DMCA.com Protection Status

CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của BCH TW Đoàn  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:03 ngày 11/01/2018

15

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

-----------

Năm 2018 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đoàntriển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, cụ thể như sau:

Chủ đề công tác:NămTuổi trẻ sáng tạo

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, các mặt công tác của Đoàn

2. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

(1)- 100% tổ chức Đoàn các cấp triển khai học tập, quán triệt cho đoàn viên vàcó hoạt động tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

(2)- Xây dựng được 02 nghìnmô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn.

(3)- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 01 triệuý tưởng, sáng kiến.

(4)- Trồng mới ít nhất 06 triệu cây xanh.

(5)- Hỗ trợ vay vốn ít nhất02 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

(6)- Hỗ trợ 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 03triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 300 nghìn thanh niên.

(8)- Xây dựng mới ít nhất 02 nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.

(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 300 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

(10)- Kết nạp 1 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 55%.

(11)- Giới thiệu 200 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 140 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyềnvà triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Trung ương Đoàn xây dựng bộ công cụ tuyên truyền nhưinfographic, tài liệu Hỏi - Đáp, phim ngắn, tờ gấp giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và hiến kế cho Đoàn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sơ kết Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.Ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022”. Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.

Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội; xây dựng kế hoạch hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp.Xây dựng cẩm nang sử dụng mạng xã hội tích cực trong thanh thiếu niên; tăng cường thông tin tích cực để hạn chế thông tin xấutrên mạng xã hội.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Tổ chức học tập chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoànsáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” trong cán bộ Đoàn và chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, thanh niên. Xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên trang online “Theo dấu chân Bác”; triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

- Triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi: Tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, 73 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng”, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp. Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, trong đó tập trung tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đơn vị đã được khẳng định; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng khác. Xây dựng các tuyến bài giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các báo của Đoàn. Tổ chức bình chọn tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2017, trao giải thưởng cho các thanh niên tiểu biểu trên các lĩnh vực. Tổ chức giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.Các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên sử dụng mạng xã hội để đưa các thông tin về Đoàn, Hội đến với thanh thiếu niên, tập hợp, định hướng thanh thiếu niên. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn- Hội trên mạng xã hội. Tổ chức các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách. Triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.Tổ chức chương trình “Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường”.

- Triển khaicác giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quenSống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”:Ban hành Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018-2022”.Triển khai đồng loạt Ngày pháp luật tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý. Phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư. Phấn đấu mỗi đoàn xã, phường, thị trấn giup đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Thanh niên tình nguyện

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới:Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018- 2022”, thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa.Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: tham gia xây dựng đường trục thôn - xóm, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng chăn nuôi ra xa nhà ở; mô hình làng, xã sáng - xanh - sạch - đẹp.Tổ chức các độitrí thức trẻ (giảng viên trẻ và sinh viên chuyên ngành nông - lâm - ngư nghiệp), cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các sở, ngành các địa phương, đội ngũ du học sinh sau khi về nước tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; nhân rộng các mô hình hiệu quả phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh:Thực hiện các công trình thanh niên gắn với việc tham gia xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu thực hiện “mỗi tỉnh, thành đoàn có 01 công trình thanh niên cấp tỉnh; mỗi quận, thị,thành đoàn có 01 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn phường, thị trấn có 01 công trình thanh niêntham gia xây dựng đô thị văn minh”. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên,thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị, triển khai đồng loạt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:Ban hành Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018- 2022”. Triển khaichương trình “Vì một Việt Nam xanh”với các hoạt động thiết thực: phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng rừng ngập mặn, rừng chắn sóng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; đảm nhận trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực đô thị, trường học và khu dân cư.Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các diễn đàn, hội nghị trao đổi kiến thức; các cuộc thi tìm hiểu, cuộc thi về ý tưởng sáng tạo, giải pháp công nghệ mới bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.Triển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Chiến dịch Hãy làm sạch biển…

