Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cập nhật: 07/06/2020 | Lượt xem: 906

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét? Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Câu 1: Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét?

Hướng dẫn giải:

Tình hình môi trường ở nước ta hiện nay:

 • Ô nhiễm môi trường nước
 • Ô nhiễm môi trường không khí
 • Ô nhiễm môi trường đất
 • Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

Từ đó, ta thấy môi trường ở nước ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Môi trường nước, đất, không khí…đều đang bị ô nhiễm khắp nơi, đặc biệt là khu vực thành phố nơi có đông đảo người sinh sống.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến môi trường ngày càng bị ô nhiễm, bao gồm cả nguyên nhân khác quan và nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan. Vì vậy, người dân cần phải nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đó là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

Câu 2: Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Hướng dẫn giải:

Để sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, Đảng và nhà nước ta đã vạch ra những mục tiêu và phương hướng cụ thể:

Về mục tiêu:

 • Sử dụng hợp lý tài nguyên.
 • Bảo tồn đa dạng sinh học.
 • Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
 • Nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững,nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Về phương hướng

 • Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương.
 • Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.
 • Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
 • Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
 • Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải

Câu 3: Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Theo em, trong tình huống trên nên khẩn trương báo với cơ quan chức năng để có trách nhiệm sơ tán người dân ra vùng nguy hiểm. Đồng thời có phương án đối phó với loài voi để đưa chúng trở lại rừng, tránh làm hại chúng, bởi đây là một loài động vật đang dần bị cạn kiệt do con người săn bắn, giết để lấy ngà.

Câu 4: Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Để bảo vệ tài nguyên, môi trường, em nhận thấy mình cần phải:

 • Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương
 • Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Câu 5: Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân?

Hướng dẫn giải:

Trong một lần về thăm quê ngoại, em có tham gia hoạt động của đoàn thanh thiếu niên ở quê tổ chức, đó là đi thu gom vỏ thuốc trừ sâu ở ngoài ruộng và tuyên truyền cho người dân có ý thức trong việc sử dụng thuốc trừ sâu.

Trong lần đó, chúng em đã tiến hành thu gom tất cả những vỏ bao thuốc trừ sâu ở bờ ruộng, trên đường vào một chỗ để phân hủy.

Hiện nay, việc phun và vứt vỏ thuốc trừ sâu quá nhiều đã làm cho môi trường đất bị ô nhiễm nặng hơn. Vì vậy, với việc làm của mình, em cảm thấy rất tự hào, dù không quá lớn lao nhưng cũng có một phần nhỏ vào việc bảo vệ tài nguyên đất nói riêng và tài nguyên, môi trường nói chung.

Bên cạnh hoạt động kể trên, em còn tham gia vệ sinh tổ dân cư, tham gia trồng cây xanh khu vực nhà văn hóa dân cư để làm cho môi trường trong sạch hơn….

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?