Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Phan Đăng Lưu

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Ý nghĩa lớn nhất quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là?

A:

Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch

B:

Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km

C:

Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV

D:

Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

Đáp án: D

2.

Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?

A:

 Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.

B:

 Giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C:

 Nông dân với địa chủ phong kiến.

D:

 Tư sản với chính quyền thực dân Pháp.

Đáp án: A

3.

Vì sao Nhật bản có thêm cơ hội để đạt được bước phát triển thần kỳ?

A:

Mĩ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam

B:

Mĩ gây chiến tranh xâm lược Triều Tiên

C:

Mĩ cho Nhật bản vay nhiều tiền        

D:

Mĩ không đủ sức cạnh tranh với Nhật bản

Đáp án: A

4.

Sự chuyển biến quan trọng đầu tiên của các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A:

sự ra đời của những nhà nước mới

B:

đời sống nhân dân cải thiện

C:

đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế

D:

xuất hiện ba trong bốn “con rồng” kinh tế Châu Á

Đáp án: A

5.

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xă hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A:

Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.

B:

Chậm sửa chữa những sai lầm

C:

Nhà nước, nhân dân Xô viết nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.

D:

Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

Đáp án: D

6.

Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là

A:

ruộng đất.  

B:

giảm tô, thuế.

C:

hòa bình, tự do.

D:

độc lập dân tộc.

Đáp án: D

7.

Ngày 6/4/1948 một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được ký kết ?

A:

Anh, Liên Xô

B:

Liên Xô, Mĩ

C:

Phần Lan, Liên Xô

D:

Anh, Pháp

Đáp án: C

8.

Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hóa ntn dưới tác động của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?

A:

Một số Đảng viên tiên tien611 chuyền sang hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B:

Một số tiên tiến còn lại tiến tới thành lập 1 chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mac lenin

C:

Một số giia nhập vào VN quốc dân đảng

D:

A và B đúng

Đáp án: D

9.

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới được xác định trong Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) là

A:

giành độc lập dân tộc

B:

giành dân chủ, bảo vệ hòa bình

C:

chống phát xít, chống chiến tranh

D:

tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình

Đáp án: A

10.

Nét khác biệt trong việc đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật của Nhật Bản so với các nước Tây Âu và Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A:

mua bằng phát minh sáng chế

B:

đầu tư vốn để xây dựng các viện nghiên cứu khoa học

C:

tập trung lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng

D:

giảm chi phí cho quốc phòng

Đáp án: A

11.

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương

A:

hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc

B:

đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp

C:

hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp

D:

đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp

Đáp án: C

12.

Trong thời kì 1954-1975, phong trào đánh dấu bước phát triển của cách mạng Việt Nam ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A:

 Phong trào "Đồng khởi"

B:

 Nổi dậy phá Ấp chiến lược

C:

 Thi đua Ấp Bắc giệt giặc lập công

D:

 Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt

Đáp án: A

13.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ từ Mĩ trong khuôn khổ "Kế hoạch Mácsan" nhằm mục đích

A:

 trở thành đồng minh của Mĩ.

B:

 củng cố quốc phòng.

C:

 khôi phục kinh tế.

D:

 cạnh tranh với các nước Đông Âu.

Đáp án: C

14.

Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực

A:

sản xuất ứng dụng dân dụng

B:

công nghiệp quốc phòng

C:

khoa học cơ bản

D:

chinh phục vũ trụ

Đáp án: A

15.

Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào ?

A:

B:

Nhật

C:

Liên Xô

D:

Anh

Đáp án: A

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.