DMCA.com Protection Status

BẢN TRƯỜNG CA ĐẤT NƯỚC BẢY THẬP NIÊN  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:23 ngày 04/01/2018

 

 

BẢN TRƯỜNG CA ĐẤT NƯỚC BẢY THẬP NIÊN

( Nhân KN 72 năm ngày quốc khánh nước CHXHN VN 2/9/1945- 2/9/2017).

 

Bạn nhớ không những năm bốn lăm về trước,

Dân lầm than trong cảnh nước bị ngoại xâm,

Ôi đêm trường nô lệ thật thương tâm,

Pháp- Nhật xéo giày những người dân mất nước.

*

Đời nô lệ dân ta mong có được

Chút tự do trong đất nước hoà bình.

Bác, Đảng tìm về dọi ánh sáng bình minh,

Giúp dân ta vùng lên giành tự do, độc lập.

*

Ánh sáng Mác- Lê nin, Tư tưởng Bác Hồ lan đi khắp,

Từ thị thành tấp nập tới làng quê.

Biết ơn bao cán bộ đã tìm về

Đau khổ xẻ chia, đi đầu tranh đấu.

*

Tư tưởng Bác biến dân ta thành "dông bão"

Quét sạch giặc thù, tranh đấu dựng quê hương,

Sát cánh bên nhau chung một con đường,

Vì nước , vì dân xua đêm trường nô lệ.

*

Ơn Đảng, Bác Hồ tài tình đến thế

Làm cách mạng mùa thu, dân nô lệ được tự do,

Giúp đồng bào ai cũng được ấm no,…

Đánh Pháp, Nhật hàng; cho nước nhà độc lập.

*

“Giặc dốt”, “giặc đói nghèo” ta cần xoá gấp,

Đem ánh sáng Đảng về trên khắp mọi vùng quê,

Chiến đấu, dựng xây, gian khổ bộn bề,

ý Đảng- lòng dân đã đem về chiến thắng.

*

Bảy thập niên đấu tranh và xây dựng,

Một dạ, một lòng theo Tư tưởng Bác Hồ,

Giành lại giang sơn, xây dựng lại cơ đồ,

Chiến thắng Điện Biên- khải hoàn ca tranh đấu.

*

Đường cách mạng dẫu hy sinh, đổ máu,

Bởi Pháp, Mỹ kia tàn bạo xâm lăng,

Truyền thống Việt nam " dậy sóng đất bằng",

Thắng Pháp, Mỹ giành tự do cho tổ quốc.

*

"Đại thắng mùa xuân" nức lòng cả nước,

Cho năm châu khâm phục đất anh hùng,

Bảy mốt năm tranh đấu kiên trung,

Nỗ lực không ngừng, mở đường đổi mới.

*

Xưa chiến đấu chiến công chói lọi,

Nay dựng xây, đổi mới thật tài tình,

Thắng thiên nhiên và thắng cả chính mình,

Dốc trí lực cho phồn vinh đất nước.

*

Không có Đảng, Bác Hồ làm sao có được,

Nước phồn vinh, dân hạnh phúc hôm nay,

Lúc khó khăn Đảng bên cạnh tháng ngày

Chỉ lối mở đường ta dựng xây, tranh đấu.

*

Thắng giặc thù, thiên tai, dông bão,…

Trong gian nan vẫn nung nấu chí anh hùng,

Trong đói nghèo biết " đấu cật chung lưng",

Thành sức mạnh không ngừng vươn tới.

*

Độc lập , tự do và chủ nghĩa xã hội,

Qua đấu tranh, qua đổi mới đến dần,

Vững niềm tin, đâu quản ngại gian truân,

Trước thử thách vì dân tranh đấu,

*

Theo Đảng, Bác Hồ vì quê hương yêu dấu,

Vì nhân dân vượt dông bão vươn lên,

Mỗi bước trưởng thành củng cố niềm tin,

Đổi mới từng ngày vươn lên giành chiến thắng.

*

Vì tổ quốc, vì nhân dân " tình sâu, nghĩa nặng",

Biến trí lực ta thành chiến thắng, chiến công,…

Giục thanh niên tình nguyện xung phong,

"Xoá đói, giảm nghèo", đồng lòng công nghiệp hoá.

