Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Đông Du

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Đảng cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động trong toàn Liên bang vào thời điếm nào?

A:

Sau cuộc đảo chính lật đỏ Gooc-ba-chốp.

B:

Khi Gooc-ba-chốp lên làm Tổng thống.

C:

Khi Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bị giải tán.

D:

Khi 11 nước cộng hòa tuyên bô độc lập.

Đáp án: A

2.

Từ ngày 10 đến 19-5-1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện ích sử gì quan trọng có lien quan đến Cách mạng tháng Tám?

A:

Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên Xô.

B:

Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tổ quốc.

C:

Quá trinh diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

D:

Câu A và C đúng.

Đáp án: C

3.

Sau chiến tranh thuốc Phiện giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc trong tình trạng

A:

bị các nước đế quốc xâu xé.

B:

bị Anh thống trị.

C:

bị Anh và Pháp thống trị.

D:

là thuộc địa của Anh.

Đáp án: A

4.

Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952) đã bầu được bảy anh hùng tiêu biểu, trong đó có? 

A:

Cù Chính Lan. 

B:

Tô Vĩnh Diện. 

C:

Võ Nguyên Giáp

D:

Phan Đình Giót. 

Đáp án: A

5.

Khó khăn nào lớn nhất đưa chnK h quyền cách mang nước ta sau ngày 2/9/1945 vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc?

A:

Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

B:

Các tổ chức cách mang trong nước ngóc đầu dây chống phá cách mang

C:

Âm mưu của Trung hoa dân quốc và Pháp

D:

Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng

Đáp án: C

6.

Điểm khác nhau cơ bản của Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?

A:

Về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

B:

Về giai cấp lãnh đạo cách mạng 

C:

Về đường lối chiến lược cách mạng 

D:

Về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng. 

Đáp án: D

7.

Trọng tâm đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng VI là? 

A:

Hòa bình, hữu nghị, hợp tác 

B:

Mở rộng quan hệ với các nước XHCN 

C:

Đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN. 

D:

Mở rộng quan hệ với Mỹ. 

Đáp án: A

8.

Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á”

A:

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

B:

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.

C:

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

D:

Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

Đáp án: A

9.

“Trong 10 năm qua , miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc . Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai ? nói vào thời điểm nào?

A:

Của Trường Trinh .vào năm 1965

B:

Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964

C:

Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965

D:

Của Phạm Văn Đồng, vào  năm 1964

Đáp án: B

10.

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

A:

Ngân sách Đông Dương Pháp thu được năm 1930 tăng gấp 3 lần so với năm 1912.

B:

Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế.

C:

Thương nghiệp, trước hết là ngoại thương có bước phát triển mới.

D:

Chỉ trong vòng 6 năm (1925 - 1929), Pháp đầu tư 4 tỉ Phrăng vào Việt Nam.

Đáp án: D

11.

Nhận định nào sau đây không phản ánh đầy đủ khi nói về mối quan hệ quốc tế hiện nay?

A:

Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến các nước

B:

Nội chiến, chủ nghĩa li khai vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

C:

Quan hệ giữa các nước lớn với các nước vừa và nhỏ ngày càng tin cậy.

D:

Chủ nghĩa khủng bố trở thành mối đe dọa thường trực hòa bình thế giới

Đáp án: C

12.

Ý nào sau đây không phải là lý do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN?

A:

Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

B:

Lo sợ về sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương.

C:

Trên thế giới đã xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực, tiêu biểu như Liên minh châu Âu, đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

D:

Các nước bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn nên có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển.

 

Đáp án: B

- Các đáp án A, C, D: đều là nguyên nhân dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.

- Đáp án B: phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương ở phát triển => Các nước Đông Dương giành độc lập => Tạo điều kiện cho ASEAN mở rộng thêm thành viên => Không thể nói đây lo sợ sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương là lí do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.

13.

Chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc bằng sự kiện

A:

Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện.

B:

Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

C:

Các nước Đông Nam Á được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của phát xít.

D:

Liên Xô tuyên chiến và tấn công đội quân quan Đông của Nhật Bản.

Đáp án: A

Ngày 15-8-1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện => Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

14.

Nhiệm vụ nào dưới đây gắn với các nước Đông Âu trong những năm 1947 - 1948?

A:

Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B:

Tiến lên chủ nghĩa tư bản.

C:

Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.

D:

Chống chủ nghĩa phát xít Đức.

Đáp án: C

15.

Từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho quá trình đổi mới đất nước?

A:

 Đẩy mạnh cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo.

B:

 Đẩy mạnh cuộc "cách mạng chất xám" để trở thành nước xuất khẩu phần mềm.

C:

 Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật trong xây dựng và phát triển đất nước.

D:

 Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên.

Đáp án: C

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.