DMCA.com Protection Status

Cơ sở lý luận tổng quan về giáo dục hướng nghiệp, nghề nghiệp(Kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:13 ngày 09/03/2018

Cơ sở lý luận tổng quan về giáo dục hướng nghiệp:

https://tinyurl.com/ybb2j7y4

Một số kiến thức cơ bản về hướng nghiệp- TL GDHN:

https://tinyurl.com/ya3kf5mc

Bài giảng tập huấn cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm- Đề án 130:

https://tinyurl.com/y9j235op

Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông:

http://www.mediafire.com/file/05xuvivp7x9mc9x/Giao+trinh+nghiep+vu+quan+ly+truong+pho+thong.rar

Giáo trình kỹ năng và phương pháp dạy nghề:

https://tinyurl.com/yau9tb4q

GT Khoa học giao tiếp:

http://www.mediafire.com/file/t1c13l46bbrw338/CuonSach.Net.961.khoa-hoc-giao-tiep.pdf

Cơ sở lý luận tổng quan về giáo dục hướng nghiệp:

https://tinyurl.com/ybb2j7y4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp trong cơ sở dạy nghề:

https://tinyurl.com/ydayaudq

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam: https://tinyurl.com/ycybhmjl