DMCA.com Protection Status

Chính sách học (chính sách công)  quan tâm

Được đăng bởi: Ngọc Văn

Cập nhật lúc 11:29 ngày 06/01/2018

Mặc dù chính sách của nhà nước là vấn đề đã được nghiên cứu từ rất lâu, nhưng chỉ trở thành vấn đề được xem xét có tính hệ thống từ vài thập kỷ gần đây. Sự phát triển của nó gắn với một số (không nhiều) sự kiện lớn trên thế giới, đánh dấu sự thay đổi từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Khái niệm “khoa học chính sách” được Lasswell đề cập lần đầu tiên từ năm 1951. Cuốn sách “The Policy Sciences: Recent Trends in Scope and Method” (Lerner và Lasswell, 1951) được xuất bản, đã giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới, đưa ra bởi Harold Lasswell về “sự định hướng chính sách”, với khái niệm khoa học chính sách được xem như là một phương pháp giải quyết các vấn đề xã hội (Lasswell, 1951). Đến nay, khoa học chính sách đã có những phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nội dung trọng tâm của khoa học xã hội.

Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu, đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất chung. Qua tham khảo, so sánh cho thấy, ranh giới phân biệt giữa chính sách tư và chính sách công, cũng như các định nghĩa về nó, là rất tương đối. Thêm nữa, sự phân biệt giữa chính sách công và chính sách tư cũng không rõ ràng và không xác định. Bởi vì, theo Considine (1994), lĩnh vực công và tư là liên quan và đan xen lẫn nhau ở mọi cấp độ, bất cứ đâu.

Một cách tương đối, khái niệm công trong chính sách công phản ánh thực tế là các chính sách đó được làm ra bởi các cơ quan công quyền, được hiểu chung là nhà nước, mà những hành động của các chủ thể này phải tuân thủ theo pháp luật. Do đó, chính sách công là việc thực thi mang tính chủ quyền, quyền lực nhà nước thông qua sử dụng các nguồn lực công và ràng buộc pháp lý mà lĩnh vực tư không thể thực hiện (Maddison và Denniss, 2009).