Danh sách bài viết

Biển Lê Đức

Nhà biên tập.

1 Thứ tự xếp hạng

0 Bài viết

Học tập

 • ĐH Quốc gia Hà Nội

  K34 / 2011 - 2014

  Cử nhân Khoa học Máy tính

Chứng chỉ

 • Tiếng Anh

  Toeic 550

  Trung tâm IIG Việt Nam

 • Tiếng Anh

  Bằng B tiếng anh

  Cấp tại ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội

Giới thiệu