DMCA.com Protection Status

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm” trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:26 ngày 17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Đánh giá kết quả thực hiện nội dung

“Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm”

trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

( nguồn: http://doanthanhnien.vn/Uploads/file/ngocanh@doantn.vn/2017/06/23/6bccd.doc )

----------

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm là 01 trong 04 nội dung của phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017 xác định triển khai. Với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn, sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và xã hội, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ rất đáng khích lệ.


 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NỘI DUNG

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG NGHỀ NGHIỆP,

VIỆC LÀM” TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X (2012 – 2017)


 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương Đoàn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo, ban hành các hướng dẫn cụ thể đảm bảo triển khai thực hiện nội dung Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định 103/2008/QĐ-TTg.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành các hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, trong các hoạt động cao điểm như Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Thông qua Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn; các chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... đã có nhiều giải pháp cụ thể trong triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Vai trò của Đoàn trong tham mưu, xây dựng các văn bản luật, các nghị định của Chính phủ ngày càng được nâng cao, như: Luật việc làm, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020... Chính phủ đã phê duyệt và triển khai nhiều đề án về Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, như Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956); Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 (Đề án 103); Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020; Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020...

2. Các tỉnh, thành đoàn

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn, hầu hết các tỉnh, thành phố đã tham mưu ký quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố và Ban chấp hành tỉnh, thành đoàn; việc thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho Đoàn tham gia sâu rộng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tại các địa phương. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đã có chương trình, kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội địa phương để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; tăng cương cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên.

Một số đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh, thành phố tạo cơ chế thuận lợi cho Đoàn trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong đó có nghề nghiệp, việc làm thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên, thành lập Quỹ thanh niên khởi nghiệp, tổng đội thanh niên xung phong.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về nghề nghiệp, việc làm tại Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Theo bảng số liệu cập nhật đến tháng 6/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 7.867.022 người (=98,3% chỉ tiêu của nhiệm kỳ); dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 2.086.626 người (=174% chỉ tiêu đặt ra của nhiệm kỳ).

Dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 15.253 tỷ đồng với 23 chương trình cho vay thực hiện hơn 50.000 dự án với gần 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên được vay vốn.

Cả nước có 225 hợp tác xã, 1.199 tổ hợp tác thanh niên thường xuyên giải quyết việc làm 10.344 đoàn viên, thanh niên.

2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng từ xây dựng các sản phẩm truyền thông cho tới các tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp.

Thông qua thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015, Trung ương Đoàn đã phối hợp triển khai đa dạng các sản phẩm truyền thông, từ truyền hình (chương trình Lựa chọn của tôi trên VTV6, chương trình Truyền hình thanh niên trên VTV1), phát thanh (chương trình Tư vấn việc làm trên VOV1, chương trình phát thanh Thanh niên trên VOV2 – Đài tiếng nói Việt Nam), website (cổng thông tin doanthanhnien.vn, thanhgiong.vn, mywork.vn), xuất bản (Bản tin Học nghề - Lập nghiệp, Sổ tay Cán bộ Đoàn cơ sở về nghề nghiệp, việc làm, cẩm nang Hướng nghiệp – Học nghề). Các đơn vị báo chí của Đoàn, như: Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Sinh viên, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ thủ đô thường xuyên đăng tải các tin bài, phóng sự về việc làm; xây dựng cá chuyên trang về việc làm, tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến về nghề nghiệp, việc làm trên báo điện tử.

45/63 tỉnh, thành đoàn đã xây dựng các chuyên mục về nghề nghiệp, việc làm trên website đơn vị; 13/31 Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên xây dựng các website tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm đối với thanh niên. Các tỉnh, thành đoàn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... thường xuyên xây dựng các chuyên đề về học nghề, giải quyết việc làm cho thanh trên chương trình phát thanh, truyền hình trên đài phát thanh và truyền hình địa phương; sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm, như: tờ rơi, sách...

Các giải thưởng của Đoàn tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, như: giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lương Định Của”, giải thưởng “Trần Văn Ơn”... đã được nhân rộng, thu hút đông đảo sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, nhân dân và xã hội.

3. Tư vấn hướng nghiệp, việc làm đối với thanh niên

Các hoạt động do Đoàn tổ chức, như: ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp”, “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”, “Hành trình trải nghiệm ước mơ”, chương trình “Tư vấn hướng nghiệp trực quan”; Báo Thanh niên với chương trình “Tư vấn mùa thi” ; Báo Tuổi trẻ với chương trình “Tư vấn tuyển sinh”; chương trình “Khi tôi 18” đã tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội, khẳng định được năng lực và uy tín của Đoàn trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với thanh thiếu niên đặc biệt là học sinh phổ thông1.

Các hoạt động tư vấn việc làm gắn với các đối tượng thanh niên khuyết tật, thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương đã khẳng định được uy tín, hiệu quả đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của Đoàn. Một số địa phương đã triển khai tốt việc phát triển và duy trì các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các quận, huyện; đầu tư nâng cao hiệu quả truyền thông về nghề nghiệp, việc làm tại các điểm bưu điện văn hóa xã, các điểm tuyên truyền của Đoàn2.

4. Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với thanh niên

Tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp với các ban ngành, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề tại chỗ cho thanh niên gắn với các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; dạy nghề cho thanh niên nông thôn thông qua tổ chức các lớp tập huấn về công tác xóa đói giảm nghèo; tham gia công tác dạy nghề cho thanh niên nông thôn theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; tổ chức đào tạo nghề qua hoạt động của các Trung tâm dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên3.

Phối hợp chặt chẽ với ngành lao động, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đến thanh niên thông qua các hoạt động, như: Ngày hội việc làm, Ngày hội tư vấn vay vốn, Sàn giao dịch việc làm tại các địa phương. Các Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên đã nỗ lực triển khai đa dạng các hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động từ việc tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho đến triển khai mạng lưới cộng tác viên tại các cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng của các website, các kênh quảng bá việc làm; phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động; ký kết các dịch vụ cung ứng lao động cho các doanh nghiệp; nắm bắt công tác thông tin lao động. Chương trình “Tiếp sức người lao động” đã được nhân rộng triển khai tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Tiền Giang, Bình Dương và Cần Thơ4.

5. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Các dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất tham gia xoá đói, giảm nghèo được Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 15.253 tỷ đồng với 23 chương trình cho vay (chiếm 11,4% tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội), hơn 50.000 dự án với gần 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên đã được vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo và đi học (học Cao đẳng, Đại học và học nghề). Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn quản lý trên 326 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Chương trình 120), trong đó: vốn vay qua kênh Trung ương Đoàn là 72 tỷ đồng, kênh địa phương là 254 tỷ đồng, nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho thanh niên phát triển trên 3.978 dự án nhỏ, giải quyết việc làm cho trên 25.000 đoàn viên, thanh niên5. Nguồn vốn này đã góp phần tích cực trong việc lồng ghép các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đáng kể vào việc giúp thanh niên tạo việc làm thông qua các nhóm thanh niên yếu thế như: thanh niên khuyết tật, tàn tật; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; thanh niên sau cai nghiện ma túy... Hoạt động trợ vốn giúp nhau lập nghiệp (còn gọi là góp vốn xoay vòng) được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, các mô hình giúp nhau lập nghiệp như: Hỗ trợ vốn giúp nhau; tổ trợ vốn, đổi công... được duy trì và phát huy hiệu quả. Một số tỉnh, thành đoàn, như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Tháp đã xây dựng được các quỹ khởi nghiệp, nguồn vốn thực hiện chương trình khởi nghiệp dành cho thanh niên có nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, lập nghiệp.

Xác định vai trò của Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế là hết sức quan trọng, vừa phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, vừa là phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội hiệu quả và mang tính bền vững, đặc biệt là trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động tham gia tích cực trong quá trình thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác. Hiện nay cả nước có 225 hợp tác xã, 1.199 tổ hợp tác với 10.344 đoàn viên, thanh niên tham gia (thành viên của hợp tác xã là 3.150 người, thành viên của tổ hợp tác là 7.194 người)6.

