Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật nào dưới đây ?

A. Cao lương      B. Rẻ quạt

C. Gai      D. Địa liền

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của địa liền – hình 19.3 SGK trang 62.

Câu 2. Cây nào dưới đây có lá kép lông chim ?

A. Ngũ gia bì

B. Chùm ngây

C. Xương sông

D. Rau muống biển

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cây chùm ngây có lá kép lông chim.

Câu 3. Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại ?

A. Cỏ tranh      B. Khoai tây

C. Sen       D. Nghệ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân củ: khoai tây; Thân rễ: cỏ tranh, sen, nghệ.

Câu 4. Cây nào dưới đây có kiểu gân lá tương tự cây ngô ?

A. Bạc hà      B. Mã đề

C. Riềng      D. Trầu không

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây ngô có gân hình cung giống cây riềng. Các cây còn lại: bạc hà, mã đề, trầu không: có gân lá hình mạng.

Câu 5. Cây nào dưới đây có lá mọc đối ?

A. Ổi      B. Mồng tơi

C. Dâu tằm      D. Dây huỳnh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

+ Lá cây mọc đối: cây ổi

+ Lá cây mọc vòng: dây huỳnh

+ Lá cây mọc cách: mồng tơi, dâu tằm.

Câu 6. Trong các loại cây dưới đây, cây nào có kích thước lá lớn nhất ?

A. Sen      B. Nong tằm

C. Bàng      D. Vàng tâm

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cây nong tằm có lá rất lớn hình tròn, mép lá cong lên, nổi trên mặt nước, một em bé khoảng 2 – 3 tuổi có thể đứng lên trên mà không bị chìm – Em có biết? SGK trang 64

Câu 7. Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu ?

A. 1 kiểu      B. 2 kiểu

C. 4 kiểu      D. 3 kiểu

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng – Hình 19.5 SGK trang 63.

Câu 8. Điều nào sau đây chứng tỏ lá cây rất đa dạng ?

1. Phiến lá với nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau

2. Có 3 kiểu gân lá : gân hình mạng, gân song song, gân hình cung

3. Có 3 kiểu xếp lá trên thân và cành : mọc đối, mọc cách, mọc vòng

4. Có 2 kiểu lá : lá đơn, lá kép.

A. 1, 3, 4

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 2, 3

D. 2, 3, 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: lá cây rất đa dạng – Ghi nhớ SGK trang 64

Câu 9. Cây nào dưới đây không có lá kép ?

A. Cây hoa hồng

B. Cây rau ngót

C. Cây phượng vĩ

D. Cây súng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

+ Lá kép: cây hoa hồng, cây rau ngót, cây phượng vĩ.

+ Lá đơn: cây súng

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây có ở lá đơn ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Mỗi cuống mang một hoặc hai phiến

C. Cuống và phiến rụng không cùng lúc

D. Cuống nằm ngay dưới chồi nách

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Lá đơn: có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc. VD: lá mồng tơi, lá dâu…

Nguồn: https://vietjack.com/ /