Danh sách bài viết

Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 3 (có đáp án - Đề số 1)

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là

A. chồi hoa và chồi lá.

B. chồi ngọn và chồi lá.

C. chồi hoa và chồi ngọn.

D. chồi lá và chồi thân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chồi nách gồm chồi hoa và chồi lá – SGK trang 43

Câu 2. Chồi hoa sẽ phát triển thành

A. lá hoặc cành mang hoa.

B. cành mang lá hoặc cành mang hoa.

C. hoa hoặc cành mang hoa.

D. lá hoặc hoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

Câu 3. Chồi lá sẽ phát triển thành

A. hoa.

B. cành mang lá.

C. lá.

D. cành mang hoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chồi lá sẽ phát triển cành mang lá.

Câu 4. Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Độ cứng của thân

C. Thời gian sống

D. Khả năng phân cành

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thân gỗ: cứng, cao, có cành. Thân cột: cứng, cao, không cành – SGK trang 44

Câu 5. Cây nào dưới đây leo bằng thân quấn ?

A. Gấc      B. Mồng tơi

C. Cà chua      D. Mướp đắng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân leo: leo bằng thân quấn như cây đậu, cây rau mồng tơi.

Câu 6. Cây nào dưới đây không nên bấm ngọn khi trồng ?

A. Chè      B. Bạch đàn

C. Đậu xanh      D. Cà phê

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khi bấm ngọn cây, cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển.VD: đỗ, đậu, bông… Khi không bấm ngọn cây, các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra. VD: keo, bạch đàn, lim…

Câu 7. Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

A. không bón thúc cho cây.

B. đốn các cành lân cận thân chính.

C. tỉa bớt lá.

D. cắt bỏ ngọn cây.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cây lấy gỗ sẽ ngừng phát triển chiều cao khi chúng ta bấm ngọn

Câu 8. Cây nào dưới đây vẫn có thể dài ra nếu bị cắt bỏ ngọn ?

A. Cây chuối      B. Cây mít

C. Cây trúc      D. Cây khế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây trúc vẫn có thể dài ra khi ta bấm ngọn vì ngoài mô phân sinh ngọn thì tại mỗi gốc của mỗi gióng còn có mô phân sinh gióng, giúp cây cao thêm bằng cách tăng độ dài của mỗi gióng.

Câu 9. Cây nào dưới đây có mô phân sinh gióng ?

A. Vừng      B. Lạc

C. Lúa      D. Khoai lang

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Một số cây có mô phân sinh gióng là: tre, trúc, nứa, lúa…

Câu 10. Người ta thường ngắt ngọn cà phê khi nào ?

A. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

B. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

C. Khi cây non được 1 tháng tuổi

D. Sau khi đã thu hoạch quả chín

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Để thu được quả cà phê đạt năng suất cao, người ta thường ngắt ngọn trước khi cây ra hoa, tạo quả.

Câu 11. Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?

A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau

B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài

D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mạch rây nằm ngoài, mạch gỗ nằm trong – hình 15.1 SGK trang 49

Câu 12. Diệp lục được tìm thấy ở bộ phận nào của thân non ?

A. Ruột      B. Biểu bì

C. Bó mạch      D. Thịt vỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Ở thịt vỏ: 1 số tế bào chứa chất diệp lục – Bảng SGK trang 49

Câu 13. Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.

B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau

D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bảng SGK trang 49

Câu 14. Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 1, 3, 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cấu tạo miền hút và thân non khác nhau ở:

+ Cách sắp xếp tương quan giữa mạch gỗ và mạch rây: Miền hút (Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.); Thân non (Mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong).

+ Màu sắc của thịt vỏ: Miền hút (không màu); Thân non: một số có chất diệp lục (màu xanh).

Câu 15. Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì ?

A. Bảo vệ

B. Dự trữ

C. Dẫn truyền

D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Biểu bì gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phân bên trong của thân non.

Câu 16. Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?

A. Biểu bì và thịt vỏ

B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ

C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây

D. Mạch rây và mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thân non gồm phần vỏ (biểu bì và thịt vỏ) và trụ giữa (mạch rây, mạch gỗ, ruột.

