Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Trần Nhân Tông

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào thiểu số trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

A:

Thể hiện tinh thần đoàn kết với người Kinh.

B:

Thể hiện sự bất hợp tác với thực dân Pháp.

C:

Thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lăng và gây khó khăn cho Pháp trong quá trình thống trị Việt Nam.

D:

Ngăn cản sự xâm lược của thực dân Pháp.

Đáp án: C

2.

Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược được kí kết giữa Liên Xô và Mĩ (1972) đã

A:

giảm bớt cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước

B:

làm hai tổ chức quân sự đối đầu ở châu Âu tan rã

C:

chấm dứt hoàn toàn tinh trạng đối đầu Đông - Tây

D:

làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa trên thế giới

Đáp án: A

Phương pháp: Phân tích.

Cách giải:

– Đáp án B loại vì hai tổ chức quân sự tan rã khi Liên Xô tan rã.

– Đáp án C loại vì việc ký kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược được ký kết giữa Liên Xô và Mĩ (1972) mới chỉ là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây.

– Đáp án D loại vì xu thế toàn cầu hóa là xu thế khách quan, là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ở thế kỉ XX.

3.

Yếu tố nào sau đây không thuộc đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật lần 2?

A:

Chế tạo ra công cụ sản xuất mới như máy tính, máy tự động

B:

Mọi phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

C:

Thời gian từ phát minh đến ứng dụng được rút ngắn

D:

Chuyển từ vĩ mô sang vi mô

Đáp án: A

4.

Lí do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng cho Trung Hoa Dân quốc trước 06/3/1946 về một số quyền lợi kinh tế, chính trị?

A:

Hạn chế việc Pháp và Trung Hoa Dân quốc câu kết với nhau

B:

Ta chưa đủ sức đánh 20 vạn Trung Hoa Dân quốc

C:

Trung Hoa Dân quốc có bọn tay sai hỗ trợ từ bên trong

D:

Tránh tình trạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù

Đáp án: D

5.

Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc?

A:

“Trả đùa” việc quân giải phóng miền Nam tiến cồng doanh trại Mĩ ở Plâycu.

B:

Phá hoại hậu phương lớn của miền Nam (phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc).

C:

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc.

D:

Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta.

Đáp án: B

6.

“Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần I ở miền Bắc trong các ngành:

A:

“Ba nhất”: nông nghiệp; “Đại phong”: Quân đội.

B:

“Ba nhất”: Quân đội ; “Đại phong” : Nông nghiệp.

C:

“Ba nhất”: Công nghiệp; “Đại phong” : Thủ công nghiệp.

D:

“Ba nhất”: Giáo dục ; “Đại phong“ : Nông nghiệp.

Đáp án: B

7.

Khi về nước những hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp đào tạo tại Quảng Châu(Trung Quốc) đã truyền bá lí luận nào trong nhân dân?

A:

Cách mạng giải phóng dân tộc

B:

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C:

Cách mạng dân chủ tư sản

D:

Cách mạng vô sản

Đáp án: A

8.

Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta?

A:

Pháp công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do

B:

Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ

C:

Pháp công nhận ta có Chính phủ, Nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp

D:

Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15 nghìn quân Pháp ra miền Bắc thay Trung Hoa Dân quốc

Đáp án: D

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Ngày 28/2/1946, Hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết đã đặt nhân dân ta dưới hai sự lựa chọn:

- Hoặc cầm súng chiến đống chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ vào miền Bắc.

- Hoặc hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối phó với một lúc nhiều kẻ thù.

=> Ngày 6/3/1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết, điều khoản có lợi thực tế cho ta là điều khoản giải quyết được nhiệm vụ hiện tại. Khi 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng, ta sẽ loại bỏ được một kẻ thù là Trung Hoa Dân Quốc tập trung lực lượng chống Pháp.

9.

Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945 nhận định như thế nào về tình hình cách mạng nước ta?

A:

Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi.

B:

Cuộc đảo chính đã làm cho kẻ thù của nhân dân ta suy yếu, điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi.

C:

Cuộc đảo chính đã tạo thời cơ cho cách mạng nước ta tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền.

D:

Cuộc đảo chính tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, song điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi

Đáp án: D

10.

Ý đồ chiến lược của Mỹ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945-1954) là gì? 

A:

Khẳng định vị thế của nước Mỹ. 

B:

Chia cắt lâu dài nước Việt Nam. 

C:

Giúp đỡ Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh. 

D:

Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương. 

Đáp án: D

11.

Nội dung nào không phải là nguyên nhân cơ bản khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986?

A:

Những thay đổi của tình hình thế giới

B:

Khủng hoảng kinh tế - xã hội trong nước

C:

Khủng hoảng của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

D:

Do hậu quả của chiến tranh

Đáp án: D

12.

Các nước Tây Âu vì sao lại liên kết được với nhau?

A:

Vì có nhiều nét tương đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa.

B:

Vì đều là những nước giàu có

C:

Vì sợ Mĩ can thiệp.

D:

Vì có thể chế chính trị tương đối giống nhau.

Đáp án: A

13.

Năm 1960 được ghi nhận là “Năm châu Phi” với sự kiện nào sau đây

A:

Libi được trao quyền tự trị.

B:

Ai cập được trao quyền tự trị

C:

Angiêri được trao quyền tự trị

D:

17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập

Đáp án: D

14.

Cố gắng cao nhất của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương được thể hiện qua kế hoạch quân sự nào?

A:

 Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

B:

 Kế hoạch Nava

C:

Kế hoạch Rơve

D:

 Kế hoạch Bôlae.

Đáp án: B

15.

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) cho cách mạng Việt Nam là cần

A:

phải tập hợp đông đảo được quần chúng nhân dân

B:

có đường lối lãnh đạo đúng đắn

C:

có sự chuẩn bị chu đáo

D:

phải biết chờ thời cơ chín muồi

Đáp án: B

Phương pháp: phân tích.

Cách giải:

Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái bao gồm:

  • Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.
  • Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.
  • Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.
  • Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

Xuất phát từ đặc điểm của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 là cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản => Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái do nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn.

=> Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) cho cách mạng Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng là cần có đường lối lãnh đạo đúng đắn mói là nhân tố quan trọng đưa đến thắng lợi cuối cùng.

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.