DMCA.com Protection Status

Danh sách luận án tiến sĩ của Học viện Ngoại giao đến 2018  quan tâm

Được đăng bởi: Bộ Ngoại giao

Cập nhật lúc 10:48 ngày 18/06/2018

DANH SÁCH CÁC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

 

 

KHÓA I (2010 - 2013)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế đương đại

Nguyễn Hải Anh

LA-TS (V.0009)

NGVH/ QHQT đương đại

 

2

Vai trò của ASEAN trong trật tự Đông Á tới năm 2020 và định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam

Nguyễn Hùng Sơn

LA-TS (V.0002)

ASEAN/Đông Á/ CSĐN VN đến 2020

 

3

Tác động của quan hệ Mỹ - Trung đến an ninh Châu Á- Thái Bình Dương sau Chiến tranh Lạnh

Lê Hải Bình

LA-TS (V.0007)

Mỹ - Trung/ an ninh CATBD/ sau chiến tranh lạnh

 

4

Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt - Mỹ

Lê Chí Dũng

LA-TS (V.0015)

CSĐN Mỹ/ quan hệ đối tác Việt - Mỹ

 

5

Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Địa vị pháp lý, thực tiễn hoạt động và vấn đề nâng cao vai trò

Phạm Lan Dung

LA-TS (V.0006)

Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

 

6

Vai trò của lĩnh vực dịch vụ tài chính đối với quá trình hội nhập khu vực của Vương quốc Campuchia

Ly Rotha

LA-TS (V.0010)

Dịch vụ tài chính/ hội nhập khu vực của Campuchia

 

7

Một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Lại Thái Bình

LA-TS (V.0011)

Quan hệ quốc phòng VN - Hoa Kỳ

 

8

Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại

Lưu Thúy Hồng

LA-TS (V.0003)

NG đa phương/ hệ thống QHQT đương đại

 

9

Những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam từ năm 1986 - 2011

Nhotkhammani Souphanouvong

LA-TS (V.0012)

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào/ 1986 - 2011

 

 

KHÓA II (2011 - 2014)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay)

Lê Viết Duyên

 

Phát triển CSĐN VN/ ASEAN/ 1986 - nay

 

2

Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau chiến tranh lạnh

Nguyễn Phú Tân Hương

 

ASEAN - Mỹ/ sau chiến tranh lạnh

 

3

Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XX

Lê Linh Lan

LA-TS (V.0008)

Châu Âu/ chiến lược toàn cầu/ Mỹ/ thập kỷ đầu thế kỷ XXI

 

4

Chính sách Đối ngoại Mỹ từ góc nhìn Hiện thực mới: Trường hợp đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hoá quan hệ

Lê Đình Tĩnh

LA-TS (V.0001)

CSĐN Mỹ/ thuyết hiện thực mới/ VN/ từ khi bình thường hóa quan hệ

 

5

Quá trình giải quyết vấn đề Campuchia trong chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1979-1991 và một số bài học kinh nghiệm

Trần Việt Thái

LA-TS (V.0005)

Vấn đề Campuchia/ CSĐN VN/ 1979 - 1991

Luận văn bảo vệ chế độ mật

6

Republic of Korea - Vietnam strategic cooperative partnership and their ways forward in the new context of global governance change in the 21st century

Park Noh Wan

LA-TS (V.0004)

South Korea - Vietnam/ strategic cooperation partnership/ the 21st

 

 

KHÓA III (2012 - 2015)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar từ sau chiến tranh lạnh đến 2015

Nguyễn Khánh Nguyên Sơn (Nguyễn Văn Hợi)

 

TQ - Mianma/ sau Chiến tranh Lạnh - 2015

 

2

Đông Nam Á trong chính sách Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ từ 1991 đến 2012

Trần Thị Quỳnh Nga

 

ĐNA/ chiến lược CATBD của Mỹ/ sau chiến tranh thế giới 2/ 1945 - 2012

Dự kiến bảo vệ 2017

3

Chính sách hợp tác quốc tế của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng chống ma túy (1993-2013)

Hoàng Anh Tuyên

 

Chính sách/ vai trò Mỹ/ hợp tác quốc tế/ phòng chống ma túy

Dự kiến bảo vệ 2017

4

Qúa trình hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc trên lĩnh vực phòng, chống ma túy

Trần Viết Trung

 

Hợp tác VN - LHQ/ phòng chống và kiểm soát ma túy

Dự kiến bảo vệ 2017

5

Vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á

Tôn Thị Ngọc Hương

LA-TS (V.0013)

ASEAN/ hợp tác và liên kết khu vực Đông Á

 

6

Hoạt động đối ngoại của chính quyền địa phương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Đỗ Ngọc Thủy

 

Đối ngoại/ chính quyền địa phương/ VN/ hội nhập quốc tế

Dự kiến bảo vệ 2017

7

Chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ từ năm 2001 đến nay

Ngô Mạnh Hùng

LA-TS (V.0014)

