DMCA.com Protection Status

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Giang

Được đăng bởi: Phạm Thị Thanh Nhàn | 25/12/2017

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Giang

Nhiệt độ toàn cầu tăng kỷ lục và nước biển ấm bất thường ở Alaska trong năm 2016 là những hiện tượng phát sinh hoàn toàn từ tình trạng Trái đất ấm lên do những hoạt động của con người. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thế giới xác định, nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy đã không xảy ra.

 

 

     Kết luận trên được đưa ra trong báo cáo "Lý giải các hiện tượng cực đoan năm 2016 từ góc độ khí hậu," công bố ngày 13/12/2017 tại cuộc họp hàng năm của Liên đoàn Địa vật lý Mỹ ở New Orleans.

     Theo báo cáo, các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân

 177 Xem tiếp