Thực hiện các công trình thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư.Triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: chuyển giao các mô hình nuôi trồng thích ứng với điều kiện biến đổi; huy động nguồn lực hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước lợ thành nước ngọt, vận động nhân dân sử dụng nước ngọt tiết kiệm, hợp lý; trao tặng các dụng cụ tích trữ nước cho sinh hoạt cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Kịp thời thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức vận động thực hiện sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018- 2022. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với các tiêu chí cụ thể. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thônggiúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, tham gia điều tiết, xóa các điểm đen về an toàn giao thông. Duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổ chức các đợt bán hàng Việt Nam chất lượng cao, các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho người dân. Duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên của các cơ sở Đoàn tại các nhà mở, mái ấm, viện dưỡng lão, người tàn tật, neo đơn. Tổ chức hiến máu tình nguyện, chiến dịch Hành trình hồng, vận động thanh niên, người dân tham gia hiến máu cứu người. Tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi thiếu nhi, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tổ chức 01 chương trình, 4 chiến dịch: chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công chức, viên chức; chiến dịch “Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang; chiến dịch “Hoa phượng đỏ” trong thanh niên học sinh trung học phổ thong, chiến dịch “Mùa hè xanh” trong sinh viên các trường Đại học- Cao đẳng- Học viện- Trung cấp chuyên nghiệp và thanh niên địa bàn dân cư. Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.Tăng cường kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt, đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

- Tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo.Triển khai cuộc vận động ”Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, thành lập Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ. Xây dựng phần mềm trên thiết bị di động thực hiện chỉ tiêu“Đoàn viên, thanh niên đề xuất 01 triệu ý tưởng, sáng kiến”.Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn sáng tạo trẻ trong các khu vực, giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất. Tổ chức diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với chủ đề ”Chung sức trẻ vì Việt Nam phát triển”.Vận động thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hoá. Tổ chức bình chọn các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ qua phong trào ”Ba trách nhiệm” và tuyên dương cán bộ, công chức trẻ giỏi.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học. Duy trì các cuộc thi học thuật trong sinh viên, học sinh. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò giáo viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ trong hỗ trợ sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”. Tổ chức các buổi “Gặp gỡ các nhà khoa học”, “Nói chuyện với các chuyên gia” trên các lĩnh vực. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ các đề tài nghiên cứu được chuyển giao và ứng dụng thực tiễn. Duy trì các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới, tập trung trong sinh viên, học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Tổ chức giải thưởng Sáng tạo trẻ Việt Nam, Hội thi Tin học trẻ năm 2018, hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ năm 2018,Giải thưởng “Quả Cầu vàng”; phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Tổ chức cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Khuyến khích, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức festival “Sáng tạo trẻ”, các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến trong thanh niên nông thôn. Tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc.

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.Củng cố, nâng chất lực lượng cốt cán chính trị trong nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tham gia giải quyết các “điểm nóng”; kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát sinh liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũvà đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020, Đề án cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2014-2020, Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. Củng cố chất lượng hoạt động các làng thanh niên lập nghiệp hiện có. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng biển, đảo, đặc biệt là tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, ”Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, Chương trình “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, cho các cột cờ tại các đảo tiền tiêu. Hoàn thành việc xây dựng cột cờ tại các đảo Bạch Long Vỹ, Thổ Chu, Côn Đảo, Hòn La. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo cho đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành đoàn có Đảo thanh niên. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

- Triển khai phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.Tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nhân dân rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Thành lập các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào“3 không” (không thử, không giữ, không sử dụngma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tạo thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" (Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt) trong học sinh trung học phổ thông. Hỗ trợ và phát huy sinh viên, học sinh đạt danh hiệusau tuyên dương.Tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp,chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học;hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu; trao học bổng ”Tiếp sức đến trường” cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập; thành lập các đơn vị học tập suốt đời tại các cơ sở Đoàn, đơn vị công tác, địa bàn dân cư.

- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên, thanh niên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT; hỗ trợ học sinh Trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, ưu tiên chú trọng lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về khởi nghiệp cho thanh niên hỗ trợ, trang bị các kỹ năng khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Trung ương Đoàn tổ chứccuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ 2, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất”,Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp toàn quốc, Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Tổ chức tuyên dương các điển hình thanh niên khởi nghiệp các cấp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp.Định kỳ 6 tháng, tổ chức giao ban, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp giữa các đơn vị cùng chức năng. Hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn triển khai các nội dung trong chương trình thanh niên khởi nghiệp và triển khai các vườn ươm (doanh nghiệp sáng tạo khởi nghiệp). Hoàn thiện hệ thống đào tạo, tư vấn trên trang thông tin điện tử“thanhnienkhoinghiep.vn”. Ra mắt Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư khởi nghiệp.

- Triển khai Đề án ”Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên”. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT) gắn với công tác phân luồng học sinh. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý. Tổ chức cuộc thi tay nghề toàn quốc. Tổ chức hành trình ”Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”. Triển khai chương trình thực tập làm việc, mô hình việc làm bán thời gian đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm.Đa dạng hóa các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 9.

- Hướng dẫn, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên : tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hỗ trợ thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm. Ứng dụng phần mềm di động “Thanh niên với nông nghiệp” vào chuyển giao khoa học kỹ thuật; ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản cho thanh niên. Phối hợp với Sở khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nguồn lực, công nghệ để áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình thanh niên nông thôn phát triển kinh tế.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. Phát huy vai trò Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên làm kinh tế. Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 3.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

- Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng cần thiết cho sinh viên, học sinh. Thành lập các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng. Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên.

- Tổ chức Giải thể thao Sinh viên toàn quốc, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, chương trình “Khát vọng trẻ”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”, Liên hoan “Tiếng hát thanh niên công nhân toàn quốc”. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các tỉnh miền núi, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên”. Tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao của Đoàn. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Thành lập các điểm sinh hoạt thanh niên tại các chung cư khu đô thị. Phát huy các điểm sinh hoạt văn hoá tại địa bàn thành điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi. Vận động trao tặng sách cho thanh thiếu nhi vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh thiếu nhi. Tổ chức bình chọn những quyển sách mang ý nghĩa tích cực đối với thanh thiếu nhi.

4. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Xây dựng, triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022.Đoàn- Đội các cấp triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Phối hợp các ngành phát hiện, tuyên dương, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, học sinh tiêu biểu; thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách sống đẹp, ý thức tuân thủ pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, ban hành Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em. Các cấp bộ đoàn chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn ðẹp - Nói không với bạo lực học ðýờng”; hướng dẫn cơ sở triển khai thí điểm mô hình “Bàn giao, quản lý trẻ em phòng chống tai nạn thýõng tích trong dịp hè”.

- Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu  nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thiếu nhi là con công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ; thiếu nhi là học sinh các lớp học tình thương, trung tâm bảo trợ trẻ em, thiếu nhi phải mưu sinh sớm.Triển khaicác hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, tập trung vào các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.Tổ chứcChương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ emgiai đoạn 2018 - 2022, trọng tâm là năng cao năng lực của Đoàn, Đội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Các tỉnh, thành đoàn định kỳ hằng năm tổ chức để lãnh đạo và đại biểu Quốc hội của địa phương gặp mặt, đối thoại với trẻ em. Các cấp bộ đoàn định kỳ phối hợp tổ chức các đoàn giám sát liên ngành về thực hiện quyền trẻ em tại địa phương;gửi văn bản và theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em của các cơ quan có liên quan; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Thủ tướng Chính phủ cơ chế hoạt động của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111)trong đó, Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài và tham gia bảo vệ quyền trẻ em, xử lý các vụ việc xâm hại quyền trẻ em.Theo dõi, định hướng và hỗ trợ hoạt động của mô hình Hội đồng trẻ em tại 5 tỉnh, thành phố;nghiên cứu triển khai mô hình kỳ họp hội đồng trẻ em cấp tỉnh.

