DMCA.com Protection Status

Sinh thái học

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Sinh thái học

Biến đổi khí hậu hiện nay không còn là dự báo, mà đã trở thành mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Biến đổi khí hậu và mối quan hệ của nó với lượng phát thải khí CO2 đang là vấn đề được quan tâm toàn cầu.

Thực vật có khả năng hấp thụ CO2 thông qua quá trình quang hợp, được tích lũy dưới dạng sinh khối. Do vậy, hệ sinh thái rừng có vai trò rất quan trọng trong chu trình các bon toàn cầu. Vì lý do đó, UN-FCC, nghị định thư Kyoto và chương trình UN-REDD đã ghi nhận vai trò tích lũy cacbon hay hấp thụ CO2 của rừng. Có thể nói đây là một cơ hội đối

 245 Xem tiếp