Chiến lược quân sự toàn cầu/ Mỹ/ 2001 - nay

 

8

Sức mạnh mềm của Pháp giai đoạn 1991- 2012

Trần Nguyên Khang

 

Pháp/ Liên minh châu Âu/ 1992 - 2012

Dự kiến bảo vệ 2017

9

Sự đa dạng tôn giáo ở Đông Nam Á đối với tiến trình xây dựng cộng đồng Văn hóa - Xã hội Asean (ASCC)

Trần Thanh Huyền

 

Tôn giáo/ ASCC

Dự kiến bảo vệ 2017

 

KHÓA IV (2013 - 2016)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỷ XXI

Lưu Việt Hà

 

Chiến lược trỗi dậy hòa bình/ TQ/ ĐNA/ đầu thế kỷ XXI

 

2

Vai trò của các Think Tank đối với Chính sách đối ngoại Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Phan Anh Sơn

 

Think tank/ CSĐN/ Mỹ/ CATBD

Dự kiến bảo vệ 2018

3

Hồi giáo và chính trị Liên minh châu Âu (EU)

Trần Thị Hương

 

Văn hóa/ EU

Dự kiến bảo vệ 2018

4

Tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế những năm đầu thế kỷ 21 (trường hợp mạng Internet và truyền hình tin tức toàn cầu)

Lý Thị Hải Yến

 

Truyền thông đại chúng/ toàn cầu hóa/ sau chiến tranh lạnh đến nay

Dự kiến bảo vệ 2018

5

An ninh dầu mỏ trong chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 1995 đến nay

Vũ Tiến Đạt

 

An ninh dầu mỏ/ CSĐN VN/ thời kỳ hội nhập

Dự kiến bảo vệ 2018

6

Vai trò của chính sách đối ngoại đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Vũ Quốc Nghị

 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài/ CSĐN/ VN/ 1986 - nay

Dự kiến bảo vệ 2018

7

Việc sử dụng sức mạnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương dưới thời chính quyền Obama

Đỗ Huyền Trang

 

Sức mạnh mềm/ CSĐN/ Mỹ

Dự kiến bảo vệ 2017

8

Hội nhập khu vực ở châu Âu: Trường hợp nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và An ninh chung châu Âu

Mạc Như Quỳnh

 

Mô hình phát triển/ EU/ ASEAN

Dự kiến bảo vệ 2018

 

KHÓA V (2014 - 2017)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Vai trò của Mỹ trong quá trình xây dựng cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ 2009 đến 2016

Phạm Ngọc Huyền

 

Mỹ/ xây dựng cấu trúc/ CATBD/ 2009 - 2016

Dự kiến bảo vệ 2017

2

Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh sau Chiến tranh Lạnh

Đỗ Thị Hồng Loan

 

Sức khỏe cộng đồng/ VN/ sau chiến tranh lạnh

Dự kiến bảo vệ 2017

3

Ngoại giao Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông đối với Trung Quốc từ năm 1991 tới nay

Dương Văn Lợi

 

Đấu tranh NG/ biển Đông/ VN - TQ/ từ sau bình thường hóa

Dự kiến bảo vệ 2017

4

Đối ngoại quốc phòng Việt Nam đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Đình Nhàn

 

Đối ngoại quốc phòng/ VN/ hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Dự kiến bảo vệ 2017

5

Ngoại giao đa phương trong chính sách châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ từ sau Chiến tranh Lạnh

Hoàng Thị Thanh Nga

 

NG đa phương/ CSĐN/ Mỹ/ các thể chế khu vực CATBD

Dự kiến bảo vệ 2017

6

Tác động của nhân tố đảng phái đến chính sách đối ngoại của Chính quyền Obama

Trần Huyền Trang

 

Đảng phái/ CSĐN/ chính quyền Obama

Dự kiến bảo vệ 2017

7

Hợp tác quốc phòng Việt Nam – ASEAN trong tiến trình thành lập Cộng đồng ASEAN

Nguyễn Ngọc Bảo

 

Hợp tác quốc phòng/ VN - ASEAN/ Cộng đồng ASEAN

Dự kiến bảo vệ 2017

8

Chính sách đối ngoại của Lào đối với việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN năm 2015

Keophalyvanh Xaysetha

 

CSĐN Lào/ ASCC/ 2015

Dự kiến bảo vệ 2017

 

 

KHÓA VI (2015 - 2018)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Vận động hành lang tại Mỹ và những tác động đến quan hệ Việt – Mỹ

Nguyễn Luận Quốc Anh

 

Vận động hành lang/ Mỹ/ Quan hệ Việt – Mỹ

Dự kiến bảo vệ 2018

2

Xu hướng phân bổ quyền lực trong Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh Lạnh

Vũ Vân Anh

 

Phân bổ quyền lực/ quan hệ quốc tế/ sau Chiến tranh Lạnh

Dự kiến bảo vệ 2018

3

Quốc hội Hoa Kỳ với các vấn đề an ninh phi truyền thống

Trần Kim Chi

 

