DMCA.com Protection Status

Bài giảng phát triển bản thân - phát triển cá nhân cho sinh viên tìm việc làm chống thất nghiệp   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 23:30 ngày 05/01/2018

01-Hoạch định nghề nghiệp – Career planning

http://www.youtube.com/watch?v=JPUbRFBTW_g

http://www.youtube.com/watch?v=JIWjTiAi5mQ

http://www.youtube.com/watch?v=6Uw-BxbusYM

02-Chuẩn bị phỏng vấn – How to prepare for the interview

http://www.youtube.com/watch?v=jjiXzNMex2w

http://www.youtube.com/watch?v=yrHo4mh779E

03-Hướng dẫn phỏng vấn – How to win in interview

http://www.youtube.com/watch?v=6SYrOpPc_u0

http://www.youtube.com/watch?v=xSyEiKMDEsA

04-Làm thế nào vượt qua thử việc – Effective probation

http://www.youtube.com/watch?v=HIGIV8v-4VM

http://www.youtube.com/watch?v=pYvBMBEcKFs

05-Kỹ năng mềm – The importance of sofskill and how to develop them

http://www.youtube.com/watch?v=MvXsLHbW1p8

http://www.youtube.com/watch?v=CrWUyy_lET4

http://www.youtube.com/watch?v=JZdOJPn5CL4

06-Thực tập hiệu quả - Effective internship

http://www.youtube.com/watch?v=tTHwlkmz874

http://www.youtube.com/watch?v=pyTBXgRb1aQ

http://www.youtube.com/watch?v=O17iMO4JDGk

07-Khung năng lực – Competencies framework

http://www.youtube.com/watch?v=zsgPftZsy7c&feature=c4-overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww

http://www.youtube.com/watch?v=JeiCdSKVivI&feature=c4-overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww

http://www.youtube.com/watch?v=wvszIsJBxqc&feature=c4-overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww

08-Tư duy tích cực – Positive thinking

http://www.youtube.com/watch?v=_CVg0VMSLWc

http://www.youtube.com/watch?v=afjsEllXiUQ

09-Thách thức lao động trẻ trong thế kỷ 21- Challenges for young workforces in 21st century

http://www.youtube.com/watch?v=WDBF1kreLY0

http://www.youtube.com/watch?v=-ic2VsKxp-k

http://www.youtube.com/watch?v=IwRAQhT1dXQ

10-Con đường cho thi trượt đại học – Career for out of university examination

http://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k

http://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w

http://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o

11-Vai trò tính cách trong phát triển nghề nghiệp – Personality and its role in career development

http://www.youtube.com/watch?v=RxWUNRDasfE

http://www.youtube.com/watch?v=NQ9LV7RBVCI

http://www.youtube.com/watch?v=A4vZIxbKA4w

12-Sáng tạo hiệu quả - Effective creativity

http://www.youtube.com/watch?v=nmio2JU6c3s

http://www.youtube.com/watch?v=LHK8QzDGMdU

http://www.youtube.com/watch?v=_M9Ju5i_2YY

13-Nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo – University and corporation work to gather for student

http://www.youtube.com/watch?v=K_mBJKnwjpA

http://www.youtube.com/watch?v=yKbCHjXEO2k

http://www.youtube.com/watch?v=4RNlz0wVTJw

14-Làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp – Effective working in professional working environment

http://www.youtube.com/watch?v=7IhFyuYJUHM

http://www.youtube.com/watch?v=t_txRTO0Ozg

http://www.youtube.com/watch?v=Y8uPn_60HPM

15-Làm việc nhóm - Effective teamwork

http://www.youtube.com/watch?v=UUt_yL13UL4

http://www.youtube.com/watch?v=X5KCquYQbik

http://www.youtube.com/watch?v=hGGfNJo_Yg0

16-Phát triển thương hiệu bản thân – How to develop personal brand name

http://www.youtube.com/watch?v=tnQoL_WbYPU

http://www.youtube.com/watch?v=H_BZkiAgECI

http://www.youtube.com/watch?v=4CRiTmhqyQw

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn