DMCA.com Protection Status

Bốn loại hình khen thưởng  quan tâm

Được đăng bởi: Thái Hà Books

Cập nhật lúc 15:28 ngày 09/08/2018

Quan niệm sai phổ biến về việc sử dụng phần thưởng và sự ghi nhận để thúc đẩy nhân viên là nó tốn rất nhiều tiền của công ty – số tiền mà lẽ ra nên dùng cho những mục đích khác, đặc biệt khi ngân sách eo hẹp. Nhận thức sai lầm này là vấn đề trong thời đại kinh tế phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng, và càng gây thiệt hại trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Phần thưởng, sự ghi nhận, và lời khen không cần phải quá nhiều hoặc đắt tiền thì mới hiệu quả. Những hình thức ghi nhận ý nghĩa và tạo động lực nhất, theo như khảo sát lấy ý kiến của nhân viên hiện nay, có đặc thù là tốn rất ít tiền hoặc gần như là không.

Bốn loại hình khen thưởng

Nghiên cứu của Bob chỉ ra rằng, sự khen thưởng đơn giản cho những công việc hoàn thành tốt cần 4 trên 10 nội dung của những động lực thúc đẩy nhân viên khao khát làm việc:

» Khen thưởng cá nhân: Cảm ơn trực tiếp và công nhận công việc được hoàn thành tốt.

» Khen thưởng bằng văn bản: Thư cảm ơn trang trọng hoặc một tờ giấy cảm ơn viết tay.

» Khen thưởng qua phương tiện điện tử: Cảm ơn và ghi nhận thông qua thư điện tử và hòm thư thoại.

» Khen thưởng công khai: Ghi nhận trước một hay nhiều người khác, ở những chỗ hội họp công khai ví dụ như cuộc họp, hay hình thức truyền thông mở rộng như thư thông báo hay trên báo chí.

Thoạt nhìn, những hình thức khen thưởng này có lẽ giống như một kiểu khuôn mẫu đơn lẻ – khen nhân viên – nhưng không phải vậy.

Mỗi khía cạnh này tuy riêng biệt nhưng hỗ trợ lẫn nhau và cung cấp một giá trị khác biệt cho mỗi cá nhân. Tất cả những hình thức khen thưởng này đều quan trọng với tất cả nhân viên.

Trong các cuộc họp, hãy phân bổ thời gian hợp lý để ghi nhận những nỗ lực nổi bật của nhân viên, hay chia sẻ những câu chuyện thành công. Hãy kết thúc cuộc họp với điểm nhấn sáng sủa, đặc biệt là khi chương trình làm việc đầy ắp những phần không vui, đây là cách tốt nhất để nhắc nhở mọi người rằng, thậm chí trong thời kỳ khó khăn, những điều tích cực vẫn sẽ xảy ra.