Danh sách bài viết

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

Thực vật học

Nguồn gen phong phú là điều kiện vật chất để tạo ra giống mới. Tập hợp đủ nguồn gen và sử dụng tính đa dạng của chúng là một trong những điều kiện quyết định thành công của nhà chọn tạo giống.

Những khuôn mặt côn trùng làm kinh ngạc của Colin Hutton

Thực vật học

Với nhiều người những loài côn trùng như: ruồi, muỗi, chuồn chuồn hay châu chấu chẳng có gì đẹp cả. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia người Anh Colin Hutton thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, ông yêu thích chúng và hơn hết là ông có đam mê trong việc chụp hình cận cảnh (Macro).