DMCA.com Protection Status

Bài giảng tôi ưu hóa hiệu suất cá nhân / bản thân  quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 23:19 ngày 05/01/2018

540 phút đào tạo làm việc hiệu quả cho cá nhân 35 clip

Bộ bài giảng full 540 phút gồm 35 clip giúp cho mỗi cá nhân gia tăng năng suất trong làm việc

Clip 1: Tổng quan về năng suất 
https://www.youtube.com/watch?v=zWK6ZRmWVjs

Clip 2: môi trường làm việc 
https://www.youtube.com/watch?v=FGGTFS2O8yo

clip 3: Giá trị - quyết định của hiệu suất
https://www.youtube.com/watch?v=mA5_eY9R2hk

Clip 4: Định nghĩa hiệu quả năng suất hiệu suất
https://www.youtube.com/watch?v=l2YvRrwMUxA

Clip 5: BẢn chất các loại công việc
https://www.youtube.com/watch?v=tAtUaXBOX80

Clip 6: Phân loại công việc
https://www.youtube.com/watch?v=1CZTAnfawqk

Clip 7: Các rào cản năng suất
https://www.youtube.com/watch?v=5wSQtDoy-_I

Clip 8: tại sao kỹ năng quan trọng
https://www.youtube.com/watch?v=hBYSfzbSmcs

Clip 9 : rào cản kiến thức 
https://www.youtube.com/watch?v=pYdK3-zjg4E


Clip 10: làm thế nào vượt qua rào cản 
https://www.youtube.com/watch?v=qTOL2KMcmv4


Clip 11 : Gia tăng năng suất 
https://www.youtube.com/watch?v=f6uD8lOTxts


Clip 12 : Quản trị bằng quy trình 
https://www.youtube.com/watch?v=z3IeGdG-Sbs


Clip 13: Quản trị bằng mục tiêu 
https://www.youtube.com/watch?v=6sJczmCq9L8


Clip 14: Nguồn lực 
https://www.youtube.com/watch?v=GY24QgpgYTY
Clip 15- Quản trị quy trình p 1 
https://www.youtube.com/watch?v=S3bLOquGhM8


Clip 16- Quản trị bằng quy trình p 2 
https://www.youtube.com/watch?v=24TkTa-Dh3s


Clip 17 : Quản trị bằng năng lực 
https://www.youtube.com/watch?v=7norWU7tsUk


Clip 18: Quan trọng và cấp bách phân mục tiêu 
https://www.youtube.com/watch?v=_vSXLINEy3Y


Clip 19: Quy tắc 6 D trong công việc 
https://www.youtube.com/watch?v=891qbkTpBAM


Clip 20 - công thức năng suất và hiệu suất 
https://www.youtube.com/watch?v=8bqvPh_wDXU


Clip 21: Quản trị chất lượng công việc 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub9RF0vaHKc


Clip 22 : tam giác mục tiêu quản lý chất lượng 
https://www.youtube.com/watch?v=IXy59XmiiQM


Clip 24: Quản trị đồng nghiêp và đối tác 
https://www.youtube.com/watch?v=YIjWSnmbMRo


Clip 25 : một số chỉ dẫn quản trị đồng nghiệp và đối tác 
https://www.youtube.com/watch?v=UHy5bNt7c74


Clip 26: các biện pháp xử lý quá độ trong công việc 
https://www.youtube.com/watch?v=2YMJOmvVk_E


Clip 27 – Gắn kết công việc 
https://www.youtube.com/watch?v=dqCXtFXWoyM

 

Clip 29: Quản trị năng suất trong môi trường mở 
https://www.youtube.com/watch?v=QytYBUq0C4U

Clip 30 Các áp lực làm việc trong môi trường mở 
https://www.youtube.com/watch?v=AVBcr1Rova4


Clip 31 : các t huộc tính thông tin 
https://www.youtube.com/watch?v=2i6vbu5pV9s


Clip 32 : Các mục tiêu môi trường làm việc mở 
https://www.youtube.com/watch?v=jRQDbD8wHw4


Clip 33: Các vấn đề làm việc trong môi trường mở 
https://www.youtube.com/watch?v=fnSs1bWGYxk

Clip 34 – Các tip làm việc hiệu suất phần 1 
https://www.youtube.com/watch?v=D2fUtDygaa0

Clip 35- Các tip làm việc hiệu suất phần 2 
https://www.youtube.com/watch?v=SkoBiWuDfAk

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn