Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Cập nhật: 14/12/2022

Câu 1. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng

A. ra hoa, tạo quả.

B. thoát hơi nước qua lá.

C. hô hấp ở rễ.

D. quang hợp ở lá.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Phần lớn nước do rễ hút vào và thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Câu 2. Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm là

A. 55 000 tỉ tấn.

B. 45 000 tỉ tấn.

C. 75 000 tỉ tấn.

D. 95 000 tỉ tấn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Em có biết? SGK trang 82

Câu 3. Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây ?

A. Điều hoà không khí

B. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời

C. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thoát hơi nước ở lá có vai trò: tạo sức hút giúp vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá, làm cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng, giúp điều hòa không khí… SGK trang 81

Câu 4. Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Thời tiết nắng nóng

C. Không khí khô hanh

D. Có gió thổi mạnh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ khi: thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh. Vì vậy, cần phải tưới nước đủ cho cây nhất vào các thời kì này.

Câu 5. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì ?

A. Nhúng ngập cây vào nước

B. Tỉa bớt lá

C. Cắt ngắn rễ

D. Tưới đẫm nước cho cây

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Phần lớn nước do rễ hút vào và thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá. Vì vậy, khi di chuyển, trồng cây ở nơi khác cần tỉa bớt lá để giúp cây tránh bị mất nước.

Câu 6. Quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây ?

A. Quả      B. Rễ

C. Lá      D. Thân

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Câu 7. Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở

A. mặt dưới của lá.

B. mặt trên của lá.

C. lông hút ở rễ.

D. miền chóp rễ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Câu 8. Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá ?

A. Thược dược      B. Ngô

C. Lúa      D. Nong tằm

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cây nong tằm có lá rất lớn, hình tròn, nổi trên mặt nước. Vì vậy, lỗ khí tập trung ở mặt trên của lá.

Câu 9. Phần lớn nước thất thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá ?

A. Mép lá      B. Gân lá

C. Lỗ khí      D. Lớp cutin

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Phần lớn nước do rễ hút vào và thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Câu 10. Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm ?

A. Mồng tơi      B. Xương rồng

C. Đậu xanh      D. Cải ngồng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cây xương rồng thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm để tránh mất nước vào ban ngày do nhiệt độ quá cao, ánh nắng mạnh và gió mạnh.

Nguồn: https://vietjack.com/ /