Trung ương Đoàn đã triển khai Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 với việc xây dựng các công cụ hỗ trợ thanh niên về khởi sự doanh nghiệp: đào tạo, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thị trường... Bên cạnh đó, các nội dung hỗ trợ, tư vấn thanh niên khởi sự doanh nghiệp cũng được triển khai gắn liền với hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các địa phương. Một số tỉnh, thành đoàn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ... tổ chức thường xuyên các hoạt động tư vấn khởi sự doanh nghiệp trong các đối tượng thanh niên. Mô hình doanh nghiệp trẻ dưới sự chỉ đạo, tập hợp của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng từng bước phát triển, góp phần xây dựng, củng cố và tôn vinh thương hiệu và sản phẩm hàng hoá Việt Nam, phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút được số lượng lớn lao động là thanh niên vào làm việc trong các doanh nghiệp này, đem lại một nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước.

6. Nâng cao năng lực tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên

Công tác tập huấn cán bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên về nghề nghiệp, việc làm được chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 40.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về nghề nghiệp, việc làm. Các địa phương đã xây dựng được kế hoạch tập huấn, đào tạo hàng năm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ cộng tác viên về nghề nghiệp, việc làm, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Kon Tum, Cần Thơ, Vĩnh Phúc...

Hệ thống các đơn vị của Đoàn triển khai công tác tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên tiếp tục được tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động7. Công tác quy hoạch và đầu tư cho các trung tâm trong thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề nghị các tỉnh, thành đoàn tiến hành khảo sát, điều tra, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố củng cố phát triển các trung tâm; đổi mới nội dung và hoạt động của các trung tâm phù hợp với các quy định của Chính phủ về lĩnh vực dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp; củng cố, sắp xếp và phát triển các trung tâm; thống nhất quy hoạch các trung tâm dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp thanh niên trong giai đoạn 2016 – 2025.

Công tác giám sát, phản biện chính sách liên quan đến thanh thiếu niên là một trong những hoạt động được tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tham gia xây dựng các chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, như: Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật việc làm, Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Nhìn chung những kết quả đã đạt được trong công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên đã phản ánh tương đối xác thực kết quả thực hiện nội dung Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm và cụ thể hóa hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua chương trình công tác, kế hoạch và nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Vai trò của Đoàn trong triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, như: tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đã từng bước được nâng cao. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động trong tham mưu, tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm đối với thanh niên tại các địa phương. Nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến tích cực; sự nhìn nhận và đánh giá về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, xã hội được nâng lên.

Công tác hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung và phương thức triển khai đa dạng, thiết thực. Các cơ chế, công cụ hỗ trợ, thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm đã được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện. Sự tham gia, phối hợp của các đơn vị truyền thông trong tư vấn, định hướng về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên và xã hội ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.

2. Tồn tại, hạn chế

Nhiều cấp bộ Đoàn chưa tham mưu, phối hợp triển khai thường xuyên các nội dung về tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Việc nắm bắt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm của thanh niên tại các địa phương chưa thường xuyên. Hiệu quả tham mưu các cơ chế, chính sách và cụ thể hóa nội dung phong trào của các địa phương chưa đồng đều. Công tác giám sát, phản biện và tham mưu chính sách về học nghề, lập nghiệp cho thanh niên chưa thường xuyên.

Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, thu thập thông tin, nhu cầu về dạy nghề còn nhiều bất cập, chưa làm cho xã hội, thanh niên, nhất là học sinh hiểu đúng và lựa chọn học nghề, tìm và tạo việc làm phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của mình.

