Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 1

Cập nhật: 15/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. luggage      B. logging

    C. suggest      D. jogging

2. A. seaside      B. oceanic

    C. teammate      D. leader

3. A. bother      B. weather

    C. this        D. thank

4. A. communal      B. summit

    C. manual      D. refuse

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. A table with four chairs are __________ of the dining room.

   A. in

   B. the middle

   C. in the middle

   D. about

2. You __________ brush your teeth twice a day.

   A. should      B. can

   C. will        D. have

3. Tim did very well in the first semester. His mother is __________ him.

   A. sorry for      B. sad

   C. proud of       D. displeased

4. The new hotel __________ next year.

   A. is opened

   B. will be opened

   C. is opening

   D. opens

5. Would you mind __________ on the light?

   A. turn        B. to turn

   C. turned      D. turning

6. – Where is the fridge? – It’s __________ the corner of the kitchen.

   A. in      B. at

   C. to      D. above

7. Did the children enjoy __________ when they were on holiday?

   A. themselves      B. herself

   C. himself        D. itself

8. Carmen didn’t use to eat fish, but now she __________.

   A. used to      B. do

   C. does        D. doesn’t

9. I __________ to Australia so far.

   A. went        B. have been

   C. will go      D. haven’t been

10. I’m __________. Let’s do something. How about going to a movie?

   A. boring      B. bore

   C. bored        D. being bored

11. I’m hungry __________ is for dinner this evening?

   A. Why      B. When

   C. How      D. What

12. The doctors are trying their best to __________ the victim’s pain.

   A. relieve      B. increase

   C. reuse        D. imagine

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   In the country of China, there is a wall that is 1,500 miles long. It is called the Great Wall of China. It winds uphill and down, through valleys and mountains. Every inch of this 1,500- mile wall was made by hand. The Great Wall of China is made many, many years ago. The people of China made it to keep out their enemies. There are watch towers all along the way. The Wall is made of brick and earth. It is high and wide on top. People can walk along the top as if it were a road. It is said that it took ten years to build one part of this wall. No other defense line has ever been made as long as the Great Wall of China.

1. How long is the Great Wall of China?

___________________________________________________

2. Was the Great Wall made by hand?

___________________________________________________

3. What is the Wall made of?

___________________________________________________

4. How long did it take to build one part of this wall?

___________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The Smiths have tidied the house for Tet.

The house .....................................................................................................

2. The last time he met her was in 2005.

He hasn't........................................................................................................

3. The young man said, “I must go to Cairo tomorrow”.

The young man..............................................................................................

4. "Do you have any friends in this town?", she asked me.

She asked me….............................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. C 2. B 3. D 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 C

Cụm từ in the midle of: ở giữa

Dịch: Một chiếc bàn với 4 cái ghế ở giữa phòng ăn.

2 A

Should: nên

Dịch: bạn nên đánh răng 2 lần mỗi ngày.

3 C

Be proud of sb: từ hào về ai

Dịch: Tim học khá tốt ở kỳ 1. Mẹ anh ấy tự hào vì anh ấy.

4 B

Câu bị động thời tương lai đơn.

Dịch: Một khách sạn mới sẽ được mở vào năm tới.

5 D

Would you mind Ving: bạn có phiền/ ngại… không?

Dịch: Bạn làm ơn bật đèn được không?

6 B

At the corner of: ở trong góc

Dịch: - Tủ lạnh ở đâu thế? – Nó ở trong góc nhà ăn ấy.

7 A

Enjoy oneself: vui vẻ, hài lòng

Dịch: Bọn trẻ đã chơi vui trong kỳ nghỉ chứ?

8 C

Câu chia thời hiện tại vì có (now)

Dịch: Camen không thường ăn cá, nhưng bây giờ thì có.

9 D

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “so far”

Dịch: Tôi chưa từng đi Úc trước giờ.

10 C

Be bored: chán

Dịch: Tớ chán quá. Làm gì đó đi. Xem phim thì sao?

11 D

What is for dinner? Tối nay ăn gì

Dịch: Tôi đói quá. Tối ăn có món gì vậy?

12 C

Relieve the pain: làm giảm cơn đau

Dịch: Các y bác sĩ đang cố hết sức để giảm cơn đau cho bệnh nhân.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. It is 1,500 miles long.

2. Yes, it was.

3. The Wall is made of brick and earth.

4. It took ten years to build one part of this wall.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The house has been tidied for Tet by the Smiths.

2. He hasn’t met her since 2005.

3. The young man said that he had to go to Cairo the next day.

4. She asked me if I had any friend in that town.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.