DMCA.com Protection Status

ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG KHAI THÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH  quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Hoàng Thương

Cập nhật lúc 17:03 ngày 04/01/2018

Việc ứng dụng WebGis trong khai thác bản đồ địa chính tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Bình Định đã thay đổi nhận thức của cán bộ trong việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý nhằm khai thác triệt để các chức năng mà hệ thống GIS đã đem lại. WebGis thực sự tạo ra một công cụ tin học hóa công tác quản lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại tỉnh Bình Định nói riêng và có thể nhân rộng mô hình cho các tỉnh thành khác với mục tiêu giảm thời gian xử lý hồ sơ, tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học. Các chức năng của hệ thống đã đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, ứng dụng WebGis đã góp phần tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính công theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Dữ liệu thông tin địa lý (GIS) về đất đai thường được trao đổi, chia sẻ qua các phần mềm GIS thông dụng, qua hệ thống mạng nội bộ giữa các nhà chuyên môn với nhau. Điều đó đã phần nào hạn chế sự tương tác giữa nhà quản lý, nhà chuyên môn và người có nhu cầu nắm bắt những thông tin đất đai đó.

WebGis là xu hướng mới nhằm phổ biến thông tin của hệ GIS trên nền Web, hướng đến việc phát huy ưu thế của điện toán đám mây. Những thông tin được trao đổi không chỉ dưới góc độ thông tin, dữ liệu thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian hữu ích cho người sử dụng. Việc trao đổi dữ liệu GIS trong mạng nội bộ - LAN, Internet là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo Gis 2015 Hội thảo ứng dụng Gis 2015

Ứng dụng công nghệ WebGis để khai thác bản đồ địa chính là rất cần thiết trong công tác quản lý, tra cứu thông tin tài nguyên đất đai. Đồng thời, người dân có thể truy cập những thông tin liên quan đến thửa đất như chủ sử dụng đất, diện tích, số thửa, mục đích sử dụng đất, tình trạng cấp giấy chứng nhận,…thông qua hệ thống bản đồ số bằng trình duyệt web theo định hướng Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/06/2011.

1. Triển khai, thiết kế hệ thống WebGis phục vụ khai thác bản đồ địa chính tỉnh Bình Định

- Nhu cầu ứng dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên nền WebGis tại Bình Định

Tại Bình Định, hiện vẫn chưa có trang WebGis tra cứu thông tin đất đai để phục vụ chính thức trong công tác quản lý nhà nước, các dữ liệu số vẫn dưới dạng các file bản đồ riêng lẻ, dữ liệu thuộc tính phân tán chủ yếu dưới dạng hồ sơ giấy nên rất khó khăn trong công tác quản lý, khai thác thông tin. Vì vậy, cần phải có trang WebGis để giải quyết vấn đề trên. Hệ thống WebGis đang áp dụng tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Bình Định với mục đích tạo thêm một kênh thông tin để đáp ứng nhu cầu quản lý, tra cứu thông tin của các phòng, bộ phận ngoài việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng của ngành hay phần mềm tự thiết kế dưới dạng ứng dụng WinForm (chạy trên máy tính trạm).

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên nền WebGis tại tỉnh Bình Định

* Quy trình thiết kế - xây dựng:

Thu thập các dữ liệu đã đo vẽ, hồ sơ địa chính từ các dự án như VLAP (VietNam Land Administration Project), dự án chính phủ, hồ sơ thuộc tính tại kho lưu trữ triển khai thực hiện kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu và chuyển toàn bộ bản đồ số sang dạng Shapefile theo định dạng của Esri (Mỹ) chứa đựng đầy đủ các thông tin làm cơ sở nền cho ứng dụng WebGis

* Về yêu cầu kỹ thuật

WebGis được thiết kế và phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Studio 2008, Asp.Net trên nền tảng platform ArcGIS 10.1. Hệ thống vận hành thông qua hệ thống mạng nội bộ LAN, dữ liệu bản đồ được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh được cài đặt phần mềm ArcGis Server .

WebGis được thiết kế theo từng đơn vị hành chính cấp xã và tích hợp các bản đồ cấp xã thành bản đồ huyện và bản đồ cấp huyện thành cấp tỉnh. Dữ liệu từng đơn vị hành chính sẽ xuất bản dưới dạng Web Service để hệ thống WebGis có thể truy cập và lấy thông tin, trả kết quả.

Tính mới của giải pháp WebGis là sử dụng công nghệ GIS Server để đưa bản đồ đã xử lý, chuẩn hóa thông tin lên Server, các máy trạm có thể truy xuất, tìm kiếm thông tin qua hệ thống mạng nội bộ LAN.

2.  Định hướng hoàn thiện

Hướng phát triển trang WebGis này trong thời gian đến: bổ sung thêm các chức năng tổng hợp, báo cáo số liệu theo chủ sử dụng, loại đất, thống kê diện tích, tình hình cấp giấy chứng nhận, hỗ trợ nhúng lớp ảnh nền vệ tinh Google vào WebGis, phát triển ứng dụng trên Mobile Gis.

Ứng dụng WebGis là xu hướng tất yếu mà rất nhiều ngành, lĩnh vực đã ứng dụng đưa vào thực tế phục vụ trong công tác quản lý nhà nước như phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, dự báo cháy rừng hay trong nông nghiệp,…

Tính mở của trang WebGis rất cao, do hoàn toàn chủ động trong công nghệ nên việc thiết kế, phát triển, hiệu chỉnh sẽ đáp ứng nhanh, kịp thời theo yêu cầu người dùng, cơ quan quản lý nhà nước. Về giải pháp kỹ thuật có thể đáp ứng tốt các thay đổi, biến động trong công tác quản lý, tổng hợp, báo cáo.

Tính thuận lợi và sẵn sàng là lợi thế để triển khai ứng dụng. Do CSDL bản đồ và hồ sơ địa chính đều tập trung tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh nên việc quản lý, cập nhật là hoàn toàn chủ động. Về hạ tầng phục vụ vận hành hệ thống hoàn toàn làm chủ với hệ thống mạng ổn định, đội ngũ kỹ sư đủ khả năng, kinh nghiệm vận hành hệ thống.

Về xu hướng hoạt động hệ thống WebGis trên nền điện toán đám mây Cloud Computing sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển trong thời gian đến, giải pháp kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng tốt trên cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu đất đai - Land Data Center, toàn bộ dữ liệu sẽ tập trung trên Cloud, giảm bớt việc đầu tư chi phí mở rộng hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ, hệ thống bảo mật đảm bảo hơn.

Một vấn đề nữa cần đặt ra là phát triển tính năng tra cứu WebGis có thể hoạt động trên các nền tảng hệ điều hành điện thoại thông minh như Android, ISO, Window Phone, Blackbery đảm bảo người dân, cán bộ có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

WebGis có tính hiệu quả kinh tế cao do tự thiết kế, nếu thuê đơn vị ngoài thì tốn kém chi phí, thời gian thực hiện tương đối dài, yêu cầu hiểu nghiệp vụ ngành tốt thì mới thiết kế WebGis hoạt động hiệu quả, chính xác.

Tác động tích cực đến xã hội như tạo công ăn việc làm, thu hút lao động cho các lập trình viên phát triển cơ hội nghề nghiệp, cho cán bộ quản lý đất đai trong việc tăng hiệu quả chất lượng công việc, tiếp cận công nghệ, thay đổi nhận thức của các cán bộ trong việc áp dụng phần mềm trong công tác quản lý nhà nước.

Giá trị khoa học và thực tiễn:

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ WebGis khai thác bản đồ địa chính đã tạo thêm một kênh thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý, tra cứu thông tin, thống nhất bộ CSDL hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính trên nền Web. Đây là nguồn tài liệu quý giá cho các cơ quan ban ngành, đặc biệt là người dân khai thác và sử dụng nhanh chóng mọi lúc và mọi nơi. Cung cấp nguồn tài liệu đáng tin cậy về quy trình và kỹ thuật để nâng cao hiệu quả của WebGis.