DMCA.com Protection Status

Chương trình 2.5 giờ đào tạo Video cho khởi nghiệp startup căn bản   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 14:21 ngày 04/01/2018

Chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản 2.5 tiếng cho các bạn trẻ trên toàn quốc. Chương trình cung cấp các khái niệm căn bản về khởi nghiệp cho các bạn thanh niên 

Email liên lạc anh.vu@businessmatching.vn 0948 81 89 81 

1-Tầm quan trọng của khởi nghiệp đối với nền kinh tế – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=BU9BH6s6xLU&feature=youtu.be

2-Các loại hình khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=ofbETq51_QM&feature=youtu.be

3-Các giai đoạn khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=jaMFksUnDhk&feature=youtu.be

4-Hiểu đúng về khởi nghiệp– chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=z2R-MTdYZbY&feature=youtu.be

5-Khung năng lực cho founder – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=_o9gtPwkK_Q&feature=youtu.be

6-Sáng lập khởi nghiệp – hạt nhân hệ sinh thái khởi nghiệp bền vũng – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=HLy2rLuZSkI&feature=youtu.be

7-ý tưởng- đánh giá ý tưởng – các ngành khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=3PGw1DqDAJw&feature=youtu.be

8-Công thức 1-2-3-4 trong chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=6dMvMZ9ANQc&feature=youtu.be

9-6 điểm cần chuẩn bị chi tiết để khởi nghiệp thành công – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=J82pXIIGPhE&feature=youtu.be

10-7 tránh trong chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=dwmJRmmX35k&feature=youtu.be

11-8 đúng cần làm trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=qWMQpjqAQ3Y&feature=youtu.be

12-9 nên làm trong giai đoạn khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=t9antm_MeJ8&feature=youtu.be

13-9 mẫu hình thất bại của sáng lập k hởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=NMJ7qYO6NzI&feature=youtu.be

14-10 chuẩn bị nên làm trong gian đoạn chuẩn bị khởi nghiệp – chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

https://www.youtube.com/watch?v=xjmwY8ThZa8&feature=youtu.be