Danh sách bài viết

Giải sách bài tập hướng dẫn học tin học 4 - Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu với phần mềm PowerPoint - Bài 5 : Luyện tập tổng hợp

Cập nhật: 14/12/2022

Kết nối bài học trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Đề bài

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau :

 

a. Lập một thời khóa biểu với nội dung là các môn học trong tuần của em ở trường.

b. Thay đổi màu nền, kiểu chữ, phông chữ sao cho hợp lí.

c. Tạo hiệu ứng cho nội dung vào trang trình chiếu.

d. Ghi thông tin người soạn, thời gian soạn bài trình chiếu.

Lời giải chi tiết

Để lập thời khóa biểu cho các môn học, em thực hiện tạo bảng gồm 7 cột, tương ứng với 7 ngày trong tuần rồi chèn vào trang trình chiếu.

 

Bài tập thực hành trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Đề bài

Em hãy tạo bài trình chiếu với các yêu cầu sau :

 

a. Giới thiệu về chủ đề “Một số loại biển báo giao thông đường bộ” mà em đã được học, gồm 4 trang, mỗi trang bao gồm tiêu đề của một đến hai loại biểu báo và ý nghĩa của nó.

b. Thay đổi màu nền, kiểu chữ, phông chữ sao cho hợp lí.

c. Tạo hiệu ứng tùy chọn cho nội dung.

d. Tạo hiệu ứng chuyển động Curve Up cho các loại biển báo.

Lời giải chi tiết

- Em nên chọn bố cục để trình bày nội dung bài trình chiếu.

- Trong mỗi cột, em chèn hình ảnh biển báo giao thông nằm phía trên nội dung.

Nguồn: https://loigiaihay.com/bai-5-luyen-tap-tong-hop-e18063.html /