Danh sách bài viết

Sơ lược lịch sử việc phát hiện ra các nguyên tố siêu nặng trong bảng tuần hoàn

Cập nhật: 28/12/2017

Người ta dự đoán rằng có tồn tại một khu vực "hòn đảo ổn định" - Nơi mà các nguyên tố siêu nặng thuộc nhóm này có khả năng bị phân rã ít hơn.

1. Số hiệu nguyên tử 43 - Technetium

Đây là nguyên tố tổng hợp đầu tiên được tạo ra bởi nhà vật lý học Emilio Segrè vào năm 1937. Với chỉ có 43 proton, đây là nguyên tố nhẹ nhất mà không có đồng vị bền.

2. Số hiệu nguyên tử 92 - Uranium

Nguyên tố thuộc họ Actini nằm trong chu kỳ 7, được phát hiện vào năm 1789 bởi nhà hóa học người Đức Martin Heinrich Klaproth nhưng mãi tới hơn 100 năm sau, nhà vật lý học người Pháp Henri Becquerel mới phát hiện ra hiện tượng phóng xạ khi đang sử dụng urani.

3. Số hiệu nguyên tử từ 93 - 103 - Neptunium–Fermium

Vào năm 1940, các nhà vật lý học tại Berkeley đã tổng hợp thành công nguyên tố thứ 93, nguyên tố đầu tiên nặng hơn uranium. Sau đó, nó được đặt tên là neptunium. Tiếp theo, nguyên tố thứ 94 là Plutonium nhanh chóng được phát hiện. Cuối cùng, các nhà vật lý học tiếp tục tạo ra các nguyên tố từ 95 đến 103 từ năm 1940 đến 1961.

4. Số hiệu nguyên tử từ 104 đến 106 - Rutherfordium–Seaborgium

Vào giữa những năm 1966 - 1974, các nhà khoa học Liên Xô và Mỹ đua nhau tạo ra các nguyên tố với số hiệu nguyên tử từ 104 đến 106. Người Mỹ tạo ra 104 đến 106, còn người Nga tạo ra 105.

5. Số hiệu nguyên tử từ 107-112 - Bohrium–Copernicium

Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu ion nặng GSI Helmholtz đặt tại Darmstadt, Đức đã lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của nguyên tố thứ 107 vào năm 1981. Sau đó 15 năm, họ đã tạo ra thêm các nguyên tố 108 - 112.

6. Số hiệu nguyên tử 113 -118 - Ununtrium–Ununoctium

Từ năm 2003 đến nay, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Livermore, Mỹ, phòng thí nghiệm hạt nhân Nga, và phòng thí nghiệm RIKEN, Nhật đã phát hiện, nghiên cứu và tạo ra được các nguyên tố từ 113 đến 118.

7. Số hiệu 119?

Hạt nhân nguyên tử 119 sẽ được đưa vào trong máy dò silic. Do 119 là một nguyên tố phóng xạ nên khi ở trong máy dò, người ta dự đoán nó sẽ phát ra các hạt alpha. Và nếu máy dò phát hiện ra các phân rã này thì đồng nghĩa với việc các nhà khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của nguyên tố mới. Tuy nhiên, cho tới giờ nhiều nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa thể thành công.

Nguồn: / 0