- Thành lập Hội đồng Đội các cấp (hoàn thành trong tháng 6/2018); tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. Thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên, thực hành Nghi thức Đội; tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ 3. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở các cấp.Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi; Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng, Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng. Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi; xây dựng và phát triển nhà thiếu nhi cấp huyện, điểm vui chơi cho trẻ em ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

5. Công tác quốc tế thanh niên

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.Đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp đào tạo cán bộ; trao đổi lý luận, kinh nghiệm công tác đoàn, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18 (tại Việt Nam), Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào (tại Lào). Tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên biên giới; tổ chức các đội hình tình nguyện hoạt động tại nước bạn Lào và Campuchia.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các hoạt động, chương trình giao lưu thanh niên quốc tế. Cập nhật và hoàn thiện tài liệu giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các hội thành viên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam bằng tiếng Anh.

- Triển khai đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên Việt Nam:các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Đoàn các trường Trung học phổ thông, Đoàn tương đương cấp huyện; Đoàn khối thanh niên công chức, viên chức có câu lạc bộ tiếng Anh.thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên về dạy và bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu niên trong chiến dịch Mùa hè xanh, đội hình tình nguyện viên du lịch làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách nước ngoài tại các địa điểm du lịch nổi tiếng.

- Tổ chức các hoạt động kết nối, định hướng, hỗ trợ tổ chức hoạt động, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ tổ chức Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn châu Âu lần thứ tư tại Hungary. Chủ động và tăng cường tiếp xúc với các tổ chức Liên hợp quốc, phi chính phủ, đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các cơ quan hợp tác quốc tế, văn hóa, giáo dục của các nước để khai thác thêm các dự án, nguồn lực cho phong trào thanh thiếu nhi.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ đoàn

- Tổ chức tập huấn Bí thư Đoàn cấp tỉnh; lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng của Đoàn cấp tỉnh; cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp xã; cán bộ Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội các tỉnh; tập huấn cho cán bộ Đoàn ở ngoài nước. Ban hành bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo các khung đào tạo, bồi dưỡng chức danh cán bộ Đoàn các cấp. Ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2017 - 2022. Hướng dẫn thực hiện chủ trương cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh công tác tại cơ sở (chủ trương 1+2).

- Sửa đổi Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trên cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban hành quy định về chế độ học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn; ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ đoàn giai đoạn 2018- 2022.Tham mưu Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn về việc tuyển dụng cán bộ Đoàn chuyên trách ở các tỉnh, thành phố.

6.2. Công tác đoàn viên

- Tổ chức các hoạt động xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị:biên soạn và triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới.Ban hành bộ tài liệu, bộ công cụ cho cơ sở Đoàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn

- Tổng kết kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 – 2017.

- Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên”. Triển khai chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1). Sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

- Kiên trì thực hiện thành lập tổ chức Đoàn ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng kết các Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”.

- Hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tham mưu cấp ủy trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cơ quan chuyên trách các đơn vị sự nghiệp của Đoàn ở các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của chi đoàn trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung đầu tư các giải pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn; định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm.Xây dựng phần mềm để cập nhật thông tin kịp thời giữa Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức - Kiểm tra các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Nghiên cứu phương án quản lý đoàn vụ hiệu quả.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất, trong đótập trung kiểm tra, giám sát các nội dung: việc triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI; thực hiện Quy chế cán bộ đoàn; thực hiện Chỉ thị 42 –CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; thực hiện Chỉ thị số 05 -CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết 25 –NQ/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Đổi mớicách thức triển khai thực hiện nhằmnâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Triển khai Hướng dẫn số 46-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/7/2014 của Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chínhn trị với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X.Củng cố tổ chức, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động tập hợp và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; thành lập các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, đối tượng; củng cố và phát triển các tổ chức thành viên.Đổi mới trong triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022; tổ chức gặp mặt, tuyên dương chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu. Tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội, phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên khu vực đặc thù.

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

- Đổi mới hình thức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng.Tiếp tục triển khai kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở.

- Phối hợp tham mưu tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Phối hợp với đơn vị chủ trì trình Quốc hội dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung theo đúng tiến độ.

- Tăng cường hình thức tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động phối hợp xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp về công tácvới Ủy ban nhân dân với Đoàn các cấp, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.

Triển khai Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN