DMCA.com Protection Status

Hoàn thiện công nghệ sản xuất maltodextrin, maltose quy mô công nghiệp  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 16:41 ngày 28/12/2017

Để nâng cao giá trị nông sản nói chung, gạo nói riêng, việc nghiên cứu sản xuất những sản phẩm sau thu hoạch là một trong những định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước. Do vậy, việc đầu tư nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ gạo là một hướng đi cần thiết nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm lúa gạo nước ta. Hiện nay trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và một số ngành công nghiệp khác nhu cầu sử dụng sản phẩm maltodextrin, nha maltose và bột protein từ gạo là rất lớn bởi tính ưu việt của các sản phẩm này.

hoanthien

Sản phẩm Maltodextrin

Xuất phát từ thực tiễn trên, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm (maltodextrin, nha maltose và bột protein) từ gạo ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”. Dự án do Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương chủ trì. Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung đề ra. Cụ thể, dự án đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất maltodextrin DE 12-15, nha maltose từ gạo quy mô công nghiệp (1 tấn sản phẩm/mẻ); hoàn thiện công nghệ sản xuất bột protein bằng công nghệ enzyme từ gạo quy mô 50 kg sản phẩm/mẻ; nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm maltodextrin, nha maltose quy mô 1 tấn sản phẩm/mẻ và bột protein từ gạo quy mô 50 kg sản phẩm/mẻ; xác định được tỷ lệ và hiệu quả ứng dụng của mỗi loại sản phẩm trong công nghiệp thực phẩm tại một số doanh nghiệp như Công ty bánh kẹo Hải Hà, Công ty Cổ phần sữa quốc tế, Công ty bánh kẹo Tràng An. 
Với những kết quả đạt được, dự án đã được nghiệm thu cấp nhà nước ngày 27/12/2017 với kết quả đạt.

Tin và ảnh: CT