DMCA.com Protection Status

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thô và một số hóa phẩm dạng lỏng  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 16:35 ngày 28/12/2017

Để tạo cơ sở cho việc triển khai áp dụng các sản phẩm hoá chất khai thác tự chế tạo tại Việt Nam, góp phần chủ động nguồn hoá chất khai thác cho công nghiệp khai thác dầu khí, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí do KS. Phan Văn Minh làm chủ nhiệm, đã thực hiện dự án: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thô và một số hóa phẩm dạng lỏng”.
 

Mục tiêu tổng quát của dự án là: Phát triển một số sản phẩm dạng lỏng phục vụ cho khai thác, xử lý, vận chuyển dầu như: hoá phẩm (HP) giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính lưu biến cho xử lý dầu thô (PPD); HP xử lý lắng đọng muối vô cơ (DMC-Descale 1; DMC-Descale 2); HP khử nhũ cho xử lý dầu thô; HP cho xử lý loại trừ lắng đọng parafin theo phương pháp nhiệt hoá học (DMC- Thermo1; DMC-Thermo2); Hoá phẩm tạo nhũ cho hệ nhũ tương axit (DMC- Emul).

Mục tiêu cụ thể của dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc, tăng tính lưu biến áp dụng cho xử lý dầu thô và một số sản phẩm dạng lỏng phục vụ khai thác và vận chuyển dầu.

Dự án nghiên cứu đã hoàn thiện công nghệ sản xuất hóa phẩm giảm nhiệt độ đông đặc, tăng tính lưu biến cho dầu thô và một số sản phẩm dạng lỏng, cụ thể là:

Đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất, sản xuất thử thành công các hệ hóa phẩm DMC PPD, DMC - Demul, thermo 1, thermo 2,  DMC - descale1, DMC - Descale2, DMC - Emul. Các sản phẩm này đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về kỹ thuật và có chất lượng tương đương với các sản phẩm nhập ngoại.

Do công nghệ sản xuất đi từ các nguyên liệu là hóa chất cơ bản nên luôn ổn định dễ kiếm, giá thành rẻ, công nghệ sản xuất không phức tạp nên giá thành sản không cao, thấp hơn giá nhập ngoại. Bên cạnh đó nhu cầu thi trường đối với các sản phẩm này lại rất lớn vì đây là các sản phẩm hóa chất cho khai thác dầu nhưng hiện nay trong nước còn phải nhập ngoại chưa sản xuất được.

Những ưu điểm nêu trên là cơ sở để có thể kết luận rằng: các hóa phẩm DMC sản xuất thử trong dự án này có khả phát triển tốt trên thị trường Việt Nam.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 12994/2016) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia./.

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia