Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TC Kinh tế Kỹ thuật Đắk lắk

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Ý nghĩa của việc thành lập 3 tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng Sản VN ?

A:

Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở VN

B:

Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân VN

C:

Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

D:

Cả A B C đúng

Đáp án: D

2.

Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Apácthai gây ra cho nhân dân Nam Phi là gì?

A:

Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

B:

Sự phân biệt, kì thị chủng tộc đối với người da đen.

C:

Bóc lột tàn bạo người da đen

D:

Tước quyền tự do của người da đen

Đáp án: B

3.

Chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp ở Việt Nam (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A:

Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.

B:

Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.

C:

Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

D:

Không đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Đáp án: B

4.

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là 

A:

Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh

B:

Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C:

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D:

Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường

Đáp án: C

Đây là mục đích quan trọng nhất khi thành lập Liên Hợp Quốc

5.

Trong  kế hoạch 5 năm lần thử nhất(1961-1965) ,Đảng ta đã có chủ chương gì?

A:

Lấy nông nghiệp làm trung  tâm 

B:

Lấy công nghệp làm trung tâm 

C:

Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm 

D:

Lấy thương nghiệp làm trọng tâm 

Đáp án: C

6.

Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Campuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam năm 1945 là

A:

không giành được chính quyền từ phát xít Nhật.

B:

tiến hành chống chế độ diệt chủng Khơme đỏ

C:

thi hành đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập

D:

giành được chính quyền từ phát xít Nhật

Đáp án: A

7.

Vì sao Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương triệt để lợi dụng hình thức đấu tranh công khai?

A:

Vì thực dân Pháp đã suy yếu.

B:

Vì Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, ban hành nhiều chính sách có lợi cho các nước thuộc địa.

C:

Vì Đảng Cộng sản Đông Dương đã mạnh.

D:

Vì Pháp chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới thứ hai, không chú ý đến Đông Dương.

Đáp án: B

8.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tiến hành ở nước ta trong khoảng từ

A:

năm 1919 đến năm 1945.

B:

năm 1919 đến năm 1925.

C:

năm 1919 đến năm 1929.

D:

năm 1930 đến năm 1945.

Đáp án: C

9.

Ở nước ta hiện nay, vùng có hai khu vực sản xuất nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là :

A:

Tây Nguyên.

B:

Đông Nam Bộ.

C:

Đồng bằng sông Cửu Long.

D:

Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

10.

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (91975) để ra nhiệm vụ nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?

A:

Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.

B:

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C:

Bầu ra các chức vụ lãnh đạo cao nhất của đất nước.

D:

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Đáp án: B

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 201.

Cách giải: Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) đề ra nhiệm vụ: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

11.

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là

A:

chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.

B:

chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và luyện kim.

C:

chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất ô tô và xây dựng.

D:

chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất ô tô và luyện kim.

Đáp án: A

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng (sgk Địa lí 11 trang 92)

12.

Người có công sáng chế ra vũ khí chống Pháp trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê là

A:

Phan Đình Phùng.

B:

Cao Thắng.

C:

Đốc Tít.

D:

Cầm Bá Thước.

Đáp án: B

13.

Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?

A:

Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng

B:

Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch

C:

Hậu phương của ta chưa vững chắc

D:

Tất cả các lý do trên

Đáp án: D

14.

Một trong những hoạt động quan trọng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A:

Xây dựng cơ sở trong kiều bào

B:

Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng

C:

Tổ chức ám sát Toàn quyền Pháp

D:

Xây dựng chính đảng vô sản

Đáp án: B

15.

Khối quân sự NATO là tên viết tắt của

A:

Khối quân sự ở Trung Cận Đông.

B:

Hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á.

C:

Khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.

D:

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Đáp án: D

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.