DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu về lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp- Phục vụ Khởi nghiệp- ( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:14 ngày 13/06/2018

Bài giảng- Quản lý học đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjZHNwazA5cW51fGd4OjExNWZmYzExY2UwZjQ3MWU

 

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0cmFuZ3RoMTk5MnxneDozYTJlMDExMjc3MjYyNjMx

 

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo và động viên:

http://elib.phamngocthachct.edu.vn/document/mobile/id/217298/hash/7344e622a2ee5a3ecab751075ff564a4

 

GT Khoa học quản lý( bấm “ TẢI VỀ” để tải tài liệu về máy tính):

http://tailieuhoctap.vn/chi-tiet-sach/204-nganh-khoa-hoc-ky-thuat/khoa-hoc-vat-lieu/778045-giao-trinh-khoa-hoc-quan-ly

GT Tâm lý học người lãnh đạo, quản lý & tâm lý người lao động( TG: PGS, TS Vũ Dũng):

http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/giao-duc-dai-cuong/tam-ly-hoc/file_goc_775817.pdf

 

GT Tâm lý học người lãnh đạo quản lý:

http://thuviennoivu.dreamlib.vn:8080/phamquangquyen/bitstream/123456789/1073/1/giao_trinh_tam_ly_hoc_quan_ly_921.pdf

 

GT Tâm lý người lãnh đạo, quản lý & tâm lý người lao động:

 

http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/1376/1/BG%20%20Tam%20ly%20quan%20ly.pdf

GT Quản lý học đại cương:

 

http://giaoducso.edu.vn/uploads/news/1446734608QUAN_LY_HOC_DAI_CUONG.pdf