*

Trí óc, đôi tay, tình yêu cao cả,

Đổi mới vươn lên chẳng ngả tay chèo,

Trí lực tuổi tuổi đôi mươi chiến thắng đói nghèo,

Cho nước mạnh, dân giàu…theo mục tiêu của Đảng.

*

Đường đổi mới từng ngày bừng sáng,

Dân đổi đời ơn Đảng tài ba,

Lĩnh vực nào cũng ý chí xông pha,

Trước thử thách, nan nguy vẫn giục ta vững bước.

 

Bảy mươi hai lăm năm hết lòng vì đất nước,

Vì nhân dân có được hạnh phúc này,

Ơn Đảng, Bác Hồ; ta chiến đấu, dựng xây,

Dốc trí lực cho tương lai bừng sáng.

*

Xây chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu của Đảng,

Dẫu còn qua " mưa nắng"…gian truân,

Biết vạch đường từ ý Đảng- lòng dân,

Biết nhìn lại sau mỗi lần chiến thắng.

*

Biết vì dân tình sâu, nghĩa nặng,

Sáng tạo vươn lên theo ánh sáng Mác- Lê nin,

Tư tưởng Bác Hồ dẫn dắt vươn lên,

Mỗi chiến công thêm niềm tin chiến thắng.

*

Lúc thăng trầm,.. những phút giờ căng thẳng,

Vẫn một lòng theo Đảng chẳng núng nao,

Biết vì dân mà sống thanh tao,

Vẫn nuôi chí " sánh năm châu tiến bước".

*

Bảy mươi hai năm dựng xây đất nước,

Bài học nào để có được hôm nay?

Ai vững tay chèo trong những phút giây:

Liên xô, Đông Âu những ngày dông tố…?

*

Đường cách mạng dẫu hy sinh, máu đổ,

Dẫu nan nguy, gian khổ chẳng đổi thay,

Trước bốn nguy cơ… vẫn chẳng lung lay,

Trí tuệ, niềm tin, đất này chiến thắng.

*

Không xa rời mục tiêu tiêu của Đảng,

Tranh đấu không ngừng, năm tháng dựng xây,

Vượt nan nguy ta đổi mới tới tương lai,

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì ngày mai giàu mạnh.

 

Vì đất nước phồn vinh, vì việt Nam cất cánh,

“ Ý Đảng, lòng dân” thành sức mạnh vươn lên,

Tư tưởng Bác Hồ là ý chí, niềm tin,

Làm theo gương Bác dựng nên cơ đồ.

 

Bảy thập niên tranh đấu đến giờ,

Hoài bão của Bác từng giờ hiện lên,

Đã giúp dân hiểu, dân tin,

Cùng dốc trí, lực làm nên mạnh giàu.

 

Vì dân, dân sẽ nguyện cùng nhau,

Dựng xây đất nước đẹp giàu, phồn vinh.

Nhớ lời Bác dạy , nguyện hết mình,

Dựng xây, chiến đấu hy sinh cho đời,

 

Xây dựng CNXH toại ý Người,

Vì dân no ấm, xây đời văn minh .

Bảy thập niên theo Đảng hết mình,

Noi theo gương Bác trọn tình vì dân.

 

Vượt lên thử thách, bao khó khăn,

Phát huy trí lực nhân dân xây đời,

Chủ nghĩa xã hội vì mọi người,

Con đường đổi mới giục nơi trí mình.

 

Noi gương Bác Hồ Chí Minh

Tìm đường cứu nước, dân mình phát huy,

Đảng cổ vũ, dọi hướng đi,

Cho dân sáng tạo ắt thì tìm ra:

 

Con đường đổi mới cho nước nhà,

Chủ nghĩa xã hội hiện ra mỗi ngày,

Vì dân, dân sẽ dựng xây

Chủ nghĩa xã hội đất này phồn vinh./.

Trần Việt Thao

( CVC.PV Trung tâm HN, DN & GTVLTN Thanh Hóa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4