Danh sách bài viết

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 16/01/2020 | Lượt xem: 20

Công ty TNHH ZIGEXN VENTURA là công ty 100% vốn Nhật Bản, ngành nghề kinh doanh có mã CPC 864. Hiện nay, Công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật và đang làm hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người này là Nhà quản lý - Tổng Giám đốc.

Chúng tôi đã xin Công ty mẹ làm Văn bản bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 4/2019 (thời gian bổ nhiệm từ ngày ký văn bản) và Văn bản xác nhận kinh nghiệm quản lý cho Tổng Giám đốc mới (đã làm việc ở Công ty mẹ từ tháng 6/2017 tới ngày ký văn bản) với đầy đủ nội dung trong hướng dẫn tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Thông tư 35/2016/TT-BCT.

 

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hai văn bản từ nước ngoài có sai sót và phải ký lại, hợp pháp hóa lãnh sự lại tại Nhật Bản nên thời gian bị kéo dài tới tháng 6/2019 chúng tôi mới nộp hồ sơ. Vị trí công việc được chấp thuận từ ngày 09/6/2019 - 09/6/2021.

 

Hiện hồ sơ của chúng tôi bị từ chối xác nhận vì lý do thời gian từ tháng 04 đến tháng 6/2019 không xác nhận Tổng Giám đốc đang làm việc ở đâu và yêu cầu phải điều chỉnh thời gian bổ nhiệm theo thời gian chúng tôi nộp hồ sơ. Như vậy là đang làm khó cho doanh nghiệp khi chúng tôi cầu thị và nghiêm túc thực hiện theo quy định pháp luật.

 

Chúng tôi rất mong quý cơ quan xem xét và hướng dẫn cụ thể trường hợp này. Trong hai văn bản pháp luật nêu trên không bắt buộc thời gian trên bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc phải liên tục và nối tiếp với thời gian xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Và thực tế, chúng tôi trong quá trình chuẩn bị hồ sơ không lường trước hết các sai sót gặp phải khiến hồ sơ chuẩn bị kéo dài. Do đó, kính mong Quý cơ quan phản hồi hướng dẫn để chúng tôi có thể được chấp thuận hồ sơ.

Trân trọng cảm ơn.

 

Vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 755/CVL-QLLĐ trả lời doanh nghiệp:

Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết và thực hiện.


 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=220485

HR – Chỉ số KPI tuyển dụng

Quản trị nhân lực

1. Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh). Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả truyền thông của bạn, số lượng CV bạn nhận được nhiều có thể là do danh tiếng công ty bạn có thể do truyền thông tốt, có thể do công việc hấp dẫn. Bạn cần...

HR - KPI về an toàn lao động

Quản trị nhân lực

1. Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận sản xuất. 2. Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn lao...

HR - KPI cho đào tạo

Quản trị nhân lực

1. Tổng số giờ huấn luyện/nhân viên: Chỉ số này bằng tổng số giờ huấn luyện trong một đơn vị thời gian cho mỗi chức danh. Chỉ số này cho biết, bạn đã huấn luyện nhân viên đủ thời gian hay chưa theo kế hoạch

HR – KPI đánh giá công việc

Quản trị nhân lực

Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau khi đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm. 1. Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ: Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên. Bạn xem...

HR – KPI về giờ làm việc

Quản trị nhân lực

1. Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty: Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có các biện pháp quản trị thích hợp. 2. So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận Công thức = tổng thời gian / tổng nhân...

HR – KPI năng suất của nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực

1. Doanh số /1 nhân viên: Chỉ tiêu này đánh giá môt nhân viên tạo ra bao nhiêu đồng trong 1 năm. Chỉ tiêu này hữu ích khi đánh giá giữa các đơn vị cùng kd một sản phẩm của công ty hoặc so sánh với đối thủ cạnh tranh để xác định hiệu quả của nguồn...

HR – KPI về hoạt động cải tiến

Quản trị nhân lực

1. Tổng giá trị gia tăng Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân trong 1 năm. Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị gia tăng. 2. Tổng số ý kiến Bạn nên...

HR - KPI đánh giá nguồn nhân lực khác

Quản trị nhân lực

1. Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên: Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh. Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh. Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV. 2. Tỷ lệ nam nữ: Tỷ lệ này cho biết xem doanh nghiệp của...

HR – Chỉ số KPI về lương

Quản trị nhân lực

1. Mức thu nhập trung bình: Công thức: = tổng thu nhập/tổng nhân viên Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ...

HR - KPI lòng trung thành

Quản trị nhân lực

1. Tỷ lệ vòng quay nhân viên: Tỷ lệ vòng quay nhân viên = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ vòng quay nhân viên cao, vòng đời của nhân viên thấp.