Quốc hội Hoa Kỳ/ an ninh phi truyền thống

Dự kiến bảo vệ 2018

4

Chính sách của Trung Quốc đối với Campuchia từ năm 1993 đến nay

Đỗ Mạnh Hà

 

Chính sách/ Trung Quốc/ Campuchia/ 1993- nay

Dự kiến bảo vệ 2018

5

Ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế - Phân tích trường hợp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Đào Thị Nguyệt Hằng

 

Ngoại giao kinh tế/ quan hệ quốc tế/ quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc/ đầu thế kỷ XXI đến nay

Dự kiến bảo vệ 2018

6

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông giai đoạn Chiến tranh Lạnh

Nguyễn Ngọc Hùng

 

Chính sách/ Mỹ/ Việt Nam/ Biển Đông/ Chiến tranh Lạnh

Dự kiến bảo vệ 2018

7

Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Vũ Duy Thành

 

Chính sách/ Trung Quốc/ Biển Đông/ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Việt Nam

Dự kiến bảo vệ 2018

8

Qúa trình hình thành phát triển chính sách quan hệ đặc biệt với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào từ năm 1986 đến nay

Bounsavang Xayasane

 

Chính sách quan hệ đặc biệt/ Việt Nam/ Lào/ 1986 - nay

Dự kiến bảo vệ 2018

 

Khóa VII (2016 – 2019)

  1.  

 

STT

Tên đề tài luận văn

Tác giả

Mã thư viện

Tra cứu mở rộng

Ghi chú

1

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tới Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020

Đỗ Lê Chi

 

Cấu trúc an ninh/ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương/ Việt Nam/ 2010- 2020

Dự kiến bảo vệ 2019

2

Nghiên cứu cơ chế hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ Tập Cận Bình

Trần Xuân Chiến

 

Cơ chế hoạch định CSĐN/ Trung Quốc/ Tập Cận Bình

Dự kiến bảo vệ 2019

3

Khủng hoảng Ukraine 2014: Tác động đến quan hệ quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

Phan Thị Thu Dung

 

Khủng hoảng/ Ukraine/ 2014/ quan hệ quốc tế/ kinh nghiệm/ Việt Nam

Dự kiến bảo vệ 2019

4

Mô thức quan hệ giữa Đảng cầm quyền với Nhà nước tại Pháp

Phạm Văn Dũng

 

Mô thức quan hệ/ Đảng cầm quyền/ Nhà nước/ Pháp

Dự kiến bảo vệ 2019

5

Những nhân tố tác động đến chính sách đối ngoại của Campuchia từ năm 1999 đến nay

Đào Đình Kỳ

 

Nhân tố tác động/ Chính sách đối ngoại/ Campuchia/ 1999-nay

Dự kiến bảo vệ 2019

6

Việt Nam trong vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Nguyễn Việt Lâm

 

Việt Nam/ thành viên không thường trực/ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Dự kiến bảo vệ 2019

7

Viện trợ giải quyết hậu quả chiến tranh trong Chính sách đối ngoại của Mỹ - Trường hợp quan hệ Việt-Mỹ

Nguyễn Hồng Quang

 

Viện trợ/ hậu quả chiến tranh/ Chính sách đối ngoại của Mỹ/ Quan hệ Việt – Mỹ

Dự kiến bảo vệ 2019

8

Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Lào giai đoạn 2005-2015 và dự báo đến năm 2025

Phan Chí Thành

 

Chính sách đối ngoại/ Việt Nam/ Lào/ 2005-2015/ dự báo đến 2025

Dự kiến bảo vệ 2019

9

Vai trò của báo chí trong công tác đối ngoại của nước ta từ năm 1975 tới nay

Nguyễn Trung Thành

 

Vai trò của báo chí/ công tác đối ngoại/ Việt Nam/ từ năm 1975 tới nay

Dự kiến bảo vệ 2019

10

Tác động của quan hệ ngoại giao Hàn-Việt tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2017

Kim Jee Hae

 

Quan hệ ngoại giao Hàn – Việt/ phát triển kinh tế/ Việt Nam/ 1992 - 2017

Dự kiến bảo vệ 2019

11

Tăng cường đối ngoại quốc phòng trong Chiến lược bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Lào trong tình hình mới

Sonephet Phomlouangsy

 

Đối ngoại quốc phòng/ Chiến lược bảo vệ và xây dựng tổ quốc/ Lào/ tình hình mới

Dự kiến bảo vệ 2019

12

Quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 1986-2016

Soulatphone Bounmapheth

 

Quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam/ giáo dục đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực/ 1986 - 2016

Dự kiến bảo vệ 2019

13

Quá trình hội nhập quốc tế của Vương quốc Campuchia (giai đoạn 1993-2018)

Hag Tekngy

 

Qúa trình hội nhập quốc tế/ Campuchia/ 1993 - 2018

Dự kiến bảo vệ 2019