Danh sách bài viết

Robot đã tự biết lừa bóng, qua người, ghi bàn

Cập nhật: 13/04/2024

Nhờ phương pháp đào tạo AI mới, những chú robot đã có thể tự động cải thiện kỹ năng và tham gia vào một trận bóng mô phỏng.