DMCA.com Protection Status

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG (Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)- HVCNBCVT-   quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:18 ngày 17/01/2018

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG (Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)- HVCNBCVT-

TÊN HỌC PHẦN: CƠ SỞ LÝ LUẬN & CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1515

Giáo trình cơ sở lý luận báo chí và truyền thông hiện đại:

http://timtailieu.vn/tai-lieu/co-so-ly-luan-bao-chi-truyen-thong-ba-mo-hinh-ly-thuyet-truyen-thong-hien-dai-47204/

BIÊN TẬP VĂN BẢN BÁO CHÍ- HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1522

1, BÀI GIẢNG KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT- HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1536

2, BÀI GIẢNG KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT- HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1259

BIÊN TẬP VĂN BẢN BÁO CHÍ- HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1522

 

Cẩm nang kinh doanh ĐH học Harvar( trọn bộ):

http://www.businessebookstore.org/2015/06/cam-nang-kinh-doanh-harvard-tron-bo-full.html

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2009602569317634&id=100008037314601&pnref=story

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH- HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1427

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP- Hệ đại học chính quy HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1424

Bài giảng QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ- HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1423

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ- Hệ đại học chính quy HVCNBCVT :

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1422

Marketing trực tuyến- E- Marketing:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1268

BÀI GIẢNG: MARKETING CĂN BẢN (Hệ đại học – Ngành QTKD) –HVCNBCVT 2013 PTIT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1304

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ- HVCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1444

http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/1444/1/BG%20Thuong%20mai%20dien%20tu.pdf

Kho tài liệu HCCNBCVT:

http://dlib.ptit.edu.vn/community-list