DMCA.com Protection Status

Bướm Tam Đảo  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 22:26 ngày 28/12/2017

Có hai họ Bướm chính (Papolinoidea và Hesperioidea)với khoảng từ 7 đến 11 họ có mặt ở Việt Nam (phụ thuộc vào hệ thống phân loại đã sử dụng). Đối với mục đích nhận dạng, công việc có thể dễ dàng hơn khi sử dụng hệ thống cũ ( 11 họ). 

Các họ đó là:

1. PAPILIONIDAE - HỌ BƯỚM PHƯỢNG ( Swallowtails, birdwings, dragontails);


2. PIERIDAE - HỌ BƯỚM PHẤN ( Trắng và vàng);


3. DANAIDAE - HỌ BƯỚM ĐỐM( Tigers và Crows);


4. SATYRIDAE - HỌ BƯỚM MẮT RẮN( Browns);


5. AMATHUSIIDAE - HỌ BƯỚM CHÚA ( amathusiids);


6. NYMPHALIDAE -  HỌ BƯỚM GIÁP ( nymphalids);


7. ACRAEIDAE - HỌ BƯỚM NGỌC ( acraeids);


8. LIBYTHEIDAE - HỌ BƯỚM MỎ DÀI(beaks);


9. RIODINIDAE - HỌ BƯỚM NGAO( riodinids);


10. LYCAENIDAE - HỌ BƯỚM XANH( blues và coppers);


11. HESPERIIDAE - HỌ BƯỚM NHẢY( skippers);


Đối với phần lớn những họ này thì có thể dễ dàng phân biệt ngoài thực địa ( mặc dù có một số loài nhất định khó xếp chúng vào đúng nhóm).

 

buom phuong 05.bmp

Bướm Phượng

buom phuong 06.bmp

Bướm Phượng

 

 

buom dom 01.bmp

Bướm Đốm

buom dom 03.bmp

Bướm Đốm

buom phan 01.bmp

Bướm phấn

buom phan 02.bmp

Bướm Phấn