DMCA.com Protection Status

Bài giảng công cụ chiến lược cho startup/khởi nghiệp và doanh nghiệp   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 15:00 ngày 04/01/2018

Bài giảng công cụ chiến lược cho doanh nghiệp 3 tiếng

Bài giảng công cụ chiến lược phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=sca9nnwZovw

Bài giảng công cụ chiến lược phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=eCvLY7OeIxI

Bài giảng công cụ chiến lược phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=eaTaykchJ4g

Bài giảng công cụ chiến lược phần 4

https://www.youtube.com/watch?v=g8FelZYRD5k

Bài giảng công cụ chiến lược phần 5

https://www.youtube.com/watch?v=jE5F1xh9qZU

Bài giảng công cụ chiến lược phần 6

https://www.youtube.com/watch?v=ovI4xb3ZP7c

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn