Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Cập nhật: 02/07/2020

1.

Người máy Robot lần đầu tiên ra đời ở nước nào ?

A:

B:

Nhật

C:

Anh

D:

Đức

Đáp án: A

2.

Chiến dịch phản công đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ (1946-1954): 

A:

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

B:

Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947

C:

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

D:

Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân năm 1951-1952

Đáp án: B

3.

Từ những năm 70 của thế kỉ XX nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí

A:

Trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới

B:

Là trung tâm hợp tác kinh tế, tài chính của thế giới

C:

Một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới

D:

Đứng thứ 2 thế giới

Đáp án: C

4.

Trong những năm 1954 – 1960, cách mạng miền Bắc đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ngoại trừ:

A:

xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

B:

cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội

C:

khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

D:

hoàn thành cải cách ruộng đất.

Đáp án: A

5.

Đảng Lập hiến là đảng của bộ phận nào sau đây

A:

Tư sản dân tộc

B:

Tiểu tư sản trí thức.

C:

Tư sản và Tiểu tư sản.

D:

Tư sản và địa chủ lớn Nam Kì.

Đáp án: D

6.

Sài Gòn được giải phóng ngày tháng năm nào ?

A:

7/5/1975.

B:

21/7/1975.

C:

2/9/1975.

D:

30/4/1975.

Đáp án: D

7.

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" là gì?

A:

Thắng lợi của cách mạng Cu Ba năm 1959.

B:

Thắng lợi của cuộc cách mạng Hồi giáo I-ran năm 1979.

C:

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

D:

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

Đáp án: C

8.

Ai là người đã tiến hành công cuộc cải tổ ở Liên Xô?

A:

Lê-Nin.

B:

Goocbachôp

C:

Ensin.

D:

Stalin.

Đáp án: B

9.

Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho  máy bay B52 đánh  vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972

A:

Hà Nội, Nam Định 

B:

Hà Nội, Hải Phòng

C:

Hà Nội, Thanh Hóa

D:

Nghệ An, Hà Tĩnh

Đáp án: B

10.

Cho các dữ kiện lịch sử sau:
1) Nguyễn Ái Quốc thành lâp̣ Hôị Viêṭ Nam Cách maṇ g thanh niên.
2) Tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa
3) Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc
địa” của Lênin.
Cách sắp xếp các dữ kiện lịch sử trên theo đúng trình tự thời gian là

A:

1, 2, 3.

B:

2, 3, 1.

C:

1, 3, 2.

D:

3, 2, 1.

Đáp án: D

11.

Cho các sự kiện sau:

1. quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam.

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ quốc.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI.

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian.

A:

3, 2, 4, 1.

B:

4, 2, 3, 1. 

C:

4, 3, 1, 2.

D:

2, 4, 1, 3.

Đáp án: C

12.

Đâu là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện Nhật Bản đảo chính Pháp ngày 09/3/1945 ở Đông Dương?

A:

Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít.

B:

mâu thuẫn Pháp – Nhật Bản càng lúc càng gay gắt.

C:

thất bại gần kề của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

D:

phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật Bản nhiều khó khăn.

Đáp án: B

Phương pháp: sgk trang 112, suy luận.
Cách giải:
Trong khi Nhật đang bị quân Đồng minh giáng cho những đòn nặng nề ở Mặt trận châu Á – Thái Bình Dương
thì quân Pháp theo phái Đờ Gôn lại ráo riết hoạt động, chờ thời cơ phản công quân Nhật =>Mâu thuẫn Nhật –
Pháp trở nên gay gắt.
=> Nhật đã ra tay trước. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.
Chọn đáp án: B

13.

Cuộc khởi nghĩa của VN Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?

A:

Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh

B:

Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La

C:

Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế

D:

Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình

Đáp án: D

14.

Từ đầu 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

A:

Cách mạng trắng trong nông nghiệp

B:

Cách mạng công nghệ

C:

Cách mạng công nghiệp 

D:

Cách mạng xanh trong nông nghiệp

Đáp án: B

15.

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A:

Chống lại chế độ độc tài Batixta

B:

Chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha

C:

Chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha

D:

Chống lại chế độ độc tài thân Mĩ

Đáp án: D

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1122 Đọc tiếp