Câu 17. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp ... (1)..., phía trong một lớp ...(2)....

A. (1) : mạch rây ; (2) : thịt vỏ

B. (1) : thịt vỏ ; (2) : mạch rây

C. (1) : mạch gỗ ; (2) : mạch rây

D. (1) : mạch rây ; (2) : mạch gỗ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mạch gỗ của trụ giữa gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Câu 18. Vòng gỗ hằng năm được biểu hiện rõ nét nhất ở những cây thân gỗ sống ở

A. vùng cận nhiệt đới.

B. vùng nhiệt đới.

C. vùng ôn đới.

D. vùng hàn đới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các bó mạch trong thân một số cây như ngô, mía, tre… không xếp thành vòng mà xếp lộn xộn.

Câu 19. Vì sao khi tìm gỗ làm nhà, người ta lại lựa chọn lớp gỗ ròng thay vì gỗ dác ?

A. Vì phần gỗ này rắn chắc, ít bị mối mọt và có độ bền cơ học cao hơn gỗ dác

B. Vì phần gỗ này có màu sắc bắt mắt, vân đẹp hơn lớp gỗ dác

C. Vì phần gỗ này dễ phân cắt, đục đẽo và khắc các họa tiết theo ý muốn

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Ruột gồm những tế bào có vách mỏng – nằm trong cùng của thân non

Câu 20. Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?

A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng

D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm:

+ Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng.

+ Mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.

+ Ruột gồm những tế bào có vách mỏng.

+ Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau.

Câu 21. Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì ?

A. Màu đỏ      B. Màu trắng

C. Màu tí      D. Màu vàng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu trắng: hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng...

Câu 22. Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào ?

A. Cánh hoa chuyển sang màu tím

B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng

C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ

D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Dung dịch coban có màu xanh, vì vậy khi cắm một cành hoa trắng sau 1 thời gian hoa màu trắng sẽ chuyển màu xanh.

Câu 23. Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này ?

A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra

B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra

C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra

D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ thấy phần mép vỏ ở phía trên phình to ra – Hình 17.2 SGK trang 55

Câu 24. Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

A. mạch gỗ.

B. mạch rây.

C. tế bào kèm.

D. đai Caspari.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

Câu 25. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành ?

A. Cây nhãn      B.Cây chuối

C. Cây giang      D. Cây hành

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nhân dân ta thường chiết cành để nhân giống nhanh cây ăn quả như: cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm…

Câu 26. Vỏ của củ nào dưới đây sẽ chuyển sang màu xanh lục khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ?

A. Khoai lang      B. Khoai tây

C. Sắn      D. Cà rốt

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Vỏ của củ khoai tây sẽ chuyển sang màu xanh lục khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì củ khoai tây bản chất do thân biến đổi thành. Mà thân cây có chất diệp lục sẽ có màu xanh khi có ánh sáng.

Câu 27. Những cây có thân mọng nước thường sống ở

A. vùng hàn đới.

B. vùng ôn đới.

C. nơi khô hạn.

D. nơi ẩm thấp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây mọng nước: dự trữ nước, thường thấy các cây sống ở nơi khô hạn như: xương rồng, lê gai, cành giao…

Câu 28. Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng

A. thân củ.      B. thân rễ.

C. rễ củ.      D. lá.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ. Chỉ cần còn 1 đoạn thân rễ là chúng có thể phát triển và sinh sản rất nhanh và rất khó diệt tận gốc.

Câu 29. Củ của cây nào dưới đây thực chất là do thân biến đổi thành ?

A. Tỏi      B. Lạc

C. Sắn      D. Chuối

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Củ do thân biến đổi thành là chuối, cây chuối mọc trên mặt đất chỉ là thân giả, gồm những bẹ lá tạo thành. Thân thật là thân ngầm mọc dưới đất mà ta quen gọi là củ chuối.

Câu 30. Cây nào dưới đây ngoài thân ngầm còn có thân trên mặt đất ?

A. Tre

B. Khoai tây

C. Gừng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Một số loài thực vật không những có thân trên mặt đất mà còn có thân ngầm dưới mặt đất. VD: tre, gừng, khoai tây…

Nguồn: https://vietjack.com/ /