DMCA.com Protection Status

Động vật  quan tâm

Được đăng bởi: Ẩn danh

Cập nhật lúc 22:25 ngày 28/12/2017

Khu hệ động vật Tam Đảo đã được nhiều tác giả người Pháp nghiên cứu và công bố vào những năm 30 và 40 của thế kỷ 20 như Delacour (1931), Osgood (1932), Bourret(1943),... 
 
Sau kháng chiến chống Pháp (1954), các nhà khoa học việt nam bắt đầu có điều kiện thực hiện rất nhiều các nghiên cứu tại Tam Đảo. Dựa trên kết quả khảo sát và các tài liệu của các tác giả Delacour, Bourret, Võ Quý 1971, Đào Văn Tiến 1984, Trương Văn Lã, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Lê Xuân Huệ, và kết quả điều tra thống kê của một số trường đại học và viện nghiên cứu cho thấy trong khu vực Tam Đảo đã thống kê được 1.141 loài động vật thuộc 156 họ của 39 bộ trong các lớp động vật như sau:

Lớp

Số loài

Số giống

Số họ

Số bộ

Thú

70

48

25

8

Chim

239

140

50

17

Bò xát

124

46

16

2

Côn trùng

651

271

57

9

Lưỡng cư

57

11

8

3

Tổng

1.141

516

156

39

Trong tổng số 1.141 loài động vật hoang dã đã phát hiện ở Vườn quốc gia Tam Đảo có 64 loài có giá trị khoa học cần bảo tồn; 16 loài đặc hữu; 18 loài trong sách đỏ thế giới; 8 loài cấm buôn bán trong phụ lục CITES:

Lớp

Số loài có giá trị bảo tồn

Số loài đặc hữu

Số loài trong sách đỏ thế giới

Số loài trong

CITES

 

Tổng số

E

V

T

R

 

I

II

 

Chim

8

2

2

3

1


 


 


 


 

 

Thú

23

5

11

1

6


 


 


 


 

 

Bò xát

24

1

8

9

6


 


 


 


 

 

Lưỡng cư

8

1

1

3

3


 


 


 


 

 

Côn trùng

1

1


 


 


 


 


 


 


 

 

Tổng

64

10

22

16

16

39

18

4

4

 

một số hình ảnh động vật vườn quốc gia tam đảo

chim-tri-do

Chim Trĩ Đỏ

culi

Culi Nhỏ

pa280143

Rắn Lục