Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Krông Ana

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định nhất, thúc đẩy bước phát triển của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A:

Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B:

Chuyển biến kinh tế Việt Nam do tác động của chương trình khai thác của thực dân Pháp

C:

Sự thành lập của tổ chức Quốc tế Cộng sản (3/1919)

D:

Sự ra đời và phát triển của các lực lượng xã hội mới ở Việt Nam

Đáp án: D

2.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn

A:

nhanh chóng kết thúc chiến tranh

B:

tiến tới ký một hiệp định có lợi cho Pháp

C:

kết thúc chiến tranh trong danh dự

D:

giữ vững quyền chủ động về chiến lược

Đáp án: A

3.

Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự thay đổi quan hệ từ đối đầu sang đối thoại giữa các nước Đông Dương và ASEAN từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX?

A:

Sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa.

B:

Trật tự 2 cực Ianta sụp đổ.

C:

“Vấn đề Campuchia”được giải quyết.

D:

Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Đáp án: C

4.

Sự kiện lịch sử nào buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm lược ở Việt Nam? 

A:

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) năm 1963. 

B:

Cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường năm 1965. 

C:

Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Giã năm 1964. 

D:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 

Đáp án: D

5.

Trật tự thế giới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai có đặc trưng nổi bật là

A:

dựa trên sự hợp tác của Liên Xô và Mĩ

B:

sự nhất trí của các nước tham dự hội nghị Ianta

C:

thế giới phân chia thành 2 phe đối lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe

D:

do phe đồng minh đã giành thắng lợi

Đáp án: C

Phương pháp: Sgk 12 trang 6, Suy luận

Cách giải: Trật tự 2 cực Ianta là 1 trật tự thế giới mới do Liên Xô và Mĩ thiết lập nên sau chiến tranh thế giới thứ 2. Trật tự này đã chi phối các mối quan hệ quốc tế trong khoảng 40 năm từ 1945-1991. Và trật tự này đã chia thế giới thành 2 phe do 2 siêu cường đứng đầu mỗi phe. Với sự ra đời của trật tự 2 cực Ianta đã hình thành nên sự đối đầu gay gắt giữa hệ thống TBCN và hệ thống XHCN. Cùng với sự sụp đổ của LX (1991) thì trật tự 2 cực Ianta cũng chấm dứt.

6.

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-bloo (Pháp) không có kết quả?

A:

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta

B:

Thời gian đàm phán ngắn

C:

Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao

D:

Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới

Đáp án: A

7.

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A:

Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

B:

Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

C:

Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D:

Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

Đáp án: B

8.

Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian:

A:

Ngày 2/7/1976

B:

Ngày 20/12/1975

C:

Ngày 18/1/1950

D:

Ngày 7/5/1954

Đáp án: C

9.

Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì:

A:

Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước

B:

Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân

C:

Đây là một hình thức chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân

D:

Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai

Đáp án: C

10.

Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập, hạt nhân đầu tiên là

A:

Cộng sản Đoàn.

B:

Nam đồng thư xã.

C:

Cường học thư xã.

D:

Quan hải tùng thư.

Đáp án: B

11.

Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939

A:

Đấu tranh nghị trường

B:

Mit tinh, đưa dân nguyện

C:

Đấu tranh báo chí

D:

Đấu tranh vũ trang

Đáp án: D

12.

Chủ nghĩa phát xít có những đặc điểm nào để phân biệt với chủ nghĩa tư bản?

A:

Độc tài tàn bạo nhất, sô vanh nhất.

B:

Bóc lột tậm tệ đối với công nhân.

C:

Đế quốc chủ nghĩa nhất của bọn tư bản tài chính.

D:

Câu A và C đúng.

Đáp án: D

13.

Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) diễn ra vào thời gian nào?

A:

16-8-1965.

B:

18-8-1965.

C:

18-6-1965.

D:

16-5-1965.

Đáp án: B

14.

Những hành động can thiệp của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương là

A:

 bắt tay với các nước lớn xã hội chủ nghĩa để cô lập ta.

B:

 công nhận chính phủ Bảo Đại, viện trợ cho Pháp.

C:

 đưa quân đội sang chiến trường Đông Dương.

D:

 xây dựng căn cứ quân sự ở Đông Dương.

Đáp án: B

15.

Từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho quá trình đổi mới đất nước?

A:

 Đẩy mạnh cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo.

B:

 Đẩy mạnh cuộc "cách mạng chất xám" để trở thành nước xuất khẩu phần mềm.

C:

 Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật trong xây dựng và phát triển đất nước.

D:

 Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên.

Đáp án: C

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.