Các nội dung về nghề nghiệp, việc làm chưa lan tỏa và phát huy tác dụng ở cấp cơ sở; chưa hỗ trợ để thúc đẩy phong trào tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trình độ, kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn trong tham mưu triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đối với thanh niên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Phần thứ hai

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM

GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Đối với nước ta, hiện tại cũng như tương lai, thanh niên bao giờ cũng được coi là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực. Trong thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ có yêu cầu khách quan và khát vọng cháy bỏng là được học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo cho đất nước và cho chính mình. Đồng thời, đất nước qua các thời kỳ phát triển bao giờ cũng đặt ra yêu cầu lớn và tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát triển và cống hiến. Dự báo giai đoạn 2016 –2021, tổng số lao động qua đào tạo là 38,5 triệu người, mỗi năm cả nước có thêm trên 1,7 triệu lao động mới trong đó hầu hết là lao động trẻ. Điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn cho con người, cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo, giải quyết việc làm, trong đó ưu tiên cho thanh niên là hướng đầu tư chủ đạo, được coi là đầu tư tích cực và có hiệu quả nhất cho sự phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư để làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sẽ góp phần to lớn đối với phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Để hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh niên đòi hỏi trong thời gian tới Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2022

Đây là một trong các Đề án trọng tâm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong giai đoạn 2017 – 2022.

1.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về học nghề, lập nghiệp

Xây dựng và kết nối các chuyên trang về việc làm trên cổng thông tin của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; website của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên.

Thường xuyên thực hiện các chuyên mục, bài viết, phóng sự về hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp đối với thanh thiếu niên trên chương trình truyền hình thanh niên, phát thanh thanh niên; các Báo của Đoàn, như: Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Hoa Học trò, Thiếu niên tiền phong, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ thủ đô, Khăn quàng đỏ... (báo giấy, báo điện tử, fanpage).

Xây dựng mạng chuyên gia, tổng đài tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên. Chú trọng cung cấp thông tin về thị trường lao động, cung cấp kịp thời những số liệu tin cậy về lao động, việc làm đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhằm giúp thanh niên có điều kiện tiếp cận với các thông tin chính xác, cơ hội về học nghề, việc làm thông qua các chuyên đề sinh hoạt, diễn đàn của Đoàn cơ sở.

Xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh thiếu niên, như: sách, cẩm nang, bản tin, tờ rơi, video tuyên truyền...

Tổ chức các hoạt động điều tra dư luận xã hội về nghề nghiệp và việc làm. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người thợ trẻ giỏi, công nhân trẻ giỏi; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tiêu biểu trong công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên.

1.2. Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên

Thực hiện diễn đàn tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên thông qua liên kết hệ thống website, fanpage của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các cơ quan báo chí của Đoàn.

Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với học sinh trong các trường THPT, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn, Đội trong các trường phổ thông, Ngày hội tư vấn hướng nghiệp.

Phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các làng nghề tổ chức các hoạt động hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh trong các trường THCS thông qua các hoạt động Hành trình đến với trường nghề, làng nghề, Hành trình trải nghiệm ước mơ.

Phối hợp với nhà trường, Hội phụ huynh, các chuyên gia triển khai các câu lạc bộ, diễn đàn hướng nghiệp cho học sinh trong các trường THCS, THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp.

Các tỉnh, thành đoàn, các đơn vị báo chí của Đoàn, như: Thanh niên, Tiền phong, Sinh viên Việt Nam, Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các chương trình Tiếp sức mùa thi, chương trình Tư vấn tuyển sinh.

1.3. Giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện

Phối hợp với ngành lao động, các trường tổ chức điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình, nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học, học viện.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường cao đẳng, đại học, học viện tăng cường phối hợp với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp, cung ứng lao động cho học sinh, sinh viên đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai chương trình thực tập làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học, học viện. Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam các trường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên trước khi tham gia chương trình thực tập làm việc.

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, Sàn giao dịch việc làm; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động.

1.4. Hỗ trợ thanh niên tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong đó ưu tiên đối tượng thanh niên nông thôn

Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông, đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên.

Tổ chức thực hiện các mô hình giải quyết việc làm cho thanh niên gắn với công việc bán thời gian, lao động theo thời vụ cho thanh niên trong đó trọng tâm là trong học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn và thanh niên khuyết tật.

Thực hiện các mô hình hỗ giải quyết việc làm, như: tổ hợp tác thanh niên, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau lập nghiệp” trong thanh niên nông thôn. Đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên.

2. Trung ương Đoàn chủ trì triển khai các hoạt động tư vấn định hướng việc làm, nghề nghiệp cho thanh niên thuộc Đề án Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp của Chính phủ.

3. Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nghề nghiệp, việc làm

Thường xuyên cung cấp các tài liệu bồi dưỡng kiến thức về nghề nghiệp, việc làm; thông tin về thị trường lao động, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp (định kỳ thực hiện 01 lần/quý). Thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên hệ thống fanpage của tổ chức Đoàn các cấp.

Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ báo cáo viên về nghề nghiệp, việc làm; đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên tham mưu triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Đoàn cấp tỉnh tổ chức các khóa, chuyên đề đào tạo các kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trọng tâm là cán bộ đoàn cơ sở; cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học, học viện.

4. Tập trung củng cố và phát triển hệ thống các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất quy hoạch, định hướng phát triển các Trung tâm theo quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 – 2025 của Chính phủ; quy hoạch các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hình thành mạng thông tin việc làm chung và theo khu vực kết nối giữa các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên; tham mưu Chính phủ đảm bảo cơ chế, đầu tư hoạt động đào tạo nghề, dịch vụ việc làm đối với các Trung tâm.

Các tỉnh, thành đoàn tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo quy hoạch, cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện hoạt động của các Trung tâm; đảm bảo công tác tổ chức, củng cố, sắp xếp và phát triển các trung tâm theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp, chuyên sâu.

Nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm của các Trung tâm thông qua việc đầu tư giáo trình, phương tiện, đào tạo và tập huấn cán bộ; làm tốt công tác thông tin thị trường lao động đối với thanh niên địa bàn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với cơ sở Đoàn các cấp; xây dựng và hình thành đội ngũ cộng tác viên của các Trung tâm với nòng cốt là đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở; xây dựng các văn phòng, điểm thông tin, tư vấn việc làm; tăng cường kết nối giữa Trung tâm với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn trong hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động.

5. Thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 với 03 đối tượng trọng tâm: sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên khởi nghiệp thanh công; tổ chức tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên; hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp; tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn; kết nối các nguồn vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp ủng hộ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; nghiên cứu, đánh giá quá trình thực hiện chính sách hiện hành đang được áp dụng để tham mưu, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên khởi nghiệp.

6. Triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm (vốn 120) trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh nhỏ. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều hành, triển khai hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, đảm bảo 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn nông thôn có các tổ tiết kiệm vay vốn. Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên thất nghiệp, mất việc làm tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo để tự tạo việc làm. Phát triển các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh thông qua việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp, các hình thức góp vốn trong đoàn viên, thanh niên (mô hình tổ trợ vốn, tổ đổi công...); tham mưu thành lập các quỹ, nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp.

7. Tăng cường vai trò của các cấp bộ đoàn trong việc nâng cao vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động và kiên trì tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên. Theo đó, cần chủ động bám sát các chủ trương, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ, giao nhiệm vụ cho Đoàn đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án, công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra tại cộng đồng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an ninh – văn minh nơi công cộng... gắn với việc nâng cao nhận thức, giải quyết việc làm cho thanh niên.

8. Phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên trong việc kịp thời nắm bắt đặc điểm, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cần chú trọng thực hiện công tác khảo sát đánh giá đúng những yếu tố tác động, xu hướng diễn biến hướng nghiệp, việc làm đối với thanh niên. Đây là cơ sở quan trọng để có thể tham mưu các nội dung, giải pháp hoạt động về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên tại các địa phương. Tham gia giám sát chính sách của nhà nước về nghề nghiệp – việc làm cho thanh niên; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách về nghề nghiệp, việc làm; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp.


