Danh sách bài viết

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - Đề 4

Cập nhật: 15/12/2022

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 

1.

A. decided

B. waited

C. annoyed

D. painted

2.

A. watch

B. chair

C. machine

D. chore

3.

A. highlight

B. unite

C. excited

D. injure

4.

A. save              

B. match           

C. lamp

D. habit

II. Choose the best answer. 

1. She told me _______you this dictionary.

A. giving

B. to give

C. gave

D. given

2. “ Do you mind if I took a photo? ”  - “__________”.

A. I hope so

B. Don’t forget

C. No problem    

D. I’d rather you didn’t

3. Do you mind if I _________a message for him?

A. leave

B. to leave

C. left

D. leaving

4. A new bridge will _________across Thu Thiem River.

A. is built

B. be built

C. to be built

D. being built

5.  I asked Hoa if My Son_________in Ha Noi.

A. is 

B. was

C. are

D. were

6. Lan__________ TV at 8 o’clock yesterday evening.

A. was watching

B. watches

C. watched

D. to watch

7. Mrs. Quyen has been in New York__________July 2nd.

A. since

B.  for

C. while

D. when

8. It’s dangerous _________in this river.

A. to swim

B. swim

C. swimming

D. swam

III. Use the correct form of the word in brackets for each gap.

1. When Mr Tuan arrived home, his children (watch) _________ a film on TV.

2. Would you mind (not use) _________ the office phone?

3. Lots of (tradition) __________ festivals are celebrated in Vietnam nowadays.

4. His father is a good (drive)_________. He always drives carefully.

IV. Read the passage & answer the questions. 

Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the central highland province of Lam Dong, 300 kilometers north of Ho Chi Minh City. Da Lat is a well-known city attracting all the people who have been there once. Da Lat is known as a city of pine trees, waterfalls and flowers. Da Lat is described as a forest of flowers with different colors and various species. Flowers can be found anywhere and in any season. We can see flowers in Da Lat in the parks, in front of the houses, in the gardens etc…

1. When can people see flowers in the year?

2. What is Da Lat famous for?

3. How far is it from Da Lat to Ho Chi Minh City?

4. Where is Da Lat in Viet Nam?

V. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

1. “Are you going to visit Ha Long Bay, Hoa?” asked Mai.

Mai asked…………………………………………………………………………..

2. Bell invented the telephone in 1876.

The telephone ………………………………………………………………………

3. "We are waiting for the school bus", said the children.

The children said……………………………………………………………………

4. The woman is sitting next to me. She is nervous.

The woman …………………………………….…………………………………..

VI. Reorder the words to complete the sentences. 

1. an important/ Christmas/ festival/ in many countries/ is.

2. I / study hard / to/ school / because / not / have time/ at/ at/ study / home.

3. live / in / months / going / England / they / two / are / to.

4. already / Ba / finished / homework / has / his.

Nguồn: /

Kaito Kid 'đoán đề', thí sinh trắng đêm giải mã: 'Việt Bắc', 'Đất nước' được 'gọi tên'?

Giáo dục và đào tạo

Sáng nay (28.6), thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Để chuẩn bị, nhiều thí sinh chọn thao thức đến nửa đêm để giải mã hình ảnh 'đoán...

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề thi, bài thi được bảo quản ra sao ?

Giáo dục và đào tạo

Phần lớn hội đồng thi hiện nay đang áp dụng hình thức giao đề 1 lần và thu bài thi 1 lần. Do vậy, các điểm thi có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong khâu bảo quản đề thi và bài thi của...

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình cũ

Giáo dục và đào tạo

Sáng nay (27.6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với bài thi đầu tiên là môn ngữ văn.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh sôi nổi đoán đề nhưng không dám 'tủ'

Giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 là năm cuối theo chương trình phổ thông cũ, nhiều thí sinh (TS) cuối cấp tuy hào hứng đoán đề thi ngữ văn nhưng đều chọn ôn tập dàn trải, vì lo ngại đề...

Nguy cơ thiết bị gian lận len lỏi vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục và đào tạo

Trong vòng 30 ngày qua, theo thống kê từ Google Trend, các từ khóa có xu hướng được tìm kiếm gia tăng ở VN gồm: camera mini ngụy trang, đồng hồ camera, camera mini, camera siêu nhỏ, bút...

Tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học bằng học bạ

Giáo dục và đào tạo

Trong mùa tuyển sinh 2024, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có khoảng 20 phương thức xét tuyển ĐH, trong đó có 10 phương thức xét tuyển kết hợp. Trong đó,...

Một thí sinh tai nạn tàu hỏa mất hai chân trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục và đào tạo

Một thí sinh tại Trường THPT Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bị tai nạn tàu hỏa, cụt hai chân cách thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT ít ngày.

Bên trong phòng thi đặc biệt của thí sinh bị viêm tủy đốt sống cổ ở TP.HCM

Giáo dục và đào tạo

Sáng 26.6, hơn 90.000 thí sinh tại TP.HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với bài thi đầu tiên là môn ngữ văn. Trong đó, có thí sinh đặc biệt được đặc cách thi phòng...

Thi tốt nghiệp THPT 2024: 'Tiếc là năm sau các em sẽ mất niềm vui đoán đề!'

Giáo dục và đào tạo

Sáng 27.6, hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn. Ngay trước cổng trường thi, nhiều sĩ tử ở TP.HCM cảm thấy may mắn khi là thế hệ cuối cùng được 'đoán đề'...

Thái Bình: Sự cố gây mất điện trong buổi sáng thi môn văn

Giáo dục và đào tạo

Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia, khi thí sinh đang làm bài thi môn ngữ văn, bỗng trên địa bàn TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) có tiếng nổ lớn. Ngay...