Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 2

Cập nhật: 14/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. rub          B. plumber

    C. Buddha      D. dung

2. A. prison          B. limestone

    C. mankind      D. sunlight

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. explain      B. mixture

    C. intend        D. confirm

4. A. deposit       B. adventure

    C. institute      D. eternal

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. Christmas songs ___________ for people centuries ago.

   A. were performed

   C. are performed

   B. performed

   D. was performed

2. He asked me ___________ him a cup of coffee.

   A. make

   B. to make

   C. making

   D. made

3. Would you mind ___________ the windows?

   A. closed

   B. closing

   C. to closing

   D. to close

4. Two team members have to make fire in a ___________.

   A. fire-making contest

   B. contest for making fire

   C. making-fire contest

   D. contest of making fire

5. Angkor Wat is one of the most famous ___________ in the world.

   A. wonders

   B. temples

   C. churches

   D. pagodas

6. She said she ___________ a worker in a large factory.

   A. is

   B. has been

   C. was

   D. will be

7. He is able ___________ the faucets in our house.

   A. can fix

   B. to fix

   C. fixed

   D. fixing

8. Our accommodation is ___________ in the ticket price.

   A. included

   B. concluded

   C. stayed

   D. picked

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. We (have) _______________ dinner when he knocked at the door.

2. Would you like (come) _______________ and have dinner with us?

3. Her family (go) _______________ camping tomorrow.

4. Tom usually (wash) ___________ the dishes.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to market to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

True (T) or False (F)

1. …………Tet is the most important celebration in Vietnam.

2. ………… Tet happens in early January.

3. ………… People don’t clean and decorate their homes.

4. ………… People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.

Answer the questions

5. What is the other name of Tet?

....................................................................

6. When does Tet occur?

....................................................................

 

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. They made the fire in the traditional way.

The fire..............................................................................................................

2. “I am going to see a movie this evening”, Hoa said

Hoa said............................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. C 2. A 3. B 4. C

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Các bài hát giáng sinh được trình diễn cho mọi người vào thế kỉ trước.

2 B

Ask sb to V

Dịch: Anh ấy nhờ tôi pha một tách café.

3 B

Would you mind Ving: bạn làm ơn có thể…

Dịch: Bàn làm ơn đóng cửa sổ được không?

4 A

Fire-making contest: cuộc thi nhóm lửa

Dịch: Hai đội chơi phải nhóm lửa ở cuộc thi nhóm lửa.

5 B

Temple: đền

Dịch: Angkor Vat là một trong những ngôi đền nổi tiếng trên thế giới.

6 C

Câu giản tiếp

Dịch: Cô ấy nói mình là công nhân ở 1 nhà máy.

7 B

Cấu trúc be able to V: có khả năng làm gì

Dịch: Anh ấy có thể sửa các vòi nước trong nhà.

8 A

Be included: được bao gồm

Dịch: Chỗ ở đã được bao gồm trong giá vé.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. were having

2. to come

3. are going/ will go

4. washes

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. T 2. F 3. F 4. T

5. It’s Lunar New Year.

6. It occurs in late January or early February.

 

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The fire was made in the traditional way.

2. Hoa said that she was going to see a movie that evening.

Nguồn: /

Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM tuyển sinh ĐH ra sao?

Giáo dục và đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Học viện Hành chính quốc gia ban hành thông báo tuyển sinh ĐH hình thức chính quy năm 2024 cho phân hiệu tại TP.HCM. Cách thức xét tuyển ĐH của học viện...

Tập huấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) trân trọng thông báo Chương trình tập huấn về quyền sở hữu công nghiệp trí do ITPC phối hợp cùng Công ty Luật TNHH...

Tuyển sinh lớp 10: Cẩn trọng khi học thêm nhiều giáo viên cho một môn

Giáo dục và đào tạo

Học thêm nhiều ca/ngày bên cạnh học chính khóa và học nhiều thầy cô/môn sẽ khiến học sinh quá tải mà chưa hẳn đã hiệu quả nếu không có phương pháp học tập...

Trường THCS thứ 6 của TP.HCM công bố cách thức khảo sát tuyển sinh lớp 6

Giáo dục và đào tạo

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của huyện Hóc Môn (TP.HCM), Trường THCS Nguyễn An Khương là trường duy nhất của huyện sẽ tổ chức khảo sát đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 năm 2024 vào ngày...

Xét tuyển tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội: 5 ngành dự báo điểm chuẩn ngất ngưởng

Giáo dục và đào tạo

Nếu thí sinh không có chiến thuật tốt về việc đăng ký xét tuyển thì các em có thể trượt cả 2 nguyện vọng xét tuyển tài năng.

Cụ ông 87 tuổi ở miền Tây dự thi thạc sĩ

Giáo dục và đào tạo

Vợ mất sớm vì bệnh nan y, sau khi lo cho 4 người con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, cụ Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đi thi thạc sĩ để thực hiện ước mơ dang dở thời trai trẻ.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Các thắng lợi quân sự

Giáo dục và đào tạo

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 25.5, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề ôn thi số 4 của môn lịch sử trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm...

Doanh nghiệp trả lương hàng chục triệu đồng cho sinh viên mới tốt nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng các vị trí công việc dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có 1 năm kinh nghiệm trở lên với mức lương hấp dẫn.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn được hỗ trợ 2,5 tỉ đồng

Giáo dục và đào tạo

Tại lễ tổng kết năm học 2023-2024, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi) được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 2,5 tỉ đồng.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Những lỗi học sinh hay mắc phải

Giáo dục và đào tạo

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 25.5, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề ôn thi số 4 của môn ngữ văn trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm...