DMCA.com Protection Status

So sánh Chromatin và Chromosome  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 08:26 ngày 28/12/2017

Trong nhân tế bào, các chuỗi DNA xoắn kép được đóng gói bởi các protein đặc biệt (histone) để tạo thành một phức hợp gọi là chromatin (chromatin - nhiễm sắc chất). Các chromatin trải qua quá trình xoắn cuộn cao hơn để tạo thành các chromosome (nhiễm sắc thể). Vì vậy, chromatin là một tổ chức bậc thấp hơn của DNA, chromosome là tổ chức ở bậc cao hơn của DNA. Nội dung di truyền của sinh vật được tính khi DNA nằm trong cấu trúc chromosome. Ví dụ: con người có 23 cặp chromosome.

1. Cấu trúc và sự hình thành

Bao gồm các cấu trúc nucleosome – phức hợp của DNA và các protein histone. Một sợi chromatin có kích thước khoảng 10 nano mét. Các chromatin là cấu trúc DNA gấp cuộn trên nucleprotein.

Chromosome chính là sợi chromatin gấp cuộn chặt hơn; là cấu trúc DNA gấp cuộn chặt hơn khoảng 10.000 lần.

Hình 1: Các cấu trúc chính trong sự nén DNA: 1. DNA 2. Nucleosome 3. Chuỗi hạt 10nm 4. Sợi 30nm 5. Cấu trúc chromosome ở kỳ metaphase.

2. Hoạt động biến dưỡng

Sợi chromatin cuộn không chặt, cho phép các hoạt động sinh học như nhân đôi DNA, tổng hợp RNA hay tái tổ hợp. Sợi chromosome thì cuộn chặt ngăn cản các quá trình sinh học trên.

3. Sự hiện diện

Chromatin được tìm thấy trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ tế bào và khi chúng trải qua mức gấp cuộn cao hơn để tạo thành chromosome có thể nhìn thấy rõ trong quá trình phân chia tế bào là các cấu trúc có độ nén cao (lên đến vài nghìn nm). Tùy thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể, một tế bào có thể là lưỡng bội hay đơn bội.

4. Hình ảnh

Chromatin được nhìn thấy trong một tế bào qua kính hiển vi điện tử cho thấy các cấu trúc chuỗi hạt điển hình xuất hiện.

Chromosome dễ nhìn thấy hơn nhiều bằng kính hiển vi quang học.

Hình 2: Sơ đồ của một chromosome nhân đôi và xoắn chặt ở metaphase điển hình. (1) chromatid - một trong hai phần giống nhau của chromosome sau giai đoạn S. (2) tâm động - điểm mà hai nhiễm sắc chạm vào, và nơi mà các vi ống bám vào trong phân bào. (3) cánh ngắn. (4) cánh dài.

5. Các dạng tồn tại

Chromatin có thể có cấu trúc mở (đồng nhiễm sắc - euchromatin) hoặc đóng chặt hơn (dị nhiễm sắc - heterochromatin), tự động điều chỉnh trong giai đoạn trong chu kỳ tế bào.

Trạng thái chủ yếu của chromosome là xoắn chặt ở một vị trí được định sẵn trong nhân tế bào. Có hình dạng cụ thể như metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric.

 

Chromatin
 

Chromosome
 

Định nghĩa  

Trong nhân tế bào, các chuỗi DNA xoắn kép được đóng gói bởi các protein đặc biệt (histone) để tạo thành một phức hợp gọi làchromatin. Các chromatin trải qua quá trình xoắn cuộn cao hơn để tạo thành các chromosome.

Một cấu trúc nhỏ gọn của axit nucleic và protein được tìm thấy trong nhân của hầu hết các tế bào sống, mang thông tin di truyền.

Cấu trúc

Bao gồm các cấu trúc nucleosome – phức hợp của DNA và các protein histone. DNA được gấp cuộn trong cấu trúc gọi là nucleprotein, cuộn chặt hơn gấp 50 lần. Đường kính của sợi chromatin khoảng 10nm.

Chromosome chính là sợi chromatin gấp cuộn chặt hơn; là cấu trúc cao hơn của DNA và gấp cuộn chặt hơn khoảng 10 000 lần.

Hình dạng

Sợi chromatin dài và mỏng. Chúng là những cấu trúc tương đối thẳng được tìm thấy bên trong hạt nhân.

Chromosome là cấu trúc xoắn chặt, dày và dạng phiến. Đây là những cấu trúc gấp cuộn nhìn thấy nổi bật trong quá trình nguyên phân của tế bào.

Cặp

Chromatin không theo cặp.

Chromosome có cặp.

Hoạt động biến dưỡng 

Dễ dàng cho các enzyme bám vào để sao chép ADN, tổng hợp ARN (phiên mã) và các sự kiện tái tổ hợp.

Rất khó trong các hoạt động trao đổi liên quan đến DNA.

Hiện diện   

Tồn tại xuyên suốt các giai đoạn của tế bào.

Tồn tại ở giai đoạn phân bào (kỳ metaphase và anaphase) với mức xoắn cuộn cao đến vài nghìn nm.

Dạng tồn tại

Có thể có cấu trúc mở (đồng nhiễm sắc chất - euchromatin) hoặc đóng chặt hơn (dị nhiễm sắc chất - heterochromatin), tự động điều chỉnh ở các giai đoạn trong chu kỳ tế bào.

Trạng thái chủ yếu là xoắn chặt, tồn tại ở một vị trí được định sẵn trong nhân tế bào. Có hình dạng cụ thể như metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric.

Hình ảnh

Dưới kính hiển vi điện tử có dạng chuỗi hạt.

Dưới kính hiển vi quang học (cấu trúc 4 cánh khi nhân đôi).

 

Nguồn: http://www.diffen.com/difference/Chromatin_vs_Chromosome

Dịch Lê Văn Trình - Lê Phạm Tiến Triều