Danh sách bài viết

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Ái Quốc

Cập nhật: 29/08/2020 | Lượt xem: 525

1.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất công thương nghiệp và giao thông vận tải có điều kiện phát triển vì ?

A:

Pháp mải mê chinh chiến

B:

Chính sách nới lỏng tay độc quyền cho tư sản người Việt kinh doanh tương đối tự do

C:

Bất lực trong chính sách khai thác không đem lại thuận lợi

D:

Sư vùng lên đòi kinh doanh tự do của tư sản người Việt

Đáp án: B

2.

Công ty Bạch Thái Bưởi kinh doanh nghành ?

A:

Xay xát

B:

Se hơi

C:

Thuỷ tinh

D:

Tàu biển

Đáp án: B

3.

Lực lượng chủ chốt trong phong trào dân tộc lúc này là ?

A:

Địa chủ, nông dân

B:

Tư sản, công nhân

C:

Nông dân, công nhân

D:

Tư sản tiểu tư sản

Đáp án: C

4.

Hình thức hoạt động của Việt Nam quang phục hội trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất là

A:

Giáo dục tuyên truyền

B:

Cải cách văn hoá xã hội

C:

Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị

D:

Vân động các tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động

Đáp án: D

5.

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa binh lính ở Thái nguyên là ai ?

A:

Thái Phiên, Trần cao Vân

B:

Vua Duy Tân, Thái Phiên

C:

Lương Ngọc Quyền, Trần Cao Vân

D:

Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến

Đáp án: D

6.

Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc trong thời gian này nhằm mục đích gì ?

A:

Giúp đất nước phát triển kinh tế

B:

Mở rộng quan hệ giao lưu với nước ngoài

C:

Xác định con đường cứu nước đúng đắn

D:

Tìm hiểu cuộc sống của những người dân lao động ở nước ngoài

Đáp án: C

7.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào kháng chiến ở Nam kỳ ?

A:

Nguyễn Hữu Huân bị bắt

B:

Nguyễn Trung Trực bị hành hình

C:

Quân giặc mạnh , vũ khí hiện đại

D:

Phong trào kháng chiến của nhânđân không sôi nổi

Đáp án: C

8.

Người liên lạc với Pu- Côm –Bô ( Căm pu chia) để tổ chức kháng chiến là ?

A:

Trương Quyền

B:

Nguyễn Hữu Huân

C:

Nguyễn Trung Trực

D:

Nguyễn Tri Phương

Đáp án: A

9.

Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kỳ Năm 1873 vì ?

A:

Yêu cầu nguyên liệu, thị trường,nhân công đặt ra cấp bách

B:

Pháp có điều kiện tăng viện binh và tăng cường ngân sách

C:

Thái độ nhu nhược của nhà Nguyễn

D:

Có quân triều đình phối hợp

Đáp án: C

10.

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam kỳ thực dân Pháp đã ?

A:

Bị triều đình nhà nguyễn phản ứng

B:

Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh Bắc Kỳ

C:

Ngừng kế hoạch mở rộng chiến tranh

D:

Tìm cách xoa dịu nhân dân

Đáp án: B

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1089 Đọc tiếp