệt đới.

B. vùng nhiệt đới.

C. vùng ôn đới.

D. vùng hàn đới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Vòng gỗ hằng năm được biểu hiện rõ nét nhất ở vùng nhiệt đới vì:

Những cây thân gỗ sống ở vùng nhiệt đới vì hằng năm về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng; mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm.

Câu 9. Vì sao khi tìm gỗ làm nhà, người ta lại lựa chọn lớp gỗ ròng thay vì gỗ dác ?

A. Vì phần gỗ này rắn chắc, ít bị mối mọt và có độ bền cơ học cao hơn gỗ dác

B. Vì phần gỗ này có màu sắc bắt mắt, vân đẹp hơn lớp gỗ dác

C. Vì phần gỗ này dễ phân cắt, đục đẽo và khắc các họa tiết theo ý muốn

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khi tìm gỗ làm nhà, người ta thường lựa chọn lớp gỗ ròng vì:

Gỗ ròng rắn chắc, ít bị mối mọt và có độ bền cơ học cao hơn gỗ dác.

Câu 10. Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?

A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng

D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Lớp gỗ dác có đặc điểm:

- Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng

- Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng

- Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Nguồn: https://vietjack.com/ /