Danh sách bài viết

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Cập nhật: 09/06/2022

Câu 1. Vương quốc Chăm-pa được hình thành vào khoảng thời gian nào dưới đây?

A. Đầu thế kỉ I.

B. Cuối thế kỉ II.

C. Đầu thế kỉ III.

D. Cuối thế kỉ IV.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Cuối thế kỉ II, Vương quốc Chăm-pa được hình thành (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 2. Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của

A. nhà Hán.

B. nhà Ngô.

C. nhà Lương.

D. nhà Đường.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Đường (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 3. Tên gọi ban đầu của vương quốc Chăm-pa là gì?

A. Pa-lem-bang.

B. Lâm Ấp.

C. Chân Lạp.

D. Nhật Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Tên gọi ban đầu của vương quốc Chăm-pa là Lâm Ấp (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 4. Trước thế kỉ VIII, người Chăm đã xây dựng một vương quốc khá hùng mạnh ở

A. ven sông Bạch Đằng.

B. vùng cửa sông Tô Lịch.

C. ven sông Thu Bồn.

D. vùng Phong Khê.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Trước thế kỉ VIII, người Chăm đã xây dựng một vương quốc khá hùng mạnh ở ven sông Thu Bồn (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 5. Thế kỉ IX, người Chăm-pa chuyển Kinh đô từ Vi-ra-pu-ra về

A. Sin-ha-pu-ra.

B. In-đra-pu-ra.

C. Pa-lem-bang.

D. Pi-rê.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Thế kỉ IX, người Chăm-pa chuyển Kinh đô từ Vi-ra-pu-ra về In-đra-pu-ra (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 6. Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ

A. Chăm cổ.

B. Mã Lai cổ.

C. Khơ-me cổ.

D. Môn cổ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ Chăm cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 94).

Câu 7. Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn của Ấn Độ.

B. Chữ La-tinh của La Mã.

C. Chữ Hán của Trung Quốc.

D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ Phạn của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ Chăm cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 94).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 8. Lãnh thổ của vương quốc Chăm-pa chủ yếu thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Nam Trung Bộ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Lãnh thổ của vương quốc Chăm-pa chủ yếu thuộc khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam hiện nay (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Câu 9. Hiện nay ở Việt Nam có công trình văn hoá Chăm nào đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới?

A. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).  

B. Tháp Chăm (Phan Rang).

C. Tháp Pô Nagar (Khánh Hòa).                                     

D. Tháp Hoà Lai (Ninh Thuận).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Thánh địa Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm 1999.

Câu hỏi vận dụng

Câu 10. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đời sống kinh tế của cư dân Chăm-pa?

A. Trồng lúa nước ở các cánh đồng dọc theo lưu vực những con sông.

B. Nghề khai thác lâm sản (trầm hương, kì nam, ngà voi…) rất phát triển.

C. Có sự giao lưu, buôn bán với nhiều quốc gia, như: Trung Quốc, Ấn Độ…

D. Nền kinh tế đóng kín, không có sự tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Vương quốc Chăm-pa là một trung tâm buôn bán quốc tế thời bấy giờ, kết nối với Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác (SGK Lịch Sử 6/ trang 93).

Câu 11. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về tổ chức xã hội của cư dân Chăm-pa?

A. Vua thường được đồng nhất với một vị thần.

B. Xã hội bao gồm: tăng lữ, quý tộc, dân tự do và nô lệ.

C. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần: một văn, một võ.

D. Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Nội dung đáp án D phản ánh về tổ chức của nhà nước Văn Lang.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải thành tựu văn hóa của cư dân Chăm-pa?

A.Thánh địa Mỹ Sơn.

B. Phật viện Đồng Dương.

C. Lễ hội Ka-tê.

D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở là thành tựu của cư dân Ai Cập cổ đại.

Câu 13. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng về Vương quốc Chăm-pa?

A. Ra đời sau thắng lợi của cuộc chiến đấu chống lại ách đô hộ của nhà Hán.

B. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Chăm-pa là khai thác thủy – hải sản.

C. Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Khơ-me cổ.

D. Phật giáo là tôn giáo duy nhất được cư dân Chăm-pa sùng mộ.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, người dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Đường, lập ra nhà nước Lâm Ấp (SGK Lịch Sử 6/ trang 92).

Nguồn: / vietjack.com

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.