DMCA.com Protection Status

Bảo tồn các loài quý hiếm, đặc hữu trên Dãy Trường Sơn  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 13:46 ngày 28/12/2017

Dãy Trường Sơn đã đóng góp một phần rất quan trọng các loài quý hiếm, đặc hữu. Như vậy, dãy Trường Sơn xứng đáng được quan tâm đúng mức nếu không muốn nói là quan tâm đặc biệt trong việc bảo tồn các loài quý hiếm, đặc hữu phục vụ phát triển bền vững.

Theo TS. Lê Trần Chấn, Trung tâm Đa dạng và An toàn Sinh học, Dãy Trường Sơnvới chiều dài chỉ tính từ thượng nguồn sông Cả đến giáp miền Đông Nam Bộ đã là 1.100km, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi Trường Sơn và có thể xếp vào loại có quy mô lớn trên thế giới.

Cùng với tổ hợp các yếu tố về điều kiện tự nhiên như vị trí địa lý, địa hình, địa chất, khí hậu,v.v… sự gặp gỡ giao thoa của các luồng sinh vật (chủ yếu là thực vật) từ phía Nam lên, từ Tây Bắc xuống và phía Tây – Tây Nam đến đã là những nhân tổ quyết định tính đa dạng sinh học của dãy Trường Sơn, đặc biệt là tập trung rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu.

Nơi đây từng được Hiệp hội bảo vệ chim Quốc tế (Birdlife Intertional) công nhận là vùng chim đặc hữu (EBAs), một trong 221 trung tâm các loài chim đặc hữu của thế giới. Riêng khu vực Bắc Trường Sơn đã thống kê được  45 loài động vật đặc hữu từ giun tròn đến khỉ hầu.

Về thực vật đã thống kê được 902 loài đặc hữu Trung Bộ (chủ yếu ở dãy Trường Sơn), chiếm 8,8% tổng số loài của hệ thực Việt Nam, trong khi đó, yếu tố đặc hữu Bắc Bộ chỉ có 768 loài (chiếm 7,5%), yếu tố đặc hữu Nam Bộ còn ít hơn, chỉ có 272 loài chiếm 2,6% tổng số loài của hệ thực vật Việt Nam.

Từ những dẫn liệu đã nêu cho thấy, hệ động vật dãy Trường Sơn đã đóng góp một phần rất quan trọng các loài quý hiếm, đặc hữu. Còn về thực vật cũng đóng góp gần 50% tổng số loài đặc hữu của cả nước.

Như vậy, dãy Trường Sơn xứng đáng được quan tâm đúng mức nếu không muốn nói là quan tâm đặc biệt trong việc bảo tồn các loài quý hiếm, đặc hữu phục vụ phát triển bền vững.