 

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Chính phủ xây dựng cơ chế thuận lợi, xác định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp gắn với công tác phân luồng học sinh trong các trường phổ thông.

2. Đề nghị Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm trọng điểm thuộc hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đảm bảo các Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên được thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ (trên thực tế hiện nay các trung tâm chưa được tiếp cận và cấp quyền thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn).

3. Đề nghị Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo các điều kiện triển khai các nội dung, giải pháp thuộc Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 – 2022.

4. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, đề án, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị quyết 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

5. Sớm nghiên cứu ban hành và từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách riêng về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là các chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, cho việc đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ; sửa đổi, bổ sung chính sách vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, nâng mức cho vay và đơn giản hóa về thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để học nghề, tự tạo việc làm.

6. Tăng đầu tư và đầu tư tập trung cho các vùng kinh tế trọng điểm, các Chương trình phát triển kinh tế, ưu tiên đầu tư cho những chương trình, dự án có khả năng tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút nhiều thanh niên đến lao động, phát triển sản xuất, lập thân lập nghiệp.

7. Chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các địa phương mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức Đoàn tập hợp và giáo dục, rèn luyện thanh niên.

 

1 Từ năm 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 6.319.087 thanh niên; trong đó chương trình “Tư vấn mùa thi”, “Tư vấn tuyển sinh” của Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 1,45 triệu thanh niên; hệ thống các Trung tâm Dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 1,5 triệu thanh niên.

2 Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet cho thanh niên nông thôn, miền núi tại 26 tỉnh. Các tỉnh, thành đoàn, như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Bắc Ninh đã duy trì việc cung cấp thường xuyên hệ thống thông tin việc làm tới các cơ sở Đoàn (xã, phương, thị trấn).

Các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm trong các đối tượng thanh niên, như: bộ đội xuất ngũ (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương); thanh niên hoàn lương (Quảng Nam, Bình Định); thanh niên khuyết tật (Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang)...

3 Từ năm 2012 – 2017, các Trung tâm dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 101.063 người; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 238.000 người.

4 Chương trình “Tiếp sức người lao động” được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010 với việc triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên tại các nhà ga, bến xe (An Sương, Ngã tư ga, miền Đông, miền Tây). Bình quân mỗi năm giới thiệu việc làm cho trên 6.000 người, tư vấn việc làm cho 45.000 lượt người.

5 Tính đến năm 2016, tổng nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm khoảng 4.410 tỷ đồng; hàng năm Quỹ còn được bổ sung thêm từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn thu hồi quay vòng và nguồn vốn từ Quỹ việc làm của các địa phương (hiện đã có hơn 40 tỉnh, thành phố thành lập Quỹ việc làm tại địa phương).

6 Doanh thu bình quân của 01 Hợp tác xã hiện nay là 3,56 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân là 980,5 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân của 01 tổ hợp tác là 920 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân là 288,6 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên là 2,5 – 5 triệu đồng/tháng.

7 Hiện nay, hệ thống các trung tâm dạy nghề thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên bao gồm 31 đơn vị/28 tỉnh, thành phố, gồm: 02 trường TC nghề, 07 trung tâm dạy nghề thanh niên, 03 Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên và 19 Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn đã đầu tư xây dựng mới 06 Trung tâm dịch vụ việc làm tại Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh (từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 103); ngân sách địa phương cấp xây dựng, sửa chữa đối với các Trung tâm tại Hải Dương, Quảng Nam, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Bình Dương. Từ năm 2012 – 2016, ngân sách nhà nước đã cấp trên 75,6 tỷ đồng cho các Trung tâm đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Số cán bộ trực thuộc các Trung tâm gồm có 440 người (trung bình 13 người/đơn vị), trong đó 97 người là biên chế nhà nước (chiếm 22,05%), 343 người là cán bộ hợp đồng (chiếm 77,95%). Số giáo viên cơ hữu dạy nghề thuộc các Trung tâm là 82 người.

 

14