Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Krông Năng

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ

A:

một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ

B:

hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan rã

C:

cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội đã hoàn thành ở châu Phi

D:

chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng và suy yếu

Đáp án: A

2.

Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động mạnh, góp phần đưa đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

A:

Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

B:

Phát xít Nhật đánh vào Việt Nam.

C:

Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

D:

 Nhật đầu hàng Đồng Minh.

Đáp án: D

3.

Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A:

Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

B:

Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh

C:

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào cách mạng nước ta

D:

Sự linh hoạt trong các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao

Đáp án: A

Phương pháp : liên hệ

Cách giải:

Phong trào 1936 – 1939:

- Lần đầu tiên thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho mục tiêu chung.

- Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia với hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ.

=> Bài học và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

4.

Nhân vật lịch sử nào đã ghi dấu ngày 9/1/1950 thành ngày thuyền thống sinh viên, học sinh?

A:

Nguyễn Viết Xuân

B:

Trần Văn Ơn.

C:

Lê Hồng Phong

D:

Lý Tự Trọng.

Đáp án: B

5.

Để phát triển KHKT ,ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác ?

A:

Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân ,KHHT

B:

Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng

C:

Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên biển và dưới đáy biển

D:

Coi trọng việc nhập kỷ thuật hiện đại

Đáp án: A

6.

Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh (12-1989) không xuất phát từ

A:

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trao giải phóng dân tộc

B:

việc cả hai nước cần thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình

C:

sự suy giảm “thế mạnh” của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác

D:

sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên

Đáp án: A

7.

Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng VI là gì?

A:

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B:

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C:

Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

D:

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

Đáp án: D

Đường lối đổi mới của Đảng, trọng tâm là đổi mới kinh tế chính là tư duy mới về 3 vấn đề cơ bản: Bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều chính lớn cơ cấu đầu tư, trước mắt tập trung cho 3 chương trình kinh tế lơn; Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế; Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển sang hoạch toán kinh doanh XHCN, thực hiện 1 giá (nói đơn giản là chuyển từ coi trọng công nhiệp sang coi trọng nông nghiêp, từ hai thành phần kinh tế sang nhiểu thành phần kinh tế và từ cơ chế khế hoạch hóa sang cơ chế thị trường)

8.

Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A:

Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

B:

Nâng cao trình độ, tập trung vốn và lao động

C:

Nâng cao vai trò của các công ty độc quyền

D:

Khai thác nguồn tài nguyên từ các nước phụ thuộc

Đáp án: A

9.

Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu là đấu tranh chính trị hợp pháp - đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở

A:

châu Á

B:

châu Phi

C:

khu vực Mĩ Latinh

D:

châu Á và châu Phi

Đáp án: B

10.

Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc "Dùng người Việt đánh người Việt", "Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương" nhằm

A:

tận dụng xương máu của người Việt Nam.

B:

tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn.

C:

rút dần quân Mỹ và quân Đồng minh.

D:

giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường.

Đáp án: A

*Âm mưu: Chiến tranh đặc biệt là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ với âm mưu cơ bản là “dùng người Việt đánh người việt”.Đây là âm mưu vô cùng thâm độc của loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ.
*Thủ đoạn (Biện pháp thực hiện)
-Mỹ thực hiện chiến tranh đặc biệt bằng lực lượng chính là ngụy quân với vũ khí và sự chỉ huy của Mỹ.
-Mỹ tăng nhanh viện trợ quân sự cho Ngô Đình Diệm chúng đưa vào miền Nam ngày càng lớn số cố vấn quân sự và lực lượng hổ trợ chiến đấu.số liệu…….
-Để kiểm soát nhân dân và cô lậplực lượng cách mạng miền Nam Mỹ ngụy ráo riết dồn dân lập ấp chiến lược chúng dự định dồn 10 triệu dân vào 16000 ấp.
-Sử dụng phổ biến các chiến thuật chiến tranh mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”
-Tiến hành những cuộc hành quân càn quét để tiêu diệt lực lượng cách mạng.
-Tiến hành phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Nam

11.

Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người ?

A:

Phát minh sinh học

B:

Phát minh hóa học

C:

“Cách mạng xanh”

D:

Tạo ra công cụ lao động mới.

Đáp án: C

12.

Quan điểm chung về đường lối đổi mới của Đảng ta trong đại hội Đảng VI (12 – 1986) là? 

A:

Thay đổi toàn bộ bộ mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

B:

Chuyển hướng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

C:

Đổi mới mang màu sắc Việt Nam 

D:

Không đổi mục tiêu CNXH. 

Đáp án: D

13.

Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919- 1925?

A:

Người nhà quê.

B:

Tin tức

C:

Tiền phong

D:

Dân chúng

Đáp án: A

14.

Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc

A:

Liên Xô, Mĩ, Anh

B:

Mĩ, Anh, Pháp

C:

Liên Xô, Anh, Pháp

D:

Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc

Đáp án: A

15.

Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kì 1930- 1935?

A:

Trần Phú.

B:

Trần Đức Cảnh.

C:

Nguyễn Phong Sắc.

D:

Ngô Gia Tự.

Đáp án: A

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.