DMCA.com Protection Status

Business Model Canvas - Mô Hình Kinh Doanh Cho Khởi Nghiệp / Startup   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 14:58 ngày 04/01/2018

Bài giảng mô hình kinh doanh 2 giờ cho các bạn khởi nghiệp / startup 

Bài giảng Business Model Canvas – mô hình kinh doanh phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=o98nOTxzCYU

Bài giảng Business Model Canvas – mô hình kinh doanh phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=L5WyBCcMJAk

Bài giảng Business Model Canvas – mô hình kinh doanh phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=NMtxFutXm08

Bài giảng Business Model Canvas – mô hình kinh doanh phần 4

https://www.youtube.com/watch?v=hxGRvkauAQE

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn