Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 5

Cập nhật: 14/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. sugar        B. rescue

    C. stonehenge     D. sightseeing

2. A. campus      B. access

    C. laser      D. vacuum

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. monitor      B. document

    C. invention      D. skeptical

4. A. marine        B. wonder

    C. construct      D. bamboo

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. I’m hungry. ____________ is for dinner this evening?

   A. Why      B. When

   C. How      D. What

2. The old lady sat in a corner talking to ____________

   A. himself      B. itself

   C. herself      D. themselves

3. I ____________ swimming very much.

   A. wait       B. try

   C. enjoy      D. finish

4. The teacher told the students ____________ at 8 o’clock.

   A. not to come

   B. to come

   C. coming

   D. came

5. The exam was quite ____________ we expected.

   A. more easily

   B. more easy

   C. easier than

   D. easier as

6. What’s ____________ film you’ve ever seen?

   A. good        B. the best

   C. better      D. well

7. He ____________ five gold medals since the beginning of the Sea Games.

   A. win

   B. won

   C. is winning

   D. has won

8. The students are playing ____________ in the school yard.

   A. happy

   B. happier

   C. happiest

   D. happily

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. My friend suggested (go) __________ by bus.

2. She told me (give) __________ you this dictionary.

3. It’s too cold outside. Would you mind (close) __________ the window?

4. When passing Truong Tien Bridge, tourists often stop (take) __________ pictures.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Ballpoint pen is a pen that has, as its name says, ball at its point which rotates when dragged across the writing surface and leaves behind ink that comes from the reservoir of the pen. Ball at the point can be of different diameter and can be made of brass, steel, or tungsten carbide. It is today the most widespread writing instrument and has literally changed the way we write.

   Trying to invent a pen which can write on leather, a tanner John J. Loud invented the first ballpoint pen and patented it in 1888 in America. This pen had a small steel ball which was placed so it could not fall out nor fall in but it still could rotate freely. This invention was not commercially viable and could not be used for writing. Because of that patent lapsed in time.

1. Where does the ink come from?

________________________________________________

2. What can ball at the point be made of?

________________________________________________

3. Who invented the first ballpoint pen?

________________________________________________

4. Was this invention commercially viable?

________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Do you mind if I go out with my friends at night?

Would you mind if __________________________.

2. “Is Ha Long Bay a wonder of the world?” Ann said to me.

Ann asked_________________________________.

3. They decorated their house for the Tet holiday last weekend.

Their house________________________________.

4. Let’s go shopping.

Why don’t we ______________________________?

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. A 2. C 3. C 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 D

What is for dinner? Tối nay ăn gì

Dịch: Tớ đói quá. Tối nay ăn gì thế.

2 C

Herself: chính bản thân cô ấy

Dịch: Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong góc nói chuyện 1 mình

3 C

Enjoy + Ving: thích làm gì

Dịch: Tôi thích bơi lắm.

4 B

Tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô giáo bảo học sinh đến lúc 8h.

5 C

Câu so sánh hơn

Dịch: Bài kiểm tra khá dễ hơn tôi hình dung.

6 B

Câu so sánh nhất

Dịch: Đâu là bộ phim hay nhất bạn từng xem?

7 D

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “since”

Dịch: Anh ấy đã thắng 5 huy chương vàng từ đầu SEA GAMES.

8 D

Động từ + trạng từ

Dịch: Các học sinh đang chơi đùa vui vẻ ở sân trường.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. going

2. to give

3. closing

4. to take

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. It comes from the reservoir of the pen.

2. It can be made of brass, steel, or tungsten carbide.

3. John J. Loud invented the first ballpoint pen.

4. No, it wasn’t.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Would you mind if I went out with my friends at night?

2. Ann asked me if Ha Long Bay was a wonder of the world.

3. The house was decorated for Tet holiday last weekend.

4. Why don’t we go shopping?

Nguồn: /

Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM tuyển sinh ĐH ra sao?

Giáo dục và đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Học viện Hành chính quốc gia ban hành thông báo tuyển sinh ĐH hình thức chính quy năm 2024 cho phân hiệu tại TP.HCM. Cách thức xét tuyển ĐH của học viện...

Tập huấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) trân trọng thông báo Chương trình tập huấn về quyền sở hữu công nghiệp trí do ITPC phối hợp cùng Công ty Luật TNHH...

Tuyển sinh lớp 10: Cẩn trọng khi học thêm nhiều giáo viên cho một môn

Giáo dục và đào tạo

Học thêm nhiều ca/ngày bên cạnh học chính khóa và học nhiều thầy cô/môn sẽ khiến học sinh quá tải mà chưa hẳn đã hiệu quả nếu không có phương pháp học tập...

Trường THCS thứ 6 của TP.HCM công bố cách thức khảo sát tuyển sinh lớp 6

Giáo dục và đào tạo

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của huyện Hóc Môn (TP.HCM), Trường THCS Nguyễn An Khương là trường duy nhất của huyện sẽ tổ chức khảo sát đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 năm 2024 vào ngày...

Xét tuyển tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội: 5 ngành dự báo điểm chuẩn ngất ngưởng

Giáo dục và đào tạo

Nếu thí sinh không có chiến thuật tốt về việc đăng ký xét tuyển thì các em có thể trượt cả 2 nguyện vọng xét tuyển tài năng.

Cụ ông 87 tuổi ở miền Tây dự thi thạc sĩ

Giáo dục và đào tạo

Vợ mất sớm vì bệnh nan y, sau khi lo cho 4 người con khôn lớn, ăn học đàng hoàng, cụ Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đi thi thạc sĩ để thực hiện ước mơ dang dở thời trai trẻ.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Các thắng lợi quân sự

Giáo dục và đào tạo

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 25.5, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề ôn thi số 4 của môn lịch sử trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm...

Doanh nghiệp trả lương hàng chục triệu đồng cho sinh viên mới tốt nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng các vị trí công việc dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có 1 năm kinh nghiệm trở lên với mức lương hấp dẫn.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn được hỗ trợ 2,5 tỉ đồng

Giáo dục và đào tạo

Tại lễ tổng kết năm học 2023-2024, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi) được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 2,5 tỉ đồng.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Những lỗi học sinh hay mắc phải

Giáo dục và đào tạo

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 25.5, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề ôn thi số 4 của môn ngữ văn trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm...