Danh sách bài viết

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HỌC BẰNG HỆ THỐNG MBBR

Cập nhật: 29/12/2017

Xử lý nước thải sinh học cũng có khả năng loại bỏ các thành phần nước thải khác, bao gồm cả chất rắn lơ lửng, nitơ, phốt pho, kim loại nặng và xenobiotics. Nhìn chung, xử lý nước thải sinh học là cách hiệu quả nhất và kinh tế của việc loại bỏ ô nhiễm hữu cơ từ nước thải

Xử lý nước thải sinh học bằng hệ thống MBBR

Quy trình xử lý nước thải sinh học được thiết kế chủ yếu cho việc loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan và bị đình chỉ từ nước thải. Các điều kiện môi trường được tối ưu hóa để khuyến khích sự phát triển của vi sinh vật mà sử dụng các hợp chất hữu cơ như là chất nền.

Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp giữa các điều kiện thuận lợi của quá trình xử lý bùn hoạt tính hiếu khí và bể lọc sinh học. Phương pháp này làm cho nó có thể để đạt được kết quả tốt hiệu quả xử lý với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Quá trình này được sử dụng cho việc loại bỏ các chất hữu cơ, nitrat hóa và khử nitơ.

HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG :

Hệ thống MBBR bao gồm một hệ thống sục khí bùn hoạt tính nơi bùn được thu thập trên tàu sân bay nhựa tái chế. Các hãng vận tải có một bề mặt lớn nội bộ cho nước tiếp xúc tối ưu, không khí và vi khuẩn.

CÁC VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG MỘT HỆ THỐNG MBBR

Các vi khuẩn bùn hoạt tính phát triển trên bề mặt bên trong. Các vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ từ nước thải. Các hệ thống thông khí với bùn hoạt tính trong chuyển động. Chỉ số tiền thêm của vi khuẩn phát triển, bùn dư thừa sẽ đi riêng biệt và sẽ chảy với nước đã xử lý theo hướng tách thức.

Hệ thống có thể bao gồm một giai đoạn hoặc một hệ thống giai đoạn , tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể. Các vi khuẩn cụ thể vẫn còn trong bể nhiệm vụ riêng của họ, vì thực tế là các tàu sân bay ở lại chỉ có 1 bể, bảo vệ màn hình.

Quá trình MBBR có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng khác nhau để đạt được kết quả mong muốn, tùy thuộc vào chất lượng của nước thải và các quy định xả.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP

• Giảm thiểu quá trình phức tạp

• tăng năng lực

• Cải thiện Chất lượng – BOD và nitơ diệt

• Nhanh chóng phục hồi từ quá trình rối loạn

LỢI ÍCH

• kinh tế rất hấp dẫn

• Bảo trì thân thiện

• Nhỏ gọn (tiết kiệm không gian)

• Đơn giản chỉ cần mở rộng

• mạnh

• Tiết kiệm tài chính về chi phí xả

